דרעי מתכנן: תגמול לחברי מועצות מקומיות על השתתפות בישיבות

ב משרד הפנים סירבו לפרט את היקף התגמול שיקבל כל חבר מועצה מכהן במסגרת המהלך, אך העריכו כי בכל שנה היקף התגמולים וההטבות שיועמדו להם יסתכם בכ-50-60 מיליון שקל

אריה דרעי / צילום: תמר מצפי
אריה דרעי / צילום: תמר מצפי

שר הפנים, אריה דרעי, מקדם תזכיר חוק שיאפשר לתגמל חברי מועצות מקומיות ותאגידים עירוניים על השתתפותם בישיבות שבועיות ולהעניק להם הטבות נוספות. על-פי הערכה, מדובר בכ-3,500 נבחרי ציבור המכהנים בתאגידים עירוניים, במועצות עיר ובמליאות של מועצות מקומיות ואזוריות.

במשרד הפנים אומרים כי נבחרים אלו אינם זכאים כיום על-פי חוק לקבל החזרי הוצאות או תגמול בגין השתתפות בישיבות מליאה, או בישיבות של ועדות שונות הקשורות לפעילות הרשות המקומית שבה הם מעורבים. מצב זה, כך לפי משרד הפנים, פוגע במספר הישיבות שבהן משתתפים חברי מועצה ואף מונע מבני אוכלוסיות ומגזרים שונים המאפשרים ייצוג לכלל האוכלוסייה להיבחר לתפקידים ציבוריים. לדעת שר הפנים, בקידום תזכיר החוק החדש יש כדי "לחזק את הדמוקרטיה המוניציפלית ולהוביל לייצוג טוב יותר של כלל התושבים ולתנאי עבודה טובים יותר. מדובר בתיקון עיוות היסטורי שיטיב עם כלל תושבי המדינה".

מכוח תזכיר החוק שיקודם בשבועות הקרובים ויובא לאחר מכן לאישור הכנסת, יקבע שר הפנים תקנות שעל-פיהן יוענקו התגמולים לחברי המליאה ברשויות המקומיות השונות ולחברי תאגידים עירוניים. כך, יקבע הסכום שכל אחד יקבל בתמורה להשתתפות בישיבה וגם תיבחן האפשרות שחברי מועצת עיר או מליאה של מועצה מקומיות או אזורית יקבלו מהרשות שבה הם מכהנים טלפון נייד על חשבונה, כמו גם הטבות נוספות.

במשרד הפנים סירבו לפרט את היקף התגמול שיקבל כל חבר מועצה מכהן במסגרת המהלך, אך העריכו כי בכל שנה היקף התגמולים וההטבות שיועמדו להם יסתכם בכ-50-60 מיליון שקל. עדיין לא נקבע המנגנון שבאמצעותו המהלך יתוקצב, ועל-פי הערכות של גורמים המעורבים בנושא משרד הפנים והרשויות המקומיות יישאו בעלויות אלה. "במקרה שמדובר ברשות מקומית חלשה, משרד הפנים ירחיב את ההשתתפות שלו בתשלום ההטבות והתגמולים; ובמקרה שמדובר ברשות חזקה, הצורך בסיוע מצב משרד הפנים לתשלומים אלה יהיה פחות דחוף", אמר גורם בכיר במשרד הפנים.

סקירה שהכין בחודש יולי 2014 מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא זה, השוותה בין המצב הנהוג בישראל לבין זה שנהוג במדינות אחרות בעולם. לפי הסקירה, בחלק ניכר מהמדינות שנסקרו (צרפת, פינלנד, אוסטרליה, קנדה, ארה"ב, בריטניה, גרמניה ועוד) חברי מועצות מקבלים תגמולים על חברותם במועצה. בחלק מהמדינות מקבלים חברי המועצה החזרים כספיים על נסיעות ותקשורות, החזרי הוצאות על השגחה על ילדים, אש"ל, הפרשות לפנסיה ועוד. זאת, בעוד שהחוק בישראל לא מגדיר את תפקידו של חבר מועצה ולא מסדיר את תנאי עבודתו, לרבות את עניין התגמול שיקבל בתמורה לכך. עם זאת, על-פי פקודת העיריות, חבר מועצה שנעדר ברצף משלוש ישיבות של מליאת הרשות או אחת מוועדותיה - חשוף להפסקת חברותו באותה רשות.

צרו איתנו קשר *5988