ביהמ"ש הורה לחברת מיחזור האשפה בירושלים להימנע מעיכובים

לטענת העירייה, חברת "גרין נט" הקולטת את הפסולת מרחבי העיר וממחזרת אותה ניסתה לסחוט אותה, תוך שהיא מאיימת כי אם לא ישולמו לה עוד מיליוני שקלים מעבר למוסכם בחוזה - תופסק העבודה

השופט דוד מינץ / צילום: אתר בתי המשפט
השופט דוד מינץ / צילום: אתר בתי המשפט

פרויקט ייחודי ראשון מסוגו בישראל למיחזור פסולת בסיוע של עשרות מיליוני שקלים מהמדינה, טענות לניסיונות "סחיטה באיומים" של עיריית ירושלים על-ידי החברה המפעילה את הפרויקט וחשש כבד לשיבושים בשירותי התברואה בעיר - אלה הם עיקרי מחלוקת חדשה שנדונה בימים אלה בבית המשפט המחוזי בירושלים, שמאיימת להטביע את תושבי הבירה בפסולת של עצמם.

בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא השבוע (ג') צו מניעה זמני, המחייב את חברת "גרין נט מיחזור וטיפול בפסולת" להמשיך לספק לעיריית ירושלים את שירותי קליטת הפסולת המפונה מרחבי העיר ומיחזורה. זאת, לאחר שלטענת העירייה החברה ניסתה לסחוט אותה, תוך שהיא מאיימת כי אם לא ישולמו לה עוד מיליוני שקלים מעבר לתשלום המוסכם בחוזה ביניהן, תפסיק החברה לקלוט את האשפה המפונה מרחבי העיר.

בראשית החודש הגישה העירייה בקשה דחופה לבית המשפט, במסגרתה ביקשה למנות מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני לניהול והפעלת מתקן קליטת הפסולת של חברת "גרין נט" (אליו מגיעות משאיות הזבל של עיריית ירושלים לפריקת הפסולת שנאספה) או להורות לחברה להימנע מלגרום לעיכובים בקליטת האשפה למתקן.

המחלוקת בין עיריית ירושלים לגרין נט סובבת סביב פרויקט ראשון מסוגו בישראל שבמסגרתו הקימה "גרין נט" מתקן ייחודי למיון והפרדת פסולת, בסיוע כספי של מיליוני שקלים מהמדינה. המתקן הוקם בהתאם להסכם שנחתם בין עיריית ירושלים ל"גרין נט" בשנת 2013, במסגרתו התחייבה החברה להקים את המפעל ולספק לעירייה שירותים קליטת כל הפסולת והאשפה המועברת על-ידי העירייה למתקן.

אולם, בבקשה למתן סעדים דחופים נגד החברה, טענה עיריית ירושלים כי במהלך השנה החולפת החלה "גרין נט" לפנות לעירייה בבקשות להגדיל את התמורה הקבועה ולהוסיף עליה תשלומים של מיליוני שקלים מכספי הציבור, בניגוד להוראות ההסכם. זאת, בטענה כי הפעילות במתקן הפסדית. לטענת העירייה, "גרין נט" ביססה את בקשותיה על טעות בחישובי הכדאיות שעשתה לצורכי ההתקשרות באשר לעלויותיה, ואף החלה להפעיל לחצים על העירייה להסכים לשנות את תנאי ההתקשרות, ללא עילה ובניגוד לדין.

בבקשה - שהוגשה באמצעות עוה"ד שלום גולדבלט ודני ניסים - נכתב כי "לאחר 'איומים' כלליים תחילה כי בכוונתה לעשות כן, החלה 'גרין נט', לקראת סוף אוגוסט בהפרת הסכם מכוונת על דרך של הימנעות מכוונת וזדונית מקיום התחייבותה על-פי ההסכם - לקלוט את כל האשפה המפונה למתקנה של המבקשת במשאיות העירייה, על-מנת לשבש במכוון את שירותי אגף התברואה בעיר ירושלים, תוך גרימת שיבושים מכוונת בפינוי האשפה מרחבי העיר ירושלים".

טענות בשוליים

מנגד טענה חברת "גרין נט" כי החל ממועד ההתקשרות ועד למועד הקמת המתקן לקליטת הפסולת, התרחשו תמורות בשוק הטיפול בפסולת שלא היו ניתנות לצפייה מראש בעת החתימה על ההסכם, ושהביאו לעלייה דרסטית בעלויות הטיפול והטמנת הפסולת במדינה כולה. לטענת החברה, המשרד להגנת הסביבה בדק את הנושא ומצא כי אכן הייתה עליית מחירים לא סבירה בתחום.

כך נטען, השינויים הדרמטיים שהתרחשו, לצד פערי מידע שנבעו מחדשנותו של הפרויקט והפרות ההסכם מצד העירייה, הביאו לכך שהמתקן נחל הפסד חודשי של כמיליון שקלים. עוד לטענת החברה, העירייה חייבת לה כ-15 מיליון שקלים, ולא העבירה לה תשלום שוטף של כ-8 מיליון שקלים - והפרות אלו ואחרות מזכות אותה בביטול ההסכם.

בהחלטתו למתן צו זמני המורה על "גרין נט" להמשיך לספק לעירייה את השירותים להם התחייבה, ציין השופט דוד מינץ כי לