גמל והשתלמות: ילין לפידות ואלטשולר צוברים יותר מהשוק

במחצית הראשונה של 2016 רשם שוק הגמל וההשתלמות הפקדות בהיקף מצרפי של כ-14.1 מיליארד שקל, וב-12 החודשים האחרונים מדובר בהיקף כפול

במחצית הראשונה של שנת 2016 רשם שוק הגמל וההשתלמות הפקדות בהיקף מצרפי של כ-14.1 מיליארד שקל, המהווים גידול של כ-25% ביחס להפקדות במחצית השנה הראשונה של 2015. מתוך סכום זה, עשר חברות הניהול הגדולות בשוק רשמו הפקדות מצרפיות של כ-9.6 מיליארד שקל - גידול של כ-24% ביחס לתקופה המקבילה. ב-12 החודשים האחרונים, שהחלו ביולי אשתקד ותמו ביוני השנה, הופקדו לניהול חברות ניהול הגמל וההשתלמות כספים בהיקף כולל של יותר מ-28 מיליארד שקל.

אגב, בכל שנת 2015 רשם שוק הגמל וההשתלמות הפקדות מצרפיות בהיקף של כ-26.6 מיליארד שקל - גידול של כ-16% ביחס להפקדות מצרפיות של כ-23 מיליארד שקל בכל שנת 2014. מספרים אלה מלמדים על כך שלצד שוק הפנסיה החדשה המקיפה, שצומח בקצב אדיר, שוק הגמל וההשתלמות חווה שינוי חיובי, הגם שלא כל החברות הפעילות בו שותפות בשינוי הזה.

כך, הנתונים שאספנו מאתר הגמל-נט של האוצר מצביעים על המשך מגמת הגידול בהפקדות לשוק זה, וזאת עוד לפני פתיחתן של קופות הגמל להשקעה, שאינן מוצר חיסכון לטווח ארוך אך ינוהלו תחת אותן חברות ניהול.

בכל אופן, ההפקדות לשוק זה אופיינו בעשור האחרון בגידול נאה ועקבי בהפקדות לקרנות ההשתלמות - שהנן אפיק חיסכון צומח - למול קיפאון ואף למטה מכך בהפקדות בשוק הגמל לתגמולים, שהפך במידה רבה למוצר בראן-אוף.

ואולם, בעוד שקרנות ההשתלמות שומרות על מעמדן הצומח, בתקופה האחרונה חל שינוי בקופות הגמל לתגמולים, וההפקדות אליהן צמחו ב-2015 בכ-47% ביחס ל-2014. בפרק הכמותי של הדוח השנתי של אגף שוק ההון באוצר לשנת 2015 סיפק האוצר הסבר טוב לכך: "הגידול בהפקדות לקופות גמל לחיסכון נובע בעיקרו מתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, אשר מקנה הטבות מס לחיסכון בקופות גמל עבור חוסכים מבוגרים אשר בידם הכנסה פנויה להשקעה. יש לציין כי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה חוקק בשנת 2012, אבל הבנת היתרונות בו עבור חוסכים מבוגרים החלה לחלחל בעיקר בשנתיים האחרונות".

בשקלול התשלומים לעמיתים וההעברות בין הקרנות, רשם שוק הגמל וההשתלמות במחצית השנה הראשונה של 2016 צבירה נטו בהיקף מצרפי של כ-3.8 מיליארד שקל - עלייה של כ-31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ב-12 החודשים האחרונים מדובר על צבירה נטו של פחות מ-9.3 מיליארד שקל.

אגב, הנתונים גם מעלים תהייה לגבי הצפוי בריכוזיות בשוק הגמל וההשתלמות - שפחותה משמעותית מזו המאפיינת את השווקים החלופיים והמתחרים - הפנסיה החדשה וביטוחי החיים של חברות הביטוח.

