ועדת פילבר: שחקנים חדשים יוכלו למכור שידורי ספורט

עוד ממליצה הוועדה על פחות השקעה בתוכן ויותר תוכן שיווקי ■ ערוצים 2 ו-10: "המטרה האמיתית של משרד התקשורת: הרס הטלוויזיה המסחרית ותום עידן חברות החדשות העצמאיות"

שלמה פילבר / צילום: לע"מ
שלמה פילבר / צילום: לע"מ

המלצות ועדת פילבר, שפורסמו הבוקר (ה'), הוציאו מהערוצים המסחריים תגובה משותפת וחריפה. "נראה כי המטרה האמיתית של משרד התקשורת והעומדים בראשו הושגה: הרס הטלוויזיה המסחרית הניתנת לציבור חינם, תום עידן התוכן האיכותי בישראל, תום עידן חברות החדשות העצמאיות", נכתב, בין היתר, בהודעת הערוצים המסחריים.

במרכז המלצות הוועדה - שמונתה בספטמבר 2015 כדי לגבש המלצות בנוגע להסדרת הרגולציה בשוק התקשורת, ואשר בראשה עמד מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר - עומדת השאיפה להרחיב ולפתוח לתחרות את שוק התקשורת בישראל. זאת, באמצעות הכנסת שחקנים חדשים, הן לתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית, שנשלט על-ידי yes והוט; והן לתחום ערוצי הטלוויזיה המסחריים, שבו הגורמים הדומיננטיים הם זכייניות ערוץ 2 קשת ורשת וכן ערוץ 10.

ועדת פילבר עמדה בהתחייבות שנתנה בהמלצות הביניים שפרסמה לפני כ-5 חודשים, המבוססות על המלצות ועדת שכטר, שלפיה תתקיים בשוק הטלוויזיה רגולציה מדורגת. כלומר, ככל שנתח השוק של שחקן או ערוץ גדול יותר - כך יחולו עליו יותר חובות לציבור.

כך, ספקי תוכן קטנים וחדשים - למשל, סלקום טי.וי - יוגדרו "ספק קטן", ותחול עליהם "רגולציה צרה" בלבד. רק לאחר שהספק יגיע לנתח של יותר מ-10% מההכנסות בשוק, וישמור על נתח זה במשך 3 שנים רצופות - הוא יעבור לפעול תחת ההגדרה של "ספק קטן יציב", ובהמשך, לאחר שנתח ההכנסות שלו יהיה גבוה מ-20%, הוא יוגדר "ספק מהותי".

החלטה זו צפויה להיתקל במורת-רוח מכיוון שחקני הטלוויזיה הרב-ערוצית הקיימים, הוט ו-yes, שביקשו להחיל רגולציה על מיזמים חדשים כבר מיום הקמתם. יש לציין כי ככל שיפחת נתח השוק של הוט ו-yes - כך גם יפחתו חובתיהם הרגולטוריות.

חדשות ללא חובת הוצאה מינימלית

על ספקים שייכנסו תחת ההגדרות של שתי הקטגוריות הגבוהות יותר - "ספק קטן ויציב" או "ספק מהותי" - יחולו כל חובות "הרגולציה הצרה", ובנוסף להן גם חובות "רגולציה רחבה". בהן מחויבות השקעה בהפקות מקור (8% מההכנסות) ומתוכן בסוגה עילית (50% מההוצאה הזאת, כלומר 4% מההכנסות).

בלי קשר לכך, הוועדה ממליצה כי במהלך השנים יופחתו הסכומים שיידרשו הערוצים בקטגוריות הללו להשקיע בהפקות מקור, עד ל-6.5% מההכנסות בשנת 2021.

החלטות דרמטיות יותר נוגעות לטלוויזיה המסחרית. על בסיס אותו עיקרון ממליצה הוועדה להחיל את הרגולציה על הערוצים המשדרים ברישיון, באופן שיקל על ערוצים חדשים להיכנס לשוק. מי שיוגדר כ"בעל רישיון מסחרי חדש", תחול עליו רגולציה צרה בלבד, והוא לא יהיה מחויב בהוצאה על הפקות מקור כלל וכלל. כן תהיה חובה בשידורי חדשות - אך בניגוד למצב הקיים היום והחל על חדשות 2 וחדשות 10, יהיה זה ללא חובת הוצאה מינימלית כלל. כיום ההוצאה המינימלית היא כ-50 מיליון שקל בשנה.

"בעל רישיון מסחרי מבוסס" יוגדר ערוץ שהגיע לנתח שוק של לפחות 15% מכלל ההכנסות מפרסומות בשוק, וגם הוא לא יחויב בהוצאה על הפקות מקור, אך כן תהיה לו חובת הוצאה מינימלית על שידורי חדשות. מי שיגיע לנתח של 20% מההכנסות בשוק יוגדר כ"בעל רישיון מסחרי רגיל", ועליו תחול "רגולציה רחבה". גם כאן ממליצה הוועדה כי בכל מקרה, גם בכל הנוגע לערוצים המבוססים, תופחת חובת ההוצאה על הפקות מקור.

