רשות ני"ע: כ-21% מכלל הדירקטורים בחברות הציבוריות - נשים

לרגל יום האישה, רשות ני"ע מפרסמת נתונים אודות נשים בשוק ההון בישראל ■ לפי הנתונים, בממוצע על כלל החברות, גברים נושאי משרה בכירה מרווחים בכ-52% יותר מהנשים במשרות אלה

ביקורת בונה ביקורת הורסת, קריירה / צילום אילוסטרציה: Shutterstock
ביקורת בונה ביקורת הורסת, קריירה / צילום אילוסטרציה: Shutterstock

לרגל יום האישה הבינלאומי שיחול מחר (ג'), המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך, בראשות ד"ר גתית גור-גרשגורן, מפרסמת נתונים אודות נשים בשוק ההון בישראל.

במארס 2011 נכנס לתוקף תיקון 16 לחוק החברות, שקבע נורמה של גיוון מגדרי בדריקטוריון: "במינוי דירקטור בחברה ציבורית יגוון הרכב הדירקטוריון בהתחשב במין של המועמד, נוסף על החובה לגוונו בהתחשב בידע ובניסיון של המועמד, בהתאם לצרכיה המיוחדים של החברה".

התיקון לחוק בא, בין היתר, על רקע עדויות אמפיריות התומכות בתרומתו של הגיוון המגדרי לחברות בשוק ההון. כך לדוגמה, לאחרונה פורסם מחקר MSCI, שמצא כי "בין השנים 2009-2015 חברות עם מנהיגות נשית חזקה הראו ביצועים טובים יותר" - בין אם חברות אלה הן שהשכילו למנות נשים, ובין אם הנשים הן שתרמו לביצועים.

מבדיקת המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך עולה כי:

• בשנת 2016, כ-21% מכלל הדירקטורים בחברות הציבוריות הן נשים, וזאת לעומת 18% בלבד בשנת 2011 ערב כניסת התיקון.
• ב-9% מהחברות מכהנות בדירקטוריון יותר משתי נשים, זאת לעומת רק כ-6% בשנת 2011.
• שיעור הנשים בדירקטוריונים בחברות גדולות בישראל עומד על כ-24%, והוא מעל הממוצע הן בהשוואה למדינות ה-OECD והן בהשוואה לממוצע במדינות אירופה.
• שיעור הנשים המכהנות כיו"ר דירקטוריון בחברות הגדולות ביותר עומד על כ-12%, והוא מעל הממוצע במדינות אירופה.
• עם זאת, רק 4% מיו"ר הדירקטוריונים בתל-אביב 100 הן נשים, ורק כ-2% מיושבי-ראש הדירקטוריונים ביתר החברות הציבוריות הן נשים.
• בממוצע, נשים מהוות כ-20% מהדירקטוריון בחברה, בממוצע כמחצית מהדירקטוריות בחברה הן דח"ציות.
• במרבית הענפים שיעור הנשים בדירקטוריון נע בממוצע סביב 20%-23%, ובענף הנפט והגז שיעור הנשים בדירקטוריון בממוצע עומד רק על כ-14%.
• השכלה: לכ-71% מהנשים בדירקטוריון יש תואר שני או יותר, לעומת רק כ-56% מהגברים.
• מומחיות: שני המינים מדגימים מומחיות חשבונאית ו/או פיננסית בסדרי גודל דומים.
• גיל: גילן הממוצע של הנשים בדירקטוריונים צעיר מזה של הגברים.
• ותק: הותק של הנשים בדירקטוריונים קצר יותר מזה של הגברים.
• השתתפות בוועדות: חלקן של הנשים המכהנות בוועדות הדירקטוריון מתוך כלל הנשים גבוה בכ-25% מחלקם של הגברים המכהנים בוועדות הדירקטוריון.
• שכר: נשים מהוות כ-13% מכלל נושאי משרה בכירה בחברות. בממוצע על כלל החברות, גברים נושאי משרה בכירה מרווחים בכ-52% יותר מהנשים במשרות אלה.

צרו איתנו קשר *5988