"המרפסות הנופלות בחדרה יחזרו מהר ממה שחושבים"

המלצות לשינוי חוק רישום הקבלנים שמגבש משרד השיכון מעוררות סערה: הקבלנים טוענים שמדובר בהסרת חסמים בירוקרטיים במטרה להוריד מחירי הדירות, ואילו המהנדסים מזהירים מאסונות

המרפסת שקרסה בבניין של גינדי בחדרה / צילום: גיל ארבל
המרפסת שקרסה בבניין של גינדי בחדרה / צילום: גיל ארבל

בחודש אוקטובר 2015 החליטה הממשלה לפעול להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום רישום הקבלנים. על פניה, מדובר בהחלטה חשובה והכרחית, שכן מענה למצוקת הדיור מחייב שחרור חסמים בירוקרטיים הניצבים בפני קבלנים ומונעים מהם לבנות יחידות דיור חדשות שהשוק משווע להן.

אלא שההמלצות לשינוי החוק הרלוונטי, שאותן גיבש בשקט בשקט צוות שהקים שר השיכון יואב גלנט, עומדות היום במוקד מלחמה של ממש. בעוד במשרד השיכון ובהתאחדות הקבלנים אומרים כי מדובר בשינויים טכניים בלבד בחוק, באיגוד המהנדסים טוענים כי השינויים הם מרחיקי לכת ויש בהם לא רק הקלות בבירוקרטיה, אלא התפרקות מוחלטת מהרגולציה הקיימת והקלות בתחום ההנדסי, שעלולות לסכן חיי אדם. "מקרה המרפסת בחדרה יחזור על עצמו", הם מזהירים.

במכתב ששיגרו איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות בישראל ולשכת המהנדסים והאדריכלים, באמצעות עורכי הדין יאיר עשהאל ויניב שבו ממשרד אפרים אברמזון ושות', למנכ"ל משרד השיכון אשל ארמוני וליועץ המשפטי של המשרד, עו"ד אלעזר במברגר, הם טוענים כי ישנם פגמים מהותיים בהמלצות, ודורשים להימנע מלאשר אותן, ולגבשן מחדש. "ההמלצות האמורות, ככל שיתקבלו, יובילו לפגיעה באיכות הבנייה ועתידות לעלות בחיי אדם", צוין במכתב.

במשרד השיכון הודיעו לאחרונה כי החליטו לדחות את הדיון בהחלטה בנוגע להמלצות למועד מאוחר יותר, לאחר התייעצות נוספת שתתבצע עם גורמי מקצוע לגבי חלק מההמלצות.

במכתב מציין איגוד המהנדסים כי בחוק רשם הקבלנים משנת 1969 נקבעה הסדרה של רישום הקבלנים בהתאם לניסיון, לידע, ליכולת הכספית ולמבחנים נוספים, במטרה להבטיח בטיחות בעבודה וטיב בנייה. בין היתר קובע החוק הגדרה של העבודות לצד סיווג הקבלנים, הכולל את ההיקף המרבי המותר לכל קבלן לפי סכומי כספי או גודל העבודה, וזאת לצד הסדרת רישיון לקבלנים.

עוד נטען במכתב כי גם לחוק הקיים ישנן חולשות, וראיה לכך היא שבבנייה בישראל מתגלים ליקויים רבים, ואף מצב הבטיחות בעבודה אינו מזהיר ופועלים רבים נהרגים בנפילה מפיגומים באתרי בנייה; על כן לא ייתכן מצב שבו יתקבלו ההמלצות לתיקון החוק, שמשמעותן החלשתו והחמרת המצב הקיים.

מנגד בהתאחדות הקבלנים טוענים כי לשינויים אין כל השפעה על איכות הבנייה והבטיחות, וכי אנשי המקצוע שהיו חלק מהתהליך עד כה נותרים בתפקידם ואינם קשורים לסוגיית רישום הקבלנים.

