גולן לנתניהו: אם המיזוג עם סלקום לא יאושר - נקרוס

בפנייה לרה"מ, גולן טלקום מתארת תרחישי אימה בניסיון להשפיע על ההחלטה המסתמנת לדחות את המיזוג שלה עם סלקום ■ טוענת: אם המיזוג לא יאושר - אלפי לקוחות יישארו מנותקים, וחברות הסלולר לא יוכלו לקלוט אותם

מיכאל גולן / צילום: איליה מלניקוב
מיכאל גולן / צילום: איליה מלניקוב

בצעד נואש ובניסיון של הרגע האחרון למנוע את דחיית המיזוג בינה לבין סלקום, פונה חברת גולן טלקום לראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו וקוראת לו להציל את המיזוג ואת החברה - כך נודע ל"גלובס". 

במכתב ששלחה החברה לנתניהו היא קובעת כי "אי-אישור המיזוג בינה לבין סלקום יביא לקריסתה של גולן טלקום". לדברי החברה, "קריסה זו תביא לתוצאות קשות, הן עבור שוק הסלולר והן עבור הציבור כולו ובפרט ובאופן מיידי לכמיליון לקוחות גולן טלקום ומאות עובדיה! תוצאות הרסניות ומזיקות אלה הן, כמובן, בניגוד גמור לתכליות החוק והרישיון שניתן לגולן, ולפיכך החלטה בדבר אי-אישור המיזוג תהא בלתי סבירה באופן קיצוני ותחרוג מגדרי הסמכות שהעניק המחוקק לשר התקשורת ולממשלה ולממונה על ההגבלים". 

מכאן עוברת החברה להתקפה על משרד האוצר ואומרת: "ניסיונו הנחזה של משרד האוצר להשפיע על החלטת הרגולטורים לעניין המיזוג ו'להמליץ' לו שלא לאשר את העסקה (לרבות באמצעות "ניירות עמדה") הוא חסר בסיס חוקי, שכן אין למשרד האוצר סמכות באישור העסקה, ושומה היה על משרד זה שלא להתערב בשיקו- דעתו האוטונומי של הרגולטור אשר הוסמך בחוק לבצע את בחינת העסקה באופן עצמאי.

"אין לשיקולים פוליטיים כל מקום באישור המיזוג הנוגע לכמיליון צרכני גולן טלקום, למאות עובדיה, ובעלי מניותיה! יש לשקול רק שיקולים מקצועיים ענייניים, ובחירה בדרך שתביא לקריסת החברה תפגע בקהל לקוחות גולן טלקום, עובדיה ומשקיעיה". 

גולן ממשיכה וטוענת כי "יש להדגיש כי חדלות פירעון של מפעילת סלולר הינה אירוע חסר תקדים בעולם המערבי, וככזה עלולות להיות לו תוצאות בלתי צפויות ומרחיקות לכת. אין ספק כי קריסה כזו לא תסייע לשווק את מדינת ישראל למשקיעים זרים. מטרת מכתב זה הינה להדגיש בפניכם כי חדלות פירעון של גולן טלקום הינה, למרבה הצער, אפשרות ריאלית, ולהבהיר שהחלופה של אישור עסקת המכירה לסלקום עדיפה בהרבה". 

בהמשך נכתב כי "בנוסף, לא ברור מדוע הממונה על ההגבלים ממהרת להכריע בענין כל-כך מהר. הכרעה מהירה נגד המיזוג תחסל כל אופציה להציל את גולן ויש חשש מיידי לקריסתה. מיליון לקוחות גולן ימצאו חברה בהקפאת הליכים עם נאמן. ייוצר כאוס בשוק התקשורת. ראו נא ענין מגה או ענבל אור כדוגמה, אך בעוצמות גדולות הרבה יותר, עם מיליון לקוחות שאינם מקבלים שירות ומאות עובדים ללא מענה. בטוחני שראש הממשלה ושר האוצר אינם מעוניינים בכך. לכן מהירות ההחלטה של הממונה על ההגבלים אינה ברורה ותמוהה, ומלמדת על מניעים זרים. בסך הכל עברו ארבעה חדשים מיום חתימת הסכם המיזוג וגולן וסלקום יסכימו לכל אורכה שרק תידרש מבחינה פורמלית".