על מה מדובר? בעוד שנתח השוק של עשרת השחקנים הגדולים בשוק בניהול גמל והשתלמות, במונחי נכסים מנוהלים, עמד בסוף יוני על רמה של כ-73%, הרי שבחישוב של נתוני הצבירה נטו ב-12 החודשים האחרונים, כבר עמד נתח השוק של עשר חברות הניהול הללו על 94%, ועל 92.6% במחצית הראשונה השנה.

הצבירה שגדלה אצל מי שלא קנה

לפני כעשור נרשמו תהפוכות אדירות בשוקי הגמל וההשתלמות. לאחר שנים ארוכות שהעולם הזה נשלט על-ידי המערכת הבנקאית, שלצדה פעלה מערכת פרטית של בתי השקעות (שהלכו ותפסו תאוצה עם הזמן, עם צמיחה אורגנית מרשימה), באמצע העשור הקודם נרשמה תזוזת יבשות אדירה. או אז, במסגרת יישום רפורמת בכר, נאלצו הבנקים למכור את קופות הגמל ואת הקרנות (ההשתלמות והנאמנות) שבניהולן, בעוד שחברות הביטוח וחלק מבתי ההשקעות מיהרו לרכוש את הנכסים הללו במחירים מפולפלים.

כעשר שנים חלפו, ומאז ועד היום חלו תהפוכות במאזני הכוחות בשוקי הגמל וההשתלמות; שחקנים שרכשו בכסף רב נכסים בהיקף אדיר איבדו גובה יחסי, ואחרים, כולל כאלה שלא רכשו נכסים, אלא צמחו באופן אורגני על סמך תוצאות ויכולות מכירה ושיווק, עלו במעלה השוק.

כך, נכון לאמצע 2016 נראה שבית ההשקעות אלטשולר שחם נמצא בדרכו להפוך לשחקן השני בשוק הגמל, אף שלא רכש קופות מהבנקים, והוא גדול יותר כיום מכלל ביטוח (שמציגה צבירה נטו שלילית) ומתקרב למיטב דש (אף הוא עם צבירה נטו שלילית מתחילת השנה).

אלטשולר שחם אינו בית ההשקעות היחיד שצמח בקצב מהיר בשנים האחרונות ללא רכישות: לצדו יש גם את ילין לפידות, שבולט מעל ליתר השוק בנתוני הצבירה נטו.

כך, עיבוד הנתונים שפורסמו בגמל-נט מעלה כי ילין לפידות רשם במחצית הראשונה של 2016 צבירה נטו של כ-1.6 מיליארד שקל, והיא היחיד בשוק שחצה את רף מיליארד השקלים, ובהרבה. זאת, בעיקר הודות להעברות כספים מחברות אחרות, כתוצאה מההצטיינות בתשואות.

אגב, ב-12 החודשים האחרונים היו חמישה גופים שבלטו מעל היתר בצבירה נטו: ילין לפידות (עם צבירה נטו של כ-2.9 מיליארד שקל), אלטשולר שחם (2.1 מיליארד שקל), פסגות (1.8 מיליארד שקל), אקסלנס (1.4 מיליארד שקל) ומנורה מבטחים (כמיליארד שקל).

ולסיום נחזור לילין לפידות ולאלטשולר שחם: שני בתי ההשקעות הללו, שעדיין מנוהלים על-ידי מייסדיהם, מחזיקים כיום יחדיו בנתח שוק מצטבר של כ-15.2% במונחי נכסים מנוהלים, בעוד שנתח השוק שלהם מההפקדות כבר גדל ל-19.4%, והוא מגיע לרמה גבוהה בהרבה של כ-58% בצבירה נטו - ללא ספק סימן לבאות, כששני בתי ההשקעות הללו לוקחים לכיסם יותר ממחצית מכל הצבירה נטו בשוק.

הפקדות וצבירה נטו בשוקי הגמל וההשתלמות יחדיו
 הפקדות וצבירה נטו בשוקי הגמל וההשתלמות יחדיו