עובדים כפרילנסרים? כדאי שתקראו את פסק הדין הזה

ביה"ד קיבל ערעור של חברת חדשות ערוץ 2 על ההכרה בטכנאי פרילנסר שסיפק לה שירותים כעובד שכיר ■ קבע: פרילנסר שסיפק שירות לאורך זמן לא יוכר כשכיר אם החזיק בעסק עצמאי

פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

שוק העבודה המודרני כולל צורות העסקה שונות. בעוד שבעבר רוב האנשים עבדו במקומות עבודה קבועים ולאורך שנים - היום יותר ויותר עובדים נעים ממקום עבודה אחד למשנהו, ורבים מועסקים כפרילנסרים (עצמאים) ולא כעובדים קבועים. לעתים העובד מעדיף להיות מוגדר כפרילנסר במקום העבודה המרכזי שלו, כדי שיוכל להמשיך לעסוק בעיסוקים צדדיים.

לעתים המצב הוא הפוך, ויש מעסיקים המתייחסים אל מי שאמור להיות במעמד של עובד מן המניין כאל פרילנסר, וחוסכים בכך עלויות.

אחת השאלות המעניינות שהעסיקו את בתי הדין לעבודה בשנים האחרונות היא אם מעסיק זכאי לקזז - ממי שהוגדר על-ידו כפרילנסר לאורך שנות עבודתו אך בדיעבד הוכר כעובד שכיר - את ההפרש בין השכר שאותו השתכר ביתר כפרילנסר לבין השכר (הנמוך יותר) שהיה משתכר כעובד.

לפני כשנה נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין תקדימי ומנחה בסוגיה, וקבע כי כאשר התמורה שקיבל המועסק כעצמאי הייתה גדולה בהשוואה למשכורת שהייתה משולמת לו כעובד שכיר, באופן שהיא כבר כוללת את הזכויות הסוציאליות המגיעות לו - הרי שאין מקום לחייב את המעסיק לשלם לו סכומים נוספים, כאשר העובד מוגדר בדיעבד כשכיר.

פסק הדין ניתן במסגרת סכסוך שהתנהל בין עובדת של חברת החדשות של ערוץ 2 (ענת עמיר) לבין חברת החדשות. אתמול (א') חזר ונתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין חשוב בסוגיית העסקת הפרילנסרים, שגם הפעם התקבל בעקבות סכסוך שהתגלע בין חברת החדשות של ערוץ 2 לבין שחר צרפתי, פרילנסר שהועסק כמקליט עבור חברת החדשות.

מקסום הכנסה

דרכו המקצועית של צרפתי החלה ב-1985, והוא הועסק במשך 8 שנים כשכיר בתפקיד טכנאי באולפני טריטון. בסמוך לתחילת פעילותו של ערוץ 2 החל צרפתי לעבוד כשכיר בזכיינית טלעד בתפקיד של מפקח קול.

באמצע שנות ה-90 נרשם צרפתי כעצמאי ופתח עסק תחת השם "שחר צרפתי שירותי קול". בשלב מסוים החל לבצע עבודות הקלטה עבור חברת החדשות של ערוץ 2. העבודה נעשתה באמצעות צירופו כמקליט לצוותים של חברת החדשות שכיסו אירועים חדשותיים וביצעו כתבות.

לפי נוהלי העבודה שגובשו, הגיש צרפתי למפקח על המקליטים בחדשות 2 בכל יום רביעי רשימה של ימים שבהם הוא פנוי לקבל עבודה בשבוע שלאחר מכן, ויומיים לאחר מכן קיבל בחזרה שיבוץ עבודה, שבו פורטו המשמרות שלו.

צרפתי הועסק בממוצע 9 ימים בחודש על-ידי חברת החדשות באופן רציף ותמורת שכר יומי של 880 שקל. בתקופת העסקתו בחברת החדשות סיפק צרפתי שירותי הקלטה וצילום גם לגורמים נוספים. ברוב השנים הכנסותיו מחברת החדשות היוו כ-70% מכלל הכנסותיו.

לאחר סיום ההתקשרות עם חדשות 2 הגיש צרפתי תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, ובה עתר לסעד הצהרתי שיקבע כי בינו לבין חברת החדשות שררו הלכה למעשה יחסי עובד ומעסיק (ולא יחסי מעסיק-פרילנסר). כן ביקש לפסוק לו סעדים כספיים הנובעים מעבודתו אצל חברת החדשות, ובכלל זה פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה ועוד.

בית הדין האזורי קיבל את התביעה וקבע כי צרפתי היה עובד של חברת החדשות. עם זאת, בית הדין פסק כי צרפתי העדיף להיות מועסק כפרילנסר על-פני העסקה כעובד שכיר בתנאים מופחתים, מתוך הנחה שיוכל למקסם את הכנסתו בקבלת עבודות מגורמים נוספים.