בהמשך מפרט המכתב את הסיבות שיובילו לקריסת החברה: 

"א. גולן טלקום מייצרת הפסד תפעולי לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA שלילי). לפי תחזיות עדכניות ה-EBITDA לשנת 2016 צפוי להסתכם בסכום שלילי של כ-30 מיליון שקל. תחזית זו מבוססת על ההסכם הנוכחי עם סלקום לגבי השימוש של גולן ברשת של סלקום. הסכם זה, אשר הוארך במסגרת העסקה עם סלקום, מגלם הנחה על מחירי השוק, ולכן אם העסקה עם סלקום לא תצא לפועל, יהיה על הצדדים להיכנס למו"מ לצורך כריתת הסכם חדש לצורך המשך הפעילות (אשר יהיה בהכרח בעלות גדולה יותר), מה שיגרום להפסדים להעמיק אף יותר.

"ב. תהליך אישור של הסכם חדש הינו תהליך ארוך ומסובך שיוביל לכשלים תפעוליים.

"ג. 600 מיליון שקל חוב של גולן לסלקום יעמוד לפירעון מיידי במקרה שהעסקה בין סלקום לגולן טלקום תיכשל. לא ניתן להתעלם או להפחית מחשיבותו של חוב זה, אשר בכל מצב מלבד מימוש העסקה יעמוד לפירעון מיידי, כאשר לגולן טלקום אין את האמצעים הדרושים לתשלומו. 

"האמור לעיל מבהיר באופן נחרץ כי במקרה שלא תבוצע העסקה עם סלקום, גולן טלקום צפויה להיכנס להליכי חדלות פירעון. ישנם זרזים נוספים בעלי משקל לא פחות שעלולים להקדים את תהליך חדלות הפירעון של גולן, אפילו רק במקרה של הודעה כי המיזוג אינו מאושר, וזאת עוד טרם הדיון בבית הדין להגבלים עסקיים, כגון:

"א. עזיבתם של עובדי מפתח שחלקם כבר קיבלו הצעות מחברות מתחרות. יש סכנה שעובדים אלה יעזבו את החברה ברגע שתתקבל החלטה כנגד העסקה, דבר שעלול להוביל לקריסת החברה בתוך ימים. ב. עזיבה המונית של לקוחות החברה ברגע שתתפרסם הודעה כנגד העסקה. 

"בכל מקרה של הליכי חדלות פירעון, ההתחלה של התהליך ידועה אך התוצאה וההשלכות הרבה פחות. לא יכול להיות ספק, שהאופציה של חדלות פירעון הינה אופציה נחותה משמעותית לתחרות ולצרכנים. 

"ראשית, תהליך של חדלות פירעון הינו תהליך מורכב, הדורש זמן. ככזה, ההליך יתנהל על-פי לוח הזמנים של בית המשפט, כאשר צפוי שבמסגרתו יתמנה בעל תפקיד אשר יופקד על ניהול גולן טלקום, בפיקוח בית המשפט, כאשר מטבע הדברים לאותו נאמן אין כל ניסיון מעשי בניהול חברת סלולר. 

"בנוסף, לצורך פעילותה, גולן טלקום תלויה בשרשרת ארוכה של גורמים/ספקים, כאשר אובדן של אפילו אחד מהם עלול למנוע מהחברה להתנהל ולהציע את שירותיה ללקוחות. ישנה אי-ודאות גדולה לגבי האופן בו יגיבו כל אחד מהגורמים / ספקים באם ייוודע להם שגולן נכנסת להליכי חדלות פירעון ו/או לגבי האפשרות לכפות עליהם להמשיך לספק השירותים במקרה של הליכי חדלות פירעון. כאשר, כפי שצוין לעיל, כישלון של אפילו אחד מהם לספק שירות, עלול לגרום לקריסתה של החברה ולאובדן השירות ליותר כמיליון לקוחותיה, ופיטורי מאות עובדיה".
"תגובתם של נושי החברה אף היא אינה ידועה ועלולה להיות בעלת תוצאות הרות-אסון. יש חשש שהנושים יאבדו תקווה באפשרות שהחברה תמשיך בפעילותה ויביאו לקריסתה הסופית במהירות". 

מכאן עוברת החברה ומתארת את תרחישי האימה במקרה של קריסה: "הודעה על תהליך חדלות פירעון עלולה לגרום לפאניקה בציבור. הדבר עלול להוביל לתגובות קיצוניות ובלתי צפויות של אזרחים, כגון: הפגנות, מחאה נגד הממשלה ונגד חברות התקשורת, תביעות משפטיות של אזרחים שפרנסתם תיפגע, ועוד. בפן הטכני, חברות הסלולר האחרות לא יוכלו לקלוט מספר גדול של משתמשים המייצגים כ-10% מלקוחות הסלולר במדינת ישראל בתוך פרק זמן כה קצר. 

"א. מערכות הניוד מאפשרות מעבר של כ-2,000 לקוחות ביום לכל מפעיל (כלומר עד 10,000 ניודים ביום סך-הכול).

