יונל כהן מעביר חלקו בהזרמות הבעלים לעיבוי ההון של איילון

יעמיד לחברה הלוואה בהיקף 12 מיליון שקל, שישמשו להחזר חלקי של הלוואה שהעמיד לוי רחמני

יונל כהן / צילום: איל יצהר
יונל כהן / צילום: איל יצהר

לאחר שדיווחה במסגרת הדוחות השנתיים לשנת 2015 על כך שלקחה הלוואה בסך 55 מיליון שקל מבעל השליטה והמייסד לוי רחמני (64%), שהוזרמה לאיילון ביטוח כהון לצורך עמידה בדרישות ההון, מדווחת היום קבוצת הביטוח הבינונית בגודלה איילון   כי השותף לשליטה יונל כהן (22%) יעמיד לחברה הלוואה בהיקף של 12 מיליון שקל. מדובר בהלוואה הנושאת ריבית שנתית של פריים פלוס 1.9%, כשפירעון הקרן יתבצע בסוף במאי 2019, בעוד שהריבית תשולם אחת לרבעון החל מספטמבר הקרוב.

באיילון מציינים כי "סכום קרן ההלוואה ישמש במלואו לפירעון מוקדם של חלק מהלוואות שניתנו על ידי בעל השליטה", כך שיונל כהן יישא בחיזוק ההון של חברת הביטוח בדומה לרחמני, על פי חלקו בחברה. עוד מציינים באיילון כי לבקשת יונל, שכיהן בעבר כמנכ"ל מגדל, ובין היתר מחזיק בשליטה בחברת בית הזהב, "יימסר צ'ק בטחון למלווה על סכום ההלוואה", ושאם רחמני יבקש - גם הוא יקבל צ'ק ביטחון שכזה. בכל אופן, ההלוואה לא תובטח בכל שעבוד על נכס כלשהו מנכסי החברה.

אופציה הדדית להפרדת כוחות

בימים אלה מקדמת איילון את מיזוג קרנות הפנסיה וקופות הגמל שלה לתוך אלה של בית ההשקעות מיטב דש. לצד זאת, בימים האחרונים נודע כי רחמני וכהן שינו במידת מה את הסכמי ההתקשרות ביניהם, כשהוסיפו אופציה דו צדדית להפרדת כוחות עתידית ולהשבת המצב לקדמותו - כלומר, העברת המניות שרכש כהן לידי רחמני - וזאת בשני חלונות זמן של חודש, בכל אחת מהשנים 2016 ו-2017.

שווי איילון, כפי שהוא נגזר מהתוספת להסכם ומהתמורה באופציות, הוא 486 מיליון שקל, אם זו תמומש על-ידי מי מהצדדים ב-2016, או שווי של 527 מיליון שקל, אם תמומש ב-2017. כיום איילון נסחרת לפי שווי של כ-513 מיליון שקל, ויונל כהן נכנס לחברה בתמורה לכ-96 מיליון שקל, שגזרו לחברה שווי של כ-438 מיליון שקל.