ויתרתם על סודיות רפואית בעבודה? כנראה לא הייתם צריכים

האם מועמדים לעבודה ועובדים חייבים למסור למעסיק מידע על מצבם הרפואי, והאם המעסיק רשאי לדרוש ויתור על סודיות רפואית בקבלה לעבודה ובמהלכה?

קריירה  / צילום: thinkstock
קריירה / צילום: thinkstock

הליכי קבלה לעבודה והיחסים בין עובד למעסיקו בתקופת העבודה כרוכים כמעט תמיד בפגיעה בפרטיות של המועמד לעבודה או של העובד. כך, למשל, בראיון עבודה נשאל המועמד שאלות שונות, לעתים אישיות, במטרה לעמוד על מידת התאמתו למשרה המוצעת, ובין השאר גם שאלות על מצבו הרפואי.

האם מועמדים לעבודה ועובדים חייבים למסור למעסיק מידע על מצבם הרפואי, והאם המעסיק רשאי לדרוש ויתור על סודיות רפואית בקבלה לעבודה ובמהלכה?

עו"ד טל קרת, שותפה ומנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד תדמור יובל לוי, אומרת כי "מצבו הרפואי של אדם הוא בגדר עניין פרטי שברוב המקרים אינו רלוונטי לתפקיד, ובשל כך המעסיק אינו רשאי לדרוש מידע על אודותיו - בין באמצעות שאלות ישירות שמוצגות למועמד במהלך הראיון ובין אם באמצעות דרישה לחתימה על כתב ויתור סודיות רפואית".

לדבריה, דרישת מידע רפואי ללא הרשאה בדין, לרבות החתמה של עובד על כתב ויתור סודיות רפואי, היא פעולה הפוגעת בזכות לפרטיות של העובד ומפרה את האיזון הראוי בינה לבין חובת הגילוי המוגברת שחלה עליו. 

עו"ד טל קרת / צילום: תומר יעקובסון
 עו"ד טל קרת / צילום: תומר יעקובסון

מתי החוק מתיר לדרוש מידע

עו"ד גל גורודיסקי, מומחה בדיני עבודה ופנסיה, מוסיף כי השאלה שצריכה להיבחן היא אם הפגיעה בסודיות הרפואית של העובד היא מוצדקת. "מצד אחד, חובת הגילוי ביחסי עבודה היא גדולה, לאור העובדה שיחסי עובד-מעסיק הם בדרך-כלל ארוכי-טווח ודורשים מידה מוגברת של תום-לב וגילוי. אבל בתי הדין לעבודה קבעו כי חובת הגילוי אינה מוחלטת, כיוון שהיא פוגעת בפרטיותו של העובד. בתי הדין לעבודה קבעו כי האיזון הנכון בין חובת הגילוי לבין הגנת הפרטיות מאפשר למעביד לקבל תשובות על שאלות רפואיות רק אם הן רלוונטיות לתפקיד שהעובד ממלא. עובד אינו חייב לספק מידע רפואי שאינו קשור לתפקידו.

"לדוגמה, עובדת לפני החודש חמישי להריונה לא חייבת לגלות על כך למעביד בהליכי קבלתה לעבודה. דרישה לגלות מידע כזה היא אפליה אסורה בקבלה לעבודה. במצבים שבהם ייקבע כי הצבת דרישה בפני עובד או מועמד לעבודה לוותר על סודיות רפואית או לעבור בדיקות רפואיות אינה רלוונטיות למשרה שאליה הוא מיועד, יהיה הדבר אפליה אסורה המנוגדת להוראות החוק ועילה לתביעת פיצויים אזרחית. אם תוכח כי הייתה אפליה, תהיה זו גם עבירה במישור הפלילי. בכל מקרה, הוכחת היעדר האפליה מוטלת על המעסיק". 

- עם זאת, יש מקרים מסוימים שבהם הדין התיר למעסיק באופן ספציפי ומפורש לדרוש מידע רפואי על עובדיו.