אז אילו שינויים בחוק כוללות ההמלצות? במכתב ששלח האיגוד נאמר כי בניסיון להקל על קבלנים להעלות את הסיווג שלהם, כך שיוכלו לבצע עבודות מורכבות יותר ובהיקף כספי גדול יותר, המליץ הצוות להפחית את ההיקף הכספי של עבודות שביצעו, שאותו הם נדרשים להציג, מ-80% מההיקף המקסימלי שיותר להם בסיווג החדש, הגבוה יותר, ל-70%. זאת, על רקע טענת רשם הקבלנים, כי קבלנים רבים אינם מצליחים להגיע ליעד של 80%, אך כן מצליחים לעבור את סף ה-70%. לטענת איגוד המהנדסים, הורדת הרף אינה הפחתת הנטל הרגולטורי אלא בפירוש העלאת סיווג לקבלן שאין לו את הניסיון הדרוש, על כל הסכנות המשתמעות מכך.

שינוי נוסף הכלול בהמלצות, לטענת איגוד המהנדסים, הוא בדרישה הקיימת לסמיכות המקום והזמן המאפשרת להכיר בשני אתרי בנייה כאתר אחד - הכרה האפשרת העלאת הסיווג לקבלן. על פי השינוי, טוענים באיגוד המהנדסים, די שתהיה לקבלן חפיפה בין שני פרויקטים המבוצעים על ידו, גם אם אלה רחוקים אחד מהשני, בשיעור של 50% מבחינת זמן הביצוע, ודי ב-40% מהיקף העבודה המרבי המותר לקבלן בסיווגו, כדי להביא להעלאת סיווגו בדרגה אחת.

לטענת המהנדסים, מדובר בכרסום ממשי בצורך להבטיח כי קבלן שיעלה בסיווג הוא קבלן הראוי לכך. "גם כאן לא מדובר בהפחתת הנטל הרגולטורי אלא בדילוג בסיווג הקבלנים ללא יסוד, ובניגוד לרציונל שמאחורי הדרישה הקיימת כיום לסמיכות בזמן ובמקום, שמאפשרת לרשם הקבלנים לאשר או לשלול הצגת פרויקטים כפרויקט אחד לצורך העלאת הסיווג", כותבים המהנדסים.

"מדובר בשינוי בתפיסת החוק", כותב האיגוד במכתבו. "החוק מבקש לוודא כי קבלן יעלה בסולם המורכבות בהתאם לצבירת ניסיון בעבודות מורכבות יותר. ביצוע של שני פרויקטים שאינם מורכבים אינו מבטיח יכולת ביצוע של פרויקט מורכב אחד, כפי שחמש שנים בכיתה א' אינן שקולות לשנה אחת בכיתה ה'".

 

אך השינוי המשמעותי ביותר עליו מצביע האיגוד מתייחס להעסקת מהנדסים. לפי החוק כיום, המעוניין להירשם בפנקס הקבלנים אף שאינו עומד בדרישות המקצועיות, יכול להירשם על בסיס שני בעלי כישורים המועסקים על ידו במשרה מלאה ודרך קבע. לטענת האיגוד, המלצת הצוות שמינה שר השיכון היא לבטל את הדרישה לשני בעלי כישורים ולהסתפק באחד. "המשמעות היא סכנה של ממש לציבור ולעובדי הקבלן עצמו, גם כאן, ללא קשר להפחתת הנטל הרגולטורי", כותב האיגוד במכתבו. "בעלי הכישורים הנדרשים כיום הם מהנדסים או הנדסאים, בהתאם לסיווג שהקבלן צריך להציג לצורך רישומו בפנקס הקבלנים לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, האחראים בפועל על הצד המקצועי, על הדרכת מנהלי העבודה ושאר בעלי התפקידים, על קיום קשר עם יועצי החברה ההנדסיים ופתרון בעיות הנדסיות שצצות. משמעות המלצה להסתפק בבעל כישורים אחד היא פגיעה ישירה בתפקוד ההנדסי של החברות, וכתוצאה מכך בבטיחות הציבור ובאיכות הבנייה".