עוד נקבע כי חברת החדשות עשתה מאמצים להעביר פרילנסרים למעמד של עובדים קבועים, וכי צרפתי סירב להצעה להיות עובד קבוע. זאת, מתוך רצון להותיר לעצמו אפשרות לעבוד כעצמאי ובשל מגבלות משפחתיות שבגינן לא יכול היה לעבודה משרה מלאה.

נוכח כל האמור, בית הדין האזורי חייב את חברת החדשות לשלם לצרפתי פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה עבור השנים 2006-2008 וכן דמי הבראה ודמי נסיעות.

חברת החדשות ערערה ל בית הדין הארצי וחזרה על טענתה כי לא התקיימו יחסי עבודה בינה לבין צרפתי. לחילופין, החברה ביקשה כי אם לא תתבטל קביעה זו של בית הדין האזורי, ייקבע כי על צרפתי להשיב לה את ההפרש בין כל הסכומים שקיבל ממנה ביתר כפרילנסר לבין הסכומים שהיה זכאי לקבל אילו היה מועסק אצלה כשכיר.

באמצעות עורכי הדין ד"ר ישגב נקדימון ודקלה בירן, טענה חברת החדשות כי צרפתי הועסק כעצמאי על-פי בחירתו, נהנה מיתרונות העסקתו כעצמאי וקיבל תמורה העולה באופן משמעותי על הסכום שהיה משתכר אילו היה מועסק כעובד שכיר.

מקרה גבולי

חמשת השופטים שדנו בערעור - הנשיא יגאל פליטמן, השופטת לאה גליקסמן, השופט אילן איטח ונציגי הציבור איתן כרמון ויצחק דויטש - קיבלו את ערעור חברת החדשות ופסקו כי למרות שהמקרה גבולי, הרי שלא התקיימו יחסי עובד-מעביד בין צרפתי לבין חברת החדשות.

"מן התשתית העובדתית שנפרשה לפנינו עולה כי מדובר במקרה גבולי. מחד, הקשר בין הצדדים היה ארוך, צרפתי השתלב במערך הארגוני שבאמצעותו ביצעה חברת החדשות פעולות שהן בליבת פעילותה; מאידך, צרפתי ניהל עסק עצמאי אמיתי שנתן שירותים לגורמים רבים אחרים, והשתכר מהם בחלק מהזמן השתכרות כמעט שווה להשתכרותו מחברת החדשות.

"כמו כן, הבחירה במעמד של קבלן עצמאי הייתה של צרפתי ונעשתה במודע מתוך שיקוליו האישיים והכלכליים השונים", כתבו השופטים. "בהתאם, קיבל צרפתי את מלוא ההטבות שמעמד הפרילנסר מציע, כגון גמישות בשעות העבודה ובימי העבודה, גמישות בתכנון המס וניכוי הוצאות. בנסיבות אלה - ולו רק מהטעם של ספק של ממש בקיומם של יחסי עובד ומעסיק - יש מקום לקבל את הערעור".

בפסק הדין נקבע בנוסף בדעת רוב כי אין זה צודק שאדם שקיבל תמורה מוגדלת כפרילנסר, הכוללת למעשה את הרכיבים הסוציאליים שהיו משולמים לו אילו היה מועסק כעובד שכיר, יקבל סכומים נוספים.

עורכי הדין ד"ר ישגב נקדימון ודקלה בירן, שייצגו את חדשות 2, מסרו בתגובה: "לפסק דין תקדימי זה נודעות השלכות רוחב חשובות ביותר במיוחד מבחינת ארגונים המעסיקים נותני שירותים רבים כקבלנים עצמאיים או פרילנסרים. בית הדין הארצי לעבודה מחזק בפסק דינו התקדימי את שיקול הצדק, אשר מחייב כי מי שנתן שירותים כעצמאי ללקוח אחד מתוך שורה של לקוחות רבים, לא יוכל לטעון כי שימש כעובד שכיר של אותו לקוח".

לדבריהם, "בית הדין הארצי קיבל את טענתנו העקרונית כי אין להטיל תשלומי יתר על מעסיק אשר התקשר בתום-לב עם פרילנסר, שבחר מטעמיו הוא לתת לו שירותים כעצמאי ולא כעובד שכיר. תחושת הצדק מתקשה להשלים עם מצב שבו אדם ייהנה מיתרונות ההעסקה כעצמאי, לרבות קבלת תמורה שהינה גבוהה באופן ניכר מזו שהיה מקבל כעובד שכיר, ולימים יתבע זכויות כשכיר וידרוש לקבל כפל פיצוי".

צרפתי מיוצג בידי עו"ד דליה אפרת לוי.