הצרות של אפריקה: בנק רוסי שיגר מכתב אזהרה לאפי פיתוח

בנק VTB מימן את שני הפרויקטים המרכזיים של אפריקה ישראל ברוסיה - קניון אפימול ובניין המשרדים אוזרקובסקיה 3 ■ שני הנכסים משועבדים במלואם ל-VTB אולם לבנק קיימת גם האפשרות לדרוש החזר מלא של ההלוואה מעבר להשתלטות על הנכס

לב לבייב / צילום: תמר מצפי
לב לבייב / צילום: תמר מצפי

ההרעה במצבה הפיננסי של קבוצת אפריקה ישראל  להשקעות הולכת ומחריפה. אחרי שאתמול פרסמה אפריקה ישראל את דוחותיה הכספיים ל-2015 ובהם הערת "עסק חי" מטעם רואי החשבון, ניחתה היום על הקבוצה צרה חדשה בדמות חשש ממשי מפני דרישה לפירעון מיידי של הלוואות בהיקף של 609 מיליון דולר, שקיבלה בעבר מהבנק הרוסי VTB. לבכירי הקבוצה בראשות בעל השליטה לב לבייב, ניתנו 30 יום לפתור את המשבר מול הבנק, והם החלו לבחון את האפשרויות העומדות בפניהם, שעשויות לכלול מתן בטחונות נוספים מצד החברות הושנות בקבוצת אפריקה ישראל, או אף מצד לבייב עצמו.

אפריקה ישראל פועלת ברוסיה באמצעות החברה הבת (65%), אפי פיתוח, כאשר בעל השליטה בקבוצה, לב לבייב, משמש בתפקיד היו"ר של שתי החברות ומוביל את הפעילות ברוסיה. לאפי פיתוח מספר פרויקטים בעיר מוסקבה ובסביבותיה, כאשר השניים המרכזיים שבהם הם הקניון אפימול ובניין המשרדים אוזרקובסקיה 3, אותם מימן VTB בהלוואות שהיקפן הנוכחי מסתכם ב-609 מיליון דולר.

בשנת 2015 החריף המשבר הכלכלי ברוסיה, וגרר עמו פיחות של 30% בשער הרובל מול הדולר. הפיחות הוביל לירידה בשווי הדולרי של נכסי אפי פיתוח ברוסיה, כאשר השניים שספגו את המכה הקשה ביותר ב-2015 הם אפימול, ששוויו הופחת מ-1 מיליארד דולר ל-685 מיליון דולר, ואוזרקובסקיה 3, ששוויו הופחת מ-300 מיליון דולר ל-199 מיליון דולר.

שני הפרויקטים מונו כאמור באמצעות הלוואות מ-VTB, כאשר יתרת ההלוואה לאפימול עומדת על 416 מיליון דולר (61% משווי הנכס) ואילו יתרת הלוואה על אוזרקובסקיה 3 מסתכמת כיום ב-193 מיליון דולר - 97% משווי הנכס. שני הנכסים משועבדים במלואם ל-VTB אולם לבנק קיימת גם האפשרות לדרוש החזר מלא של ההלוואה מעבר להשתלטות על הנכס.

בנק VTB הוא אחד הבנקים הגדולים ברוסיה. הבנק נמצא בשליטת (50%) ממשלת רוסיה ומנייתו נסחרת ברשימת בורסת לונדון לפי שווי שוק של 13.8 מיליארד דולר. באחרונה חתם הנשיא פוטין על צו המאשר למדינה להפחית את שיעור האחזקה בבנק ל-45% לצורך מכירת נתח נוסף מהמניות שמיועדת להפחית את הגירעון התקציבי של ממשלת רוסיה.

מההודעה שפרסמה אפי פיתוח היום, עולה כי הבנק הגיע למסקנה שחלה הרעה מהותית במצבן הפיננסי של החברות הבנות שהקימו את הפרויקטים, וכי קיימות נסיבות נוספות המעידות על כך שהתחייבויותיהן על פי הסכמי המימון לא יסולקו במועדיהן. לאור זאת, הציע הבנק לאפי פיתוח לנקוט בפעולות שמטרתן להסיר את ההשלכות השליליות האפשריות מהנסיבות האמורות בתוך 30 ימים. אם לא כן, הבנק יממש את זכויותיו על פי הסכמי המימון לדרוש פירעון מוקדם של ההלוואות.

אפי פיתוח, שבקופתה כ-42 מיליון דולר בלבד, ציינה בתגובה כי לא ברורה לה הסיבה שבגינה הבנק הגיע למסקנה על קיומה של הרעה מהותית במצבה של החברה הבת שמחזיקה בבעלות על הקניון אפימול, וכי היא בוחנת את האפשרויות העומדות בפניה לשם הגעה להסכמה עם הבנק. עם זאת, לגבי אורקובסקיה 3, ששיעור התפוסה בו עומד על 2% בלבד ועקב כך ייצר ב-2015 הפסד נטו מפעילות של כ-1 מיליון דולר, אין החברה מציינת דבר. יש לציין כי כבר בדוח הרבעון השלישי של 2015 סווגה ההלוואה למימון אוזקובסקיה 3 כהתחייבות שוטפת בשל חריגה מאמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכם ההלוואה. למעשה החברה חורגת כיום מכל אמות המידה הפיננסיות הלוואה זו, מאחר ששווי הנכס ירד ביותר מ-15% ושיעור ההלוואה משווי הנכס עלה בהרבה על 65%.

כמו כן, העובדה שאפי פיתוח אינה מצליחה לאכלס את המגדל הביאה להפרה של התנאי לפיו החל מסוף 2015 יהיה תזרים המזומנים השנתי מהנכס גבוה ב-20% מהסכום הנדרש לשירות החוב שנה קדימה. בתגובה לדיווח, נפלה היום אפריקה ישראל בכ-9% והשלימה צניחה דו-יומית של 14% לשווי של 340 מיליון שקל בלבד. אגרות החוב של החברה ירדו בשיעור של עד 6% והן מגלמות כעת תשואה שנתית לפדיון של עד 36%.

צרו איתנו קשר *5988