חבילת ליבה חדשה

המלצות מרכזיות נוספות של הוועדה: חובת מכירה ("must sale") של ערוצי ספורט - כפי שפורסם לראשונה ב"גלובס", ערוצים שירכשו את זכויות השידור למפעלי ספורט מסוימים יחויבו להציע אותם לכל הערוצים בשוק (אך לא לספקים) לפי מודל "קוסט פלוס", כלומר עבור תמורה שתחזיר להם את עלות ההשקעה בתוספת רווח מסוים. בוועדה סימנו את נושא הספורט כאחד הנושאים שמקשים על שחקנים חדשים להיכנס לתחום, והדבר בא לידי ביטוי גם בהמלצה הבאה.

ביטול חבילת הבסיס וכינון חבילת "ליבה" - חבילת הבסיס שמציעות yes והוט ללקוחות נחשבת ליקרה, ועלותה נעה סביב כ-220 שקל בחודש. בעבר ניסה הרגולטור להילחם בתופעה באמצעות חיוב שתי החברות להציע ללקוחות "חבילה צרה" שתומחרה ב-120 שקל בחודש, אך חבילה זו הייתה בלתי אטרקטיבית, לא כללה תכני ספורט וילדים, ומי שרצה להוסיף עליה את התכנים הללו, כבר הגיע למחיר שקרוב מאוד או זהה לחבילת הבסיס.

חבילת הליבה החדשה תכלול גם ערוץ ספורט וגם ערוץ ילדים וכן גישה להפקות המקור של yes או של הוט דרך ה-VOD. כרגע קשה להעריך עד כמה החבילה הזאת תהיה אטרקטיבית, משום שהוועדה לא קובעת מה יהיה מחירה, אלא מציינת כי זה ייקבע על-ידי הספקים וייבחן על-ידי השר והגורמים המקצועיים במשרד. "ככל שהמחיר ימצא לא סביר", נכתב בדוח, "יקבע השר מחיר מרבי מחייב".

באשר לתוכן שיווקי: כידוע, מצבם הכלכלי של רוב הגופים הפועלים בתחום אינו מזהיר. על-מנת להגדיל את היקף ההכנסות שלהם מציעה הוועדה, בין היתר, להתיר באופן רשמי שילוב של תוכן שיווקי בתוכניות השונות, למעט תוכניות ילדים וחדשות. תוכניות שישולב בהן תוכן שיווקי יחויבו, בין היתר, ב"שקיפות וגילוי דעת".

המלצות נוספות של הוועדה עוסקות בחיזוק הערוצים העצמאיים שמשודרים על גבי הפלטפורמות הרב-ערוציות והפחתת חובת ההשקעה של הערוצים המסחריים בסוגה עילית. הוועדה החליטה שלא להכריע בדרישתם של ערוצים 2 ו-10 ש"ספקי התוכן", yes והוט, ישלמו להם תמורת שידור הערוצים על גבי הפלטפורמה שלהן.

כאמור, בשני ערוצי הטלוויזיה המסחרית זועמים על כך שתביעותיהם בעניין הפלטפורמות הרב-ערוציות לא נענו ועל כך שיותר להעביר את שידורי ערוץ 2 ו-10 דרך האינטרנט ללא עלות. זאת כשמנגד, לטענתם, yes והוט כמעט לא נפגעות, ובמקביל יוכלו לקום ערוצים חדשים שיתחרו בהם ללא דרישות רגולציה מהותיות, לפחות בשלב הראשון.

עיקרי ההמלצות

■ רגולציה צרה לפלטפורמות תוכן חדשות.

■ בעל רישיון יחויב בהוצאה מינימלית לטובת שידורי חדשות רק אחרי שיגיע לנתח שוק של לפחות 15%.

■ חובת הפקות מקור תחול רק על בעלי רישיונות שהגיעו לנתח שוק של לפחות 20%.

■ מתווה מדורג לשינוי בחובות הפקות המקור, במטרה לשמור על השקעה מינימלית ב"סוגה עלית". משנת 2019 ואילך תופחת ל-50 מיליון שקל בשנה.

■ לצורך חיזוק ערוצים עצמאיים, הבעלות וזכויות היוצרים יחולקו בצורה שווה בין הגופים המשדרים לבעלי הזכויות.

■ הקלה מדורגת בחובת ההשקעה בשידורי חדשות עד ל-1/3 מההשקעה כיום.

■ יותר שידור של תוכן שיווקי מוסדר ומפוקח בכפוף לחובת שקיפות ויידוע הציבור.

■ הכשל בתחום עמלות היתר יועבר לטיפול צוות של הממונה על ההגבלים, הרשות השנייה ומשרד התקשורת. 

צרו איתנו קשר *5988