S&P: גידול בהכנסות מגז יכול להעלות דירוג האשראי של ישראל

פיתוח מאגרי הגז של ישראל זוכה לתשומת-לב מיוחדת מצד סוכנויות הדירוג ומקבל משקל סגולי גבוה יותר מענפים אחרים במשק בהחלטה על דירוג האשראי

גידול בלתי צפוי בהכנסות המדינה ממיסוי מאגרי הגז יכול להביא להעלאת דירוג האשראי של ישראל - כך קבעה לאחרונה סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית S&P.

במסגרת החלטתה מה-5 באוגוסט לאשרר את דירוג האשראי הנוכחי של ישראל, העומד על A+, כתבה S&P כי "נוכל לשקול העלאת הדירוג אם יחול שיפור בלתי צפוי בביצועים הפיסקאליים של הממשלה, או אם הכנסות עודפות משדות הגז יביאו להורדת יחס החוב לפחות מ-60% מהתוצר של המשק (יחס החוב הנוכחי של ממשלת ישראל עומד על 64.6% מהתוצר)".

פיתוח מאגרי הגז של ישראל זוכה לתשומת-לב מיוחדת מצד סוכנויות הדירוג, ומקבל משקל סגולי גבוה יותר מענפים אחרים במשק בהחלטה על דירוג האשראי. כלכלני הסוכנויות נפגשים באופן תדיר עם יזמים בתחום הגז ועם מומחים נוספים בענף במסגרת המעקב השוטף שהם מנהלים אחרי דירוג האשראי.

גם במודי'ס, סוכנות דירוג האשראי המובילה השנייה, בחרו לציין את פיתוח מאגרי הגז במקום בולט בשיקולים שמאחורי ההחלטה האחרונה לאשרר את דירוג האשראי. "התגליות האחרונות של מאגרי גז וניצולם מעניקים לישראל ביטחון אנרגטי מוגבר", נכתב בהודעת החברה מה-11 באוגוסט, "בעוד שפיתוח מאגרי גז נוספים עשוי לבשר ייצוא למספר שווקים ובכללם האיחוד האירופי".

לצד התקוות הגדולות והאפסייד שהן מייחסות למאגרי הגז, מגלות סוכנויות הדירוג רגישות גם למהלכים העלולים להביא לדעתן לעיכובים בפיתוחם. "הממשלה אישרה לאחרונה תכנית פיתוח חדשה לשדה לוויתן לאחר שבג"צ פסל את העסקה הקודמת", כותבת S&P בהתייחסה להפשרת מתווה הגז. "אנחנו מאמינים שפיתוח משאבי הגז של ישראל יתרום לכלכלת ישראל ויחזק את יציבותה הפיסקאלית, אבל הליכים משפטיים נוספים עלולים ליצור עיכובים. בנוסף לדעתנו, היעדר רשת חלוקה מגביל את הפוטנציאל של הגז הטבעי לתרום לכלכלה באמצעות הפחתת עלויות ייצור (של מפעלים ע"ב)".

צרו איתנו קשר *5988