טענת האיגוד היא כי לא ייתכן שבתואנה של הפחתת הנטל הרגולטורי, ייגרע איש מקצוע חשוב, בפרט כשמדובר בקבלן שאין לו את הניסיון הדרוש בעצמו, ומבקש להסתמך על ניסיונם של אחרים.

כיום ישנן דרישות ותק מינימליות בחוק לצורך רישום של קבלן בפנקס. לפי המלצות הצוות, קבלן יוכל להירשם בסיווג 1 על סמך העסקת מנהל עבודה שאינו מהנדס, ללא בדיקה כלשהי של הניסיון שיש לו בבנייה, כשהדרישה לוותק תהיה רק בהעלאת הסיווג לרמה 2. לטענת איגוד המהנדסים, המשמעות היא כי קבלן יוכל להירשם על סמך מנהל עבודה חסר ניסיון, וליהנות מסיווג המאפשר לו בנייה בהיקף של 8 מיליון שקל, דבר המאפשר לבנות שלד בניין בן שתי קומות לפחות. "מדובר כאן בסכנה של ממש לעובדים ולציבור, סכנה שסיכויי התרחשותה גבוהים, במיוחד לנוכח תיאור הצוות המקצועי בפתח הדוח את הגידול המסיבי בהיקף העובדים בבניין, את היקפי הפרויקטים ואת מורכבותם".

עוד כותבים המהנדסים כי מדובר בשינויים מהותיים בדיני רישום קבלנים וסיווגם הקיימים עשרות שנים וחיוני לקיים התייעצויות מקצועיות נוספות טרם שינוי המצב הקיים והעמדת הציבור בסכנה.

לדברי דני מריאן, יו"ר איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות, גם היועצים המשפטיים של משרד השיכון, עוה"ד סמדר לוי זיזי ואלעזר במברגר, הביעו התנגדות לכמה מהמלצות הצוות. ההתנגדות כללה אזכור של פסיקת בית המשפט העליון שקבע כי סיווג הקבלנים צריך לשקף בצורה הולמת ומדויקת את כשירותם של הקבלנים מבחינת היקף עבודות שבוצעו בעבר.

בנוסף, טוען מריאן, לאחר גיבוש ההמלצות, ועדה מייעצת לרשם הקבלנים, שכוללת שורה של מהנדסים, מתחה ביקורת על חלק מההמלצות שגובשו. לטענת הוועדה, הופר האיזון בין הפחתת הנטל הרגולטורי לבין השמירה על הציבור מפני בנייה לא נאותה "העלולה לסכן חיי אדם".

עוד הוא מציין כי עם חברי הצוות לגיבוש ההמלצות נמנתה ביתיה גוטל, כלכלנית ראשית ברשות להגנת הצרכן, שהביעה הסתייגות מההמלצות ואף הודיעה על עזיבתה את הצוות.

בשיחה שקיים "גלובס" עם נתן פרנקל, לשעבר מנכ"ל סולל בונה ומנכ"ל מליבו ישראל, אמר פרנקל: "השינוי הוא חמור מאוד. ההכשרה של מנהלי עבודה היום היא לא ההכשרה שהיתה פעם. הפועלים שבאים לעבוד, חלקם עובדים זרים, לא מכירים תקנים, לא עברו הכשרה, לומדים תוך כדי עבודה, עם הרבה טעויות בדרך. מנהל עבודה לא תמיד בעל ידע רחב. ואם אין מהנדס אז מי יפקח? החוק קובע שיהיה לפחות מהנדס אחד אם לא שניים. מספיק ששמו את הברזל במרפסת במקום הלא נכון כדי שהיא תקרוס, והמקרה בחדרה יחזור על עצמו או אסון ורסאי, בלי עין פקוחה של לפחות גורם אחד מקצוען.

