המבקר: ליקויים מהותיים באיוש משרות בכירות במשרד הביטחון

המבקר יוסף שפירא מצא כי משרד הביטחון לא מקפיד על עקרונות יסוד של אובייקטיביות, שוויוניות ושקיפות באיוש של משרות, ובמקרים מסוימים נמצא כי אינו מקפיד על הוראות התקשי"ר ■ קורא לנציב שירות המדינה להדק את הפיקוח והבקרה על הליכים אלה

דן הראל / צילום: איל יצהר
דן הראל / צילום: איל יצהר

מבקר המדינה יוסף שפירא מותח ביקורת חריפה על אופן איוש המשרות הבכירות במשרד הביטחון, ועל רקע ממצאי ביקורת שעשה בו הוא קורא לנציב שירות המדינה להדק את הפיקוח והבקרה על הליכים אלה. המבקר מצא כי משרד הביטחון לא מקפיד על עקרונות יסוד של אובייקטיביות, שוויוניות ושקיפות באיוש של משרות, ובמקרים מסוימים נמצא כי אינו מקפיד על הוראות התקשי"ר (תקנון שירות המדינה).

מנתונים שהובאו בדוח עולה כי משרד הביטחון מקיים מדי שנה עשרות רבות של מכרזים פנימיים ופומביים לאיוש של משרות. בין 2012 ל-2014 ערך 584 מכרזים, מרביתם פנימיים. בין ממצאי הביקורת, עבודת מטה שנמשכת כבר 11 שנים ובה אמורים משרד הביטחון ונציבות שירות המדינה (נש"ם) לקבוע אמות-מידה למתן פטור מחובת מכרז פומבי למינוי של בעל תפקיד.

טיוטה ראשונה של עבודת המטה גובשה רק בחודש אוקטובר 2010, ולפני כן לא נמצא תיעוד על פעולות שנעשו במסגרת אותה עבודה. עוד מצא המבקר כי טיוטה שנייה של עבודת המטה הוגשה כעבור 5 שנים נוספת, כלומר בחודש ספטמבר 2015.

לפי דוח המבקר, טיוטת המסמך מדברת על צמצום משמעותי בהיקף המשרות הפטורות ממכרז פומבי במשרד הביטחון. הטיוטה מציעה מתווה, ולפיו תחול על משרד הביטחון ונציבות שירות המדינה חובת פרסום על הצורך באיוש משרות, וזאת - במגבלות ביטחוניות מסוימות. המועמדים לאיוש אותן משרות יידרשו לעבור בחינות מיון או בחינה במרכז הערכה; מועמדים שיעברו שלבים אלה יידרשו להופיע בפני ועדת בוחנים מיוחדת.

מבקר המדינה העיר למשרד הביטחון ולנציבות על הימשכות עבודת המטה, זמן בלתי סביר של 11 שנים. "מצב זה הביא לכך שמשרד הביטחון ממשיך לאייש משרות רבות ללא מכרז וללא הליך חלופי מעוגן בכתב, וזאת למרות ההתפתחות מהשנים האחרונות בתפיסה הציבורית שנוגעת לעקרונות של שקיפות ומתן שוויון הזדמנויות", כתב המבקר. "על משרד הביטחון והנציבות לסיים את כל ההליכים הנדרשים לאישור טיוטת עבודת המטה - כדי שניתן יהיה לפעול ליישומה בהקדם האפשרי".

הביקורת מצאה כי בזמן שעבודת המטה האמורה מתארכת ונסחבת במשך שנים על גבי שנים, המינויים בלי מכרזים במשרד הביטחון נמשכים - בלי הליך חלופי.

דוגמה בולטת לכך, כפי שמובאת בדוח המבקר, היא ההליך לאיוש משרת ראש האגף ליצוא ביטחוני במשרד (סיב"ט) בשנת 2014. ראש סיב"ט המכהן מונה לתפקיד זה בידי מנכ"ל המשרד, דן הראל - שלפי דוח ביקורת קיבל לבדו את ההחלטה מי ימונה לתפקיד זה. "הליך זה התנהל ללא השקיפות הדרושה ועל כן, לא ניתן היה לקיים עליו בקרה", נכתב בדוח.

