רשות המסים שוקלת מהלך שיקפיץ את תעריפי החשמל בכ-11%

בין המלצות ועדת "המיסוי הירוק 3": העלאת המס על הפחם והגז הטבעי שתוביל לעלייה בתעריף החשמל

עובד חברת החשמל / צילום: תמר מצפי
עובד חברת החשמל / צילום: תמר מצפי

ועדה הבינמשרדית למיסוי תחליפי נפט לתחבורה (ועדת "מיסוי ירוק 3") בראשות המשנה למנהל רשות המסים, ערן יעקב, פרסמה היום (א') את המלצותיה לקידום מדיניות לשימוש בתחליפי נפט, תוך הפנמת היתרון הסביבתי של התחליפים וקידום הביטחון האנרגטי של המדינה. הוועדה הוקמה לפני למעלה מ-3 שנים במטרה לגבש מדיניות מס חדשה וצעדים לעידוד השימוש בדלקים ובמקורות אנרגיה מופחתי זיהום, בדגש על התחבורה.

כפי שנחשף לראשונה ב"גלובס", ההמלצה המרכזית היא קביעת בלו מופחת על גז טבעי לשימוש בתחבורה, בעיקר בכלי רכב כבדים דוגמת משאיות ואוטובוסים, כאשר נקודת הייחוס היא גובה הבלו על סולר "נטו" לאחר ההחזר שמשלמת המדינה למובילים במסגרת "הסדר הסולר" שנקבע בעשור הקודם. הוועדה ממליצה לבסס את מנגנון קביעת מס הבלו לסוג דלק על עיקרון "תכולה אנרגטית" - קרי, ייקבע מס זהה לכמות תחליף הנפט שהיא שוות ערך, במונחי אנרגיה המופקת ממנה, לליטר סולר או בנזין. שיטה זו תהיה ברירת מחדל בעת חישוב המס.

עם זאת, "באותם מקרים בהם קיים פער משמעותי בנצילות המנוע, מוצע לקבוע את כמות תחליף הנפט שהיא שוות ערך לליטר סולר או בנזין על בסיס יחס צריכת דלק לק"מ, זאת בהתחשב בעובדה שחלק ניכר מההשפעות החיצוניות - כלומר ההשפעות על זיהום האוויר, הגודש והתחלואה - עולות ביחס ישיר להיקף הנסיעה". הוועדה ממליצה שאם בעתיד יחול שינוי בבלו על הסולר או הבנזין, ישתנה בהתאם גם הבלו על תחליפיהם כדי לשמור על הפער עליו המליצה הוועדה.

למרות שעיקר הדוח כאמור עוסק בסקטור התחבורה, ברור כי קיים קשר ישיר בין הבלו על הדלקים לתחבורה לבלו על דלקים לחשמל ולתעשייה. לטענת ועדת המיסוי, הבלו על שני אלה לא מבטא את העלויות החיצוניות שלהם על המשק. כלומר, כיום מחירי הדלקים, בניהם פחם ומזוט, "אינם משקפים את הנזק החברתי שהם גורמים, והפנמת העלויות יכולה להגדיל את היעילות הכלכלית במשק". לכן, אחת ההמלצות של הוועדה היא להעלות את המיסוי על הפחם שעומד כיום על 46 שקל לטון ל-216 שקל לטון, כלומר - כמעט פי 5. העלאת הבלו על הפחם תביא מן הסתם לייקור תעריף החשמל. ב-2015, 38% מהחשמל של החברה יוצר מגז טבעי ו-60% מפחם. הוועדה מעריכה כי יישום ההמלצה יעלה את תעריף החשמל כבר השנה ב-8%, ובעוד 3% עד סוף העשור. "יש לציין שלפני השינוי תעריף החשמל במדינה נמוך יחסית למדינות ה-OECD, וגם לאחר השינוי התעריף לא יהיה גבוה, בין השאר כיוון שהבלו האפקטיבי על דלקים לחשמל אינו גבוה במדינה", נכתב בדוח.

עוד ממליצה הוועדה, להעלות את מס הבלו על הגז הטבעי שצורכים המפעלים מ-17.3 שקל לטון לכ-213 שקל ב-2020, ועד ל-376 שקל לטון ב-2021. לטענתה, העלאת מס הבלו יגרום לייקור הגז לתעשייה בכ-18% בשנת 2020. "עדיין", נכתב בדוח, "בשל האפשרויות להתחבר לגז טבעי, התשומות של התעשייה יכולות להיות זולות ממה שהן היו לפני האפשרות להתחבר לגז טבעי. כך, למשל, אם מחיר הגז הטבעי נמוך ב-57% ממחיר הסולר ליחידת חום, לאחר השינוי הפער יעמוד על 49%. כלומר, עדיין יהיה כדאי למפעלים להתחבר למערכת הגז הטבעי ופונקציית הייצור שלהם לא אמורה להשתנות". כאן המקום לציין כי המפעלים לא ממהרים להתחבר לגז טבעי גם לפני שהועלה הבלו על גז טבעי. צלילת מחיר הנפט בשנה האחרונה הובילה לכך כי מחירם של תזקיקי הנפט (כמו למשל מזוט וסולר) נמוך יותר ממחירו של הגז הטבעי.