"ב. אף נקודת מכירה, מרכז לוגיסטי או מפעיל, איננה יכולה לקחת את פרטיהם האישיים של יותר מאלף לקוחות ביום (כלומר עד חמשת אלפים לקוחות ביום).

"ג. ייתכן מחסור בכרטיסי סים ומשך הזמן לקבלת הספקה חדשה הינו כ-6-9 שבועות. 

"בנוסף על כך, לאור הצמצום בהשקעות חברות הסלולר בשנים האחרונות, מלבד סלקום, לא ברור האם שאר החברות יכולות לקלוט מספר רב של לקוחות חדשים על גבי התשתית העכשווית שלהן. השקעות אלה לוקחות זמן ואינן ניתנות לביצוע באופן מיידי, מה שמעלה אף יותר את שאלת גורלם של לקוחותיה של גולן טלקום. זאת מעבר לכך שהתמריץ להשקעות במקרה של אי-ביצוע העסקה יהיה קטן משמעותית. 

"לאור כל האמור לעיל, חדלות פירעון של גולן טלקום הינה התרחיש הסביר היחיד, במקרה של ביטול העסקה עם סלקום, והשלכותיו עלולות להיות הרסניות לשוק התקשורת המקומי (כמודגם לעיל), ללקוחות החברה ולעובדיה ולצרכנים כולם". 

כאן מצרפת החברה את "חוות-דעת של הכלכלן מנחם פרלמן, המציגה את שעלול להתרחש לתחרות בשוק בעקבות חדלות פירעון של גולן טלקום. לאור העבודה המקצועית הנרחבת, וכפי שנתמך על-ידי תקדימים רבים ברחבי העולם, העסקה המוצעת בין גולן לבין סלקום אינו צפויה לפגוע בתחרות אלא לתרום לה. בהקשר זה, מגובשת בימים אלה רשימה של הקלות ותנאים (remedies) מוצעים לעסקה, לצורך מסירתה לממונה על ההגבלים העסקיים, אשר להערכתי יוכלו לאפשר את המשך התנהלותה של גולן טלקום בשוק הסלולר, תוך שמירה על התחרות בשוק ורווחת הצרכנים".

המיזוג בין גולן לסלקום הגיע לישורת האחרונה שלו, וכפי שמסתמן הממונה על ההגבלים העסקיים וגם משרד התקשורת נוטים שלא לאשר את המיזוג. ביום ראשון בשבוע הבא ייערך שימוע לחברות שבו ינסו להשפיע על ההחלטה ולגרום לממונה לאשר את המיזוג בתנאים. כפי שזה נראה כעת הסיכוי לכך נמוך, ולכן מנסה גולן להשפיע על ההחלטה ואף מתריע על תוצאות קשות במידה והמיזוג לא יאושר. 

נסביר כי הסיבה לאיום של גולן על התוצאות הקשות שנובעות מאי-אישור המיזוג, היא מפני שהוא חש שכנראה רשות ההגבלים לא מאמינה שבאמת הוא יקרוס, וכי גם אם זה יקרה, לשיטתה אין בכך כדי להשפיע על ההחלטה שלה. מכאן החליט גולן להוכיח שהקריסה היא ודאית ואף גיבה זאת בנתונים פיננסיים על הפסדי החברה.

מה שלא ברור בנתונים הוא שבעבר גולן לצורך המכירה טען כי החברה עברה ל-EBITDA חיובי, וכעת הוא מדגיש כי בשנה הבאה הוא יעבור ל-EBITDA שלילי, מה שאומר שהוא מבקש להראות שמצבו הולך ונעשה רע יותר. 

במסגרת העסקה סלקום רוכשת את גולן תמורת 1.17 מיליארד שקל, והיא מוחלת לה על חוב נוסף של 600 מיליון שקל - מה שאומר שבמקרה שהעסקה לא תצא לפועלף גולן תיאלץ לשלם מיידית 600 מיליון שקל בסוף השנה, מה שעשוי להביא לקריסתה.

ממשרד התקשורת נמסר כי "המשרד נערך בחודשים האחרונים גם לתרחיש שבו חברת גולן טלקום לא תמשיך בפעילותה. נערכו פניות לחברות בשוק להיערך לאפשרות של קליטת כמות גדולה של לקוחות. ואכן, החברות אישרו השבוע כי במידת הצורך, הן ערוכות לקליטת כמויות משמעותיות של לקוחות. במקביל, סוכם בדיון שנערך בראשות ראש הממשלה, ובהשתתפות מנכ"ל משרד התקשורת ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, כי אם יידרש, ייחתמו הוראות שעה שיבטיחו את רציפות השירות לכל לקוחות גולן".