"התראה ותמרור לעתיד"

במכרז שפרטיו נבדקו בידי מבקר המדינה נמצא בביקורת כי מועמדת שדורגה בוועדת בוחנים של המשרד במקום הראשון לא נבחרה לאותו תפקיד, והוועדה בחרה גבר, שדורג במקום השני. המבקר מצא כי למועמדת היו ציונים גבוהים יותר מאלה של המועמד ובמקרים אחרים, שווים לאלה של המועמד. ההחלטה למנות לאותו תפקיד דווקא את המועמד שדורג שני לא נומקה כראוי בפרוטוקול, והוועדה לא הפעילה העדפה מתקנת: מהביקורת עולה כי הוועדה ציינה כי למועמד עומד יתרון מסוים על המועמדת מבחינת ניסיונו התעסוקתי - אך ניסיון זה כלל לא הוגדר בדרישות הסף לקבלת המשרה.

ליקויים נמצאו גם במינוי של ראש משלחת משרד הביטחון לאירופה - אף שנושא משרה זו פטור ממילא ממכרז מתוקף החלטת הממשלה. במקרה זה נמצא כי משרד הביטחון לא פעל על-פי הנהלים, לא נמצא סיכום ראיון שערך מנכ"ל משרד הביטחון עם המועמד לתפקיד, אך נמצא סיכום אחר של המנכ"ל, ולפיו בחן מועמדים נוספים למשרה זו.

המבקר ציין בהקשר זה כי לא נמצאו במשרד הביטחון הסימוכין לקיומו של הליך כלשהו שהתקיים מול מועמד אחר. המבקר ציין כי מינוי זה נעשה 5 חודשים לאחר שהממונה על מערכת הביטחון בנציבות שירות המדינה הנחתה את משרד הביטחון להביא מינוי כזה לפני ועדת בוחנים מיוחדת.

ליקויים התגלו גם באיוש משרת סמנכ"ל וראש אגף הנדסה ובינוי. "מבקר המדינה רואה בחומרה את הליקויים המהותיים שצוינו בביקורת זו בנוגע להליכים לאיוש משרות בכירות במשרד הביטחון. לדעת מבקר המדינה, ליקויים מהותיים אלה מחייבים נקיטת צעדים על-ידי נציב שירות המדינה להידוק הפיקוח והבקרה על הליכי איוש משרות במשרד הביטחון", סיכם המבקר את פרק הביקורת על משרד הביטחון, והזהיר: "יש לראות בביקורת זו התראה ותמרור לעתיד - ועל משרד הביטחון ועל נש"ם לתת את דעתם לליקויים אלה והשלכותיהם: הישנותם של מקרים דומים בעתיד תוביל להמלצה מפורשת של מבקר המדינה על נקיטת צעדים משמעותיים ואופרטיביים - עד כדי ביטול מינויים שבהם יתגלו ליקויים".

תגובת משרד הביטחון: "משרד הביטחון פועל במגוון של דרכים על-מנת לבחור ולגייס את אנשי המקצוע המנוסים והמתאימים ביותר לתפקידי הליבה הבכירים במשרד, תוך הקפדה יתרה על כללי התקשי"ר. כל המועמדים המוזכרים בדוח המבקר הם בעלי ניסיון מקצועי ופיקודי מוכח, רחב ומגוון, ואושרו על-ידי נציבות שירות המדינה.

"משרד הביטחון פועל על-פי כל הכללים המוגדרים בתקש"יר, הן לגבי התנהלות ועדות הבוחנים, הן לגבי ועדות איתור לתפקידים בכירים הן באשר להעסקת פורשי מערכת הביטחון. כל זאת תחת הקפדה על עמידת המועמדים בתנאי המכרז. במקרה שנציבות שירות המדינה תשנה את סדרי מכרזי כוח-האדם, משרד הביטחון יפעל בהתאם. עוד יודגש כי החל משנת 2015 נציבות שירות המדינה מקיימת בקרה שוטפת אחר כל פעילות המינויים והמכרזים במשרד הביטחון". 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988