סקר: הגידול בשכר הנשים גדול יותר מזה של הגברים

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה ערכה סקר על בסיס נתוני הלמ"ס לשנים 2005-2014 ■ עוד מהממצאים: חרדיות מפרישות יותר לפנסיה, וגברים ערבים הרוויחו הכי מעט בעשור האחרון

חרדים בהיי טק / צילום: אריאל ירוזולימסקי
חרדים בהיי טק / צילום: אריאל ירוזולימסקי

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד הכלכלה ערכה בדיקה מחקריתלקראת כנס שתקיים נציבות שוויון בעבודה שיתמקד בחשיבות רב גוניות במקום העבודה, בנושא ייצוג ושכר של קבוצות שונות באוכלוסייה על בסיס נתוני הלמ"ס לשנים 2005-2014. ממצאי הבדיקה מלמדים, בין היתר, כי באופן שאינו מפתיע, שיעור התעסוקה הגבוה ביותר הוא של גברים ושל נשים יהודים לא-חרדים. בד בבד, הממצאים מראים כי ניכרת ככלל עלייה הדרגתית בשיעור התעסוקה בכל הקבוצות, ובייחוד אצל נשים ערביות (55%), נשים חרדיות (38.5%) וגברים חרדים (25.5%).

בחינה של המגמה הרב-שנתית בהכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מלמדת שברוב קבוצות האוכלוסייה שיעור הגידול בשכר של נשים היה גדול יותר משיעור הגידול אצל גברים. כך, למשל, בקרב יהודים לא-חרדים עומד שיעור הגידול בהכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של נשים בעשור האחרון על 38.9% ושל גברים - על 29%. באופן דומה, שיעור הגידול בשכר הנשים החרדיות הגיע בעשור זה ל-41.2% לעומת 25.7% אצל גברים חרדים. יוצאים מן הכלל בעניין זה הם גברים ונשים ערבים, שבקרבם שיעור הגידול בשכר עומד על 34.5% ו-28.5%, בהתאמה.

המחקר אף מלמד שגברים ערבים הם שיאני הגידול בהכנסה הממוצעת ברוטו לשעת עבודה בעשור האחרון. יש לציין שהם גם התחילו מנקודת המוצא הנמוכה ביותר ובשנת 2005 הרוויחו לשעה פחות מכל קבוצות ההתייחסות (ובתוך כך - הרוויחו גם פחות מנשים ערביות), פער שהצטמצם רק בשנת 2014. מנגד, ניתן ללמוד מהנתונים ששיעור המפרישים לפנסיה בקרב גברים ערבים הלך וקטן מאז שנת 2010.

שיעור הגידול הגבוה ביותר באחוז השכירים המפרישים לפנסיה הוא בקרב נשים חרדיות, עם שיעור גידול של 78.6%, ולאחריהן גברים חרדים עם שיעור של 41.9%. למעשה, בשנת 2014 שיעור החרדיות המפרישות לפנסיה עלה במעט על שיעור הגברים היהודים החילוניים המפרישים לפנסיה - 71.6% לעומת 71.2%.

בהיבט של ממוצע ההפרשות החודשי, רק אצל יהודים לא-חרדים (גברים ונשים) מסתמנת מגמה של עלייה הדרגתית, מתונה ועקבית בממוצע ההפרשות לפנסיה, אולם גם ברכיב זה הפער המגדרי נשמר לאורך השנים.

צרו איתנו קשר *5988