"למשל, תקנון שירות עובדי המדינה (התקשי"ר) קובע הוראה מפורשת לגבי אפשרות חיובם של עובדי מדינה לעבור בדיקה רפואית כתנאי לקבלתם לעבודה; עובד תעשייה שחל עליו תקנון העבודה הכללי בתעשייה חייב למסור למעביד עם כניסתו לעבודה פרטים מדויקים על מצב הבריאותי; ואילו חוק עבודת הנוער קובע כי נער (מתחת לגיל 18) חייב להציג למעסיקו בדיקה רפואית טרם תחילת עבודתו ובמקרים מסוימים לערוך בדיקות תקופתיות; גם עובד זר חייב לעבור בדיקה רפואית בארץ מוצאו ולהמציאה למי שמזמינו לעבודה", אומרת עו"ד קרת.  

עמדת חולשה מול המעסיק

לדברי עו"ד גורודיסקי, מועמדים רבים לעבודה נמצאים בעמדת חולשה מול מעסיק פוטנציאלי ואינם מודעים לגבולות המותר והאסור ואינם רוצים להתעמת עם המעסיק. "לכן אנחנו נתקלים במקרים לא מעטים שבהם מועמדים חותמים על כתב ויתור על סודיות רפואית, ובכך מתירים לגורמים מטעם המעסיק לפשפש בהיסטוריה הרפואית שלהם - לעתים ללא כל הצדקה".

- חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי אין להפלות עובד או מועמד לעבודה בשל טעמים שאינם ענייניים ואינם רלוונטיים למשרה ומונים רשימה לא סגורה של נושאים שבגינם אין להפלות עובד או מועמד לעבודה. הנושא של "מידע רפואי" אינו נכלל ברשימה הסגורה הזאת.

עו"ד קרת: "נכון. מה שנקבע במפורש הוא שאסור למעסיק להפלות עובדת או עובד בשל טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ-גופית. במאי 2015 הוגשה הצעה לתיקון חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שעניינה הגבלת יכולתו של מעסיק לדרוש ממועמד לעבודה לוותר על סודיות רפואית או למסור פרטים על מצבו הבריאותי או על עברו הרפואי. לפי אותה הצעה, שטרם עברה כחוק, מעסיק יהיה רשאי לקבל מידע רפואי של עובדו רק במקרים שחשיפת המעסיק למידע הרפואי היא רלוונטית.

"עם זאת, כפי שציינתי, גם במצב החוקי הקיים אסור לדרוש מעובד או מועמד לעבודה מידע רפואי כשזה אינו רלוונטי לתפקיד או למשרה שעליו לבצע".

- כאשר עובד סובל מבעיה רפואית זמנית שמונעת ממנו להגיע לעבודה, האם המעסיק רשאי לדרוש לדעת ממה הוא בדיוק סובל?

"בהחלט לא. עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה נדרש למסור הודעה על כך למעסיקו ולהמציא לו תעודת מחלה רפואית (אישור של הרופא המטפל שהוא אכן חולה). עם זאת, בהתאם לתיקון לתקנות דמי מחלה מיולי 2015, המעסיק אינו רשאי לדרוש מעובד לציין בתעודת המחלה את אבחון המחלה.

"עובד המבקש להתפטר מעבודתו לרגל מצב בריאותי לקוי בתוך הכרה בהתפטרותו זו כפיטורים לצורך קבלת פיצויי פיטורים, נדרש להמציא למעסיקו ממצאים רפואיים שיתמכו בטענתו, אבל גם הוא לא צריך למסור מידע רפואי אישי, רגיש ומפורט למעסיק ופרטיותו מוגנת".

לסיכום, אומרת עו"ד קרת, "המקרים היחידים שבהם מעסיק יהא רשאי לקבל מידע רפואי על עובד או על מועמד לעבודה הם מקרים שבהם המידע הרפואי כאמור רלוונטי לתפקידו של העובד באופן המצדיק את הפגיעה בפרטיותו".

צרו איתנו קשר *5988