אושרה קופת גמל להשקעה: תקרת ההפקדה - 70 אלף ש' לשנה

מדובר במוצר חיסכון חדש שעתיד להיות חלופה אטרקטיבית לקרנות הנאמנות, לתיקים המנוהלים ולפקדונות בבנקים ■  למדריך פנסיה

מכשיר החיסכון הפרטי ההוני החדש של האוצר, קופת הגמל להשקעה, אושר היום (ב') בוועדת הכספים בכנסת, כעם תקרת השקעה 70 אלף שקל לשנה לתעודת זהות. זאת, לעומת הכוונה המקורית של האוצר לתקרת הפקדות של 100 שקל לשנה לאדם ובקשת רשות ני"ע - שמתנגדת למוצר זה - להפחית את התקרה ל-50 אלף שקל לשנה לאדם.

מדובר במוצר חיסכון חדש שעתיד להיות חלופה אטרקטיבית לקרנות הנאמנות, לתיקים המנוהלים ולפקדונות בבנקים. דמי הניהול המקסימליים במוצר זה, שדומה לפוליסות ההשקעה של חברות הביטוח, יעמדו על 1.05% מהצבירה לשנה לצד דמי ניהול של 4% מההפקדות השנתיות - בהתאם למקסימום שקיים בקופות הגמל לתגמולים ובביטולי המנהלים מאז 2013.

מבנה דמי הניהול הנוכחי בעייתי וסביר שישונה. זאת, משום שחיסכון לפרט הינו בדמי ניהול של עד 2% מהצבירה וללא דמי ניהול מההפקדות. כמו כן, הגמל להשקעה כנראה יאופיין בהפקדות חד פעמיות גדולות ולא רק בהפקדות שוטפות קטנות, וזה לחלוטין לא הגיוני לגבות ממי שיפקיד 70 אלף שקל דמי ניהול של 4% מסכום זה. כלומר, אם האוצר יתיר לגבות עד 4% מההפקדות כולל ההפקדות החד פעמיות, זו תהיה איוולת שתגרום למוצר להיות יקר במיוחד. עתה על התקנות החדשות לעבור בהצלחה את הקריאה השנייה והשלישית במליאת הכנסת.

הגמל להשקעה ייחסך מהנטו של החוסך, לאחר תשלומי המס, כשהחיסכון האמור יחויב בתשלום מס רווחי הון רק במועד פידיון הכספים ולא תוך כדי חיי החיסכון. כמו כן, חוסכים שישמרו את הכסף בקופת הגמל להשקעה עד גיל הזכאות לקצבת הזיקנה ויבחרו לקחת את כספי חיסכון זה בדרך של קצבה חודשית (ולא בתשלום הוני חד פעמי), יהנו מפטור ממס רווחי הון על החיסכון.