יחד עם העלאת הבלו על פחם וגז טבעי, ממליצה הוועדה להעלות את המיסוי גם על גפ"מ ומזוט, "אחרת מערכת המיסוי תסיט את המשתמשים דווקא לעבר הדלקים המזהמים יותר, ולמפעלים יהיופחות תמריצים לבצע הסבה לגז טבעי", כותבת הוועדה, "לכן חושבה עלייה בבלו על גפ"מ ששקולה במונחי אנרגיה לעלייה בבלו על גז טבעי ושהשפעתה על מחיר הגפ"מ למשקי הבית מינימלית".

הוועדה ממליצה לפיכך להעלות את הבלו על המזוט. כך למשל, את הבלו על המזוט 1% גופרית ממליצה הוועדה להעלות מ-15 שקל לטון היום ל-32 שקל ב-2017, ובהדרגה ל-2,194 שקל ב-2023. להעלאת הבלו על הגפ"מ שמשמש לבישול ולהסקה לא תהיינה השלכות גדולות על משקי הבית, מציינים בוועדה. להערכה, ייקור הגפ"מ יוביל לעלייה של 1%-2% בעלות הגפ"מ למשק בית בשנת 2020. לטענת ועדת המיסוי, העלאת מס הבלו על סקטור החשמל והתעשייה צפוי להגדיל את הכנסות המדינה ב-2.2 מיליארד שקל.

ביטול הדרגתי של "הסדר הסולר"

אחת ההמלצות המפתיעות של הוועדה היא לבטל בהדרגה את "הסדר הסולר" שבמסגרתו מחזירה כיום המדינה למובילים ולמסיעים חלק מהבלו המוטל על סולר (קצת יותר מ-3 שקלים). הסדר זה אינו חל כיום על בעלי רכב פרטי עם מנועי דיזל. במסגרת המתווה החדש, בשנת 2018 יופחת ההחזר למובילים על הבלו מ-50% ל-40%, בשנת 2019 יופחת ההחזר ל-25%, ובשנת 2020 ההחזר יהיה אפסי, כלומר בעלי רכבי הדיזל הכבדים ישלמו את הבלו המלא על הסולר. המשמעות היא עלייה משמעותית בהוצאות ההובלה, אלא אם כן יעברו עד אז מובילים רבים לשימוש במנועים שמונעים בתחליפי סולר.

הוועדה ממליצה כי בשנתיים הראשונות למתווה יישאר הבלו על הגז בערכו הנוכחי, שהוא כמעט אפסי - כ-2 אג' לליטר בלבד. אולם בהדרגה יעלה הבלו על הגז עד שישווה כמעט לזה של סולר (כ-3 שקלים) בעוד כ-5 שנים. במקביל ממליצה הוועדה להעניק בהוראת שעה ל-4 שנים פחת מואץ של 25% לכלי רכב כבדים במשקל של מעל ל-3.5 טון שמונעים בגז טבעי דחוס. זאת, כדי לקזז במידת מה את מחירם הגבוה יותר משמעותית בהשוואה לכלי רכב כבדים רגילים שמונעים בגז או בבנזין - עד כדי 25%, לפי נתוני הוועדה.

בנוסף, כדי לקדם את מערך התדלוק בגז, ממליצה הוועדה להעניק בהוראת שעה ל-8 שנים פחת מואץ של 20% להקמת תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס, ולתמוך בתחנות תדלוק בגז טבעי דחוס באמצעות תוכנית משולבת מענקים ו"רשת ביטחון" שתוספק לתחנה במשך 7 שנים.

ביחס לכלי רכב היברידיים וחשמליים מומלץ להותיר את מתווה המס וקיזוז שווי השימוש במתכונתו הנוכחית עד סוף 2017, ובמקביל להעניק פחת מואץ בשיעור של 33% לאוטובוסים חשמליים ולפטור ממכס יבוא של אוטובוסים חשמליים למשך ארבע שנים מתחילת יבוא האוטובוסים.

יצוין, כי הוועדה החליטה שלא להמליץ על הקלות במס קנייה לכלי רכב פרטיים שמונעים בגז טבעי או שנעים על שני דלקים במקביל, אם כי הטבת "המס הירוק" על כלי רכב אלה תיקבע בהתאם לפליטה של מקור האנרגיה הנקי יותר. ביחס לכלי רכב המונעים בגז פחמימני מעובה (גפ"ם), ממליצה הוועדה להעלות בהדרגה את אגרת הרישוי שלהם ל-4,500 שקל בשנה לרכב, כדי להפחית את הכדאיות שלהם. קרוב ל-30 אלף כלי רכב כאלה נעים על כבישי הארץ.

המלצות בתחום מיסוי התחבורה

בלו אפסי על גז טבעי (CNG) לתחבורה בשנתיים הראשונות יועלה בהדרגה ויושווה לבלו על סולר עד העשור הבא

ביטול הדרגתי של "הסדר הסולר"

פחת מואץ של 25% לכלי רכב כבדים (שמונעים בגז טבעי דחוס. הוראת שעה ל-4 שנים

פחת מואץ של 20% להקמת תחנות תדלוק בגז טבעי לתחבורה (הוראת שעה ל-8 שנים), במקביל לסבסוד מוגבל של התחנות והקמת "רשת ביטחון"

פחת מואץ ופטור ממכס לאוטובוסים חשמליים למשך 4 שנים

העלאה הדרגתית של האגרה השנתית על רכבי גפ"מ ל-4,500 שקל

עליות חיצוניות של דלקים לחשמל ולתעשייה
 עליות חיצוניות של דלקים לחשמל ולתעשייה

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988