הוט נגד גולן: למנוע הקלות באיחוד רשתות עם סלקום

במכתב למנכ"ל משרד התקשורת דורשת החברה שלא להעניק הקלות לגולן טלקום, שלטענתה הפרה את רישיונה ולא עמדה במחויבותיה מבלי שהמשרד נקט נגדה בצעדים

הוט מובייל / צילום איל יצהר
הוט מובייל / צילום איל יצהר

חברת הוט מובייל ממשיכה את הקו התקיף כלפי גולן טלקום, ולאחר שיצאה השבוע במבצע ייעודי ללקוחות גולן, הקורא להם לעבור אליה באותם התנאים שהיו להם, החליטה החברה לפנות למשרד התקשורת ולדרוש שלא יינתנו לגולן שום הקלות במקרה שיחליט ללכת להסכם איחוד רשתות עם סלקום לאחר התנגדות רשות ההגבלים העסקיים למיזוג ביניהם אתמול (ג'). 

בפנייה למנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, כותבת הוט מובייל כי לנוכח הפרסומים האחרונים בתקשורת לפיהם נשקלת האפשרות של מתן הקלות נוספות לגולן טלקום ונשקל אישור של הסכם שיתוף בתנאים "מקלים" היא פונה אליו על-מנת להעמיד דברים על דיוקם. 

לדבריה, "החל ממועד תחילת פעילותה, מפרה גולן טלקום באופן יסודי ועקבי את הוראות הרגולציה ואת ההתחייבויות שנתנה במסגרת המכרז להקמתה של תשתית סלולר בפריסה ארצית בלוח זמנים מוגדר. התנהגות זו אינה זוכה למניעה ולמענה אכיפתי הולם, אף כי החוק העניק למשרד התקשורת כלי פיקוח ואכיפה רבים ויעילים". 

החברה הציגה שורה של הפרות של גולן וביניהן פירוק הרשת שלה מה שאומר שהיא פועלת כמפעיל וירטואלי למעשה. "על-פי רישיונה, מחויבת גולן טלקום להקים ולפרוס רשת סלולרית בהתאם לתכנית ההנדסית המצורפת לרשיון ועל-פי לוחות הזמנים המפורטים בה. אלא שבפועל, לאחר שהופחתו דמי רשיונה עבור פריסה חלקית של רשת דור 3 כמו גם הערבות הבנקאית שהעמידה, נודע, על-פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, כי גולן טלקום פרקה את רשת הסלולר שלה ונותרה עם כמות זעומה של אתרים שאינה עולה אף כדי עשירית מהנדרש לשם כיסוי ארצי. הלכה למעשה גולן הפכה למפעיל וירטואלי ה"רוכב" על גבי רשת סלקום ותלוי בה באופן מלא, כאשר התדרים שהוקצו לגולן, שהינם משאב יקר המצוי בחסר בישראל, נותרו בנסיבות אלה ללא כל שימוש בהתאם לייעודם". 

בנוסף גולן טלקום משווקת ללקוחותיה שירותי דור 4, אף כי היא אינה רשאית לספק אותם מאחר שלא קיבלה את האישורים הרגולטוריים המתחייבים ולא עמדה בתנאים לקבלתם. כאמור לעיל, לגולן טלקום אין רשת משלה והסכם שיתוף הרשתות שהוגש לאישור על-ידה לא אושר נוכח אי עמידה בהוראות מדיניות שיתוף הרשתות שקבע המשרד, לכן גם אין באפשרותה לקבל הקצאה של תדרים בדור 4, וממילא אין היא יכולה לבקש הרחבה של רישיונה ואישור להפעלת שירותי דור 4. למעשה, בנסיבות בהן אין לגולן טלקום כבר כל רשת סלולר, אין לה כל זכות לשיתוף רשתות עם סלקום, שכן ביסוד מדיניות שיתוף הרשתות של המשרד עומדת ההנחה, כי כל אחד מן הצדדים המשתפים הוא בעל רשת עצמאית משלו, ולא כך הם פני הדברים במקרה של גולן טלקום". 

עוד צוין כי לאורך תקופה, הפרה גולן הוראות דין והוראות רשיון רבות ומהותיות אשר נועדו להגן על ציבור הצרכנים ולהבטיח שירות אמין, הוגן ואיכותי עבורם, דוגמת חיוב בתשלום מראש, סירוב להחזר יחסי של חובות של לקוחות שהתנתקו באמצע החודש ועוד. 

"ההפרות החמורות המתוארות לעיל, אינן פוגעות רק בתחרות, בהוט מובייל שנדרשה לחדור לשוק ולחולל בו תחרות ובמפעילים האחרים אלא גם בציבור הלקוחות ובשוק התקשורת בכללותו. באמצעות הפרות אלה קנתה לה גולן טלקום יתרונות תחרותיים בלתי הוגנים, בשוק, בין היתר, ובעיקר, באמצעות תמחור נמוך של שירותי סלולר, המשקף פעילות של ספק ללא נטל תשומות של תשתית ושאינו בר תחרות למתחריו, המשקיעים בתשתית, והנושאים בעלויות שוטפות גבוהות של תפעול ותחזוקה, המשתקפות בהכרח במחירי השירותים". 

"לאור האמור לא יעלה על הדעת כי המשרד ישקול מתן הקלות נוספות למי שבאופן שיטתי, מעת תחילת פעילותו, עושה דין לעצמו ופועל כראות עיניו ועתה, הוא מהלך אימים כאילו בלעדיו יקרוס שוק הסלולר. אף כי לכולם ברור, ויש להניח שמשרד התקשורת גם מבין זאת, שאין כל חשש לפעילותו התחרותית של השוק. נהפוך הוא - הגיע הזמן כי השחקן אשר הביא לזירת התחרות כללי משחק משלו, יידרש לקיים לאלתר וללא כל הקלה או דיחוי נוסף מחויבויות מהותיות שהיוו ומהוות מסד ובסיס לפעילות שחקנים חדשים וותיקים בשוק כמו גם להיתר שניתן לפעילותה של גולן טלקום בשוק, והכל- לטובת התחרות ולטובת הציבור". 

"בנסיבות אלה הדעת אינה סובלת מתן לגיטימציה לשיח אודות מתן הקלות לגולן טלקום או להסכם שיתוף בינו לבין סלקום בתנאים שאינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המשרד בנושא שיתוף רשתות, שהרי בכך יהיה כדי אפליה ומתן פרס להתנהלות פורעת חוק תוך שהחוטא יוצא נשכר. תוצאה שכזו הינה בלתי נתפסת". 

לאור זאת קוראת החברה למשרד להמשיך להפעיל את הסמכויות הנתונות לו על-פי הדין ולהתערב "באופן מיידי ואפקטיבי על-מנת לעצור כל פעילות בהתאם לחוק ולרישיון מצד גולן טלקום ובכלל כך, להטיל עליו עיצומים כספיים, לחלט את הערבויות שהמציא, ולנקוט כל אמצעי הנתון לפי כל דין למשרד בנסיבות אלה. זאת ועוד- על המשרד להבהיר באופן מיידי את עמדתו בנושא על-מנת שאותן "הקלות" אליהן מתייחסים גורמים שונים תיבחנה במשנה זהירות ובשים לב למצב הדברים נכוחה".

"כל החלטה אשר תאפשר לגולן טלקום להמשיך לפעול בשוק הסלולר, כאילו היה מפעיל תשתית, לרבות, אך לא רק, במסגרת שיתוף רשתות בתנאים החורגים ממסמך המדיניות, לא תקיים את עקרון השוויון בין מתחרים אשר אליו מחויב המשרד ותגרום לפגיעה קשה במתחרים בשוק ובתחרות. לא למותר לציין כי על המשרד לפרסם לשימוע ציבורי פתוח כל החלטה שהוא שוקל לקבל בהקשר זה, ובכלל זה החלטה שאינה בהתאם למדיניות".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא גלובס טק?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988