"אני לא אומר שכל מנהלי העבודה לא מקצועיים, אבל רמת ההכשרה של המנהלים החדשים היא נמוכה, רמת הפועלים נמוכה, אז כשאין השגחה יכולים לקרות אסונות מפה ועד הודעה חדשה. הכל תירוצים, הקבלנים הקטנים שזה עתה נכנסו למקצוע הם בעלי אינטרס".

מריאן מוסיף, "המשמעות של השינויים היא לאפשר לקבלן טירון - ויהיה מוכשר ככל שיהיה - לעשות עבודה בהיקף אדיר. הקבלן שאתמול נרשם ברשם הקבלנים יוכל לבנות בניין של 12 קומות. זה כמו שיתנו לרופא שאתמול סיים התמחות בכירורגיה לעשות מחר ניתוח לב פתוח מורכב. ובנוסף, משחררים את הקבלן מהחובה להעסיק מהנדס בתוך החברה.

"הקבלנים טוענים שיש מספיק פיקוח ולא צריך עוד מהנדס שעולה כסף, ומשרד השיכון ושר האוצר כחלון רוצים להעביר את הרפורמות שלהם ולהוריד מחירים וזה טוב מאוד. אבל מה קורה? תחת הסיסמה של הורדת מחירי הדיור, הופכים קבלנות לפנקסנות. כבר היום המצב מסוכן והוא יהיה יותר מסוכן. יש היגיון מאחורי חוק רישום הקבלנים הקיים והוא שמתחילים בקטן וגדלים עם הניסיון, וההמלצות באות להפוך את היוצרות".

מנכ"ל התאחדות הקבלנים, אליאב בן שמעון, סבור אחרת וטוען כי הטענות אינן מחוברות למציאות: "דוחות ה-OECD מדרגים את ישראל במיקום לא מחמיא ברגולציה ובירוקרטיה, ולכן הוחלט בממשלה לטפל בנושא. הוקם צוות שבדק את הרגולציה, בעיקר בהליך רישום הקבלנים שמתבסס על חוק ישן, מ-1969 - ומאז השתנו דברים. הצוות עבד מעל שמונה חודשים, התייעץ עם מהנדסים, קיבל הערות, והוציא דוח שכולל המלצות לרשם הקבלנים שרובן ככולן בתחום הרגולציה ולא נוגעות לתקנים הנדסיים או לטיב בנייה או פיקוח.

"השינויים באים להפחית רגולציה מיותרת. הגורמים שאחראים לפקח על בנייה מוגדרים בכלל בחוק התכנון והבנייה ולא בחוק רישום הקבלנים, והם נשארים במקומם. אותו אדריכל מתכנן ואותו מהנדס קונסטרוקטור, אותו מהנדס ביצוע שהוא אחראי שלד - נשארים במקומם. גם מהנדס שגומר טכניון יכול לחתום על עזריאלי; למה זה בסדר? אין דבר כזה שבניין בישראל נבנה בלי מהנדס".

ממשרד השיכון נמסר כי "בהמשך להחלטת הממשלה ולאחר שנים שלא נעשו כל תהליכי הסדרה בתחום, משרד הבינוי והשיכון מקיים בימים אלה עבודת מטה יסודית על מנת להפחית בירוקרטיה וסחבת, לייעל תהליכים ולחסוך בזמן ובהוצאות כספיות, שהיום, לצערנו, מתגלגלות לכיסו של הצרכן.

"עבודת המטה מתקיימת מזה כשנה בהשתתפות נציגי משרד ראש הממשלה, האוצר וגורמים מקצועיים, ביניהם מהנדסים וקבלנים אשר היו שותפים לגיבוש ההמלצות. העבודה טרם הושלמה ובימים אלה מציגים כלל הגורמים הרלוונטיים את חוות דעתם בפני מנכ"ל המשרד, במטרה לייצר את בסיס הידע הטוב ביותר לקראת תכנון הצעדים החדשים, תוך הקפדה מדוקדקת על בטיחות וללא פשרות על איכות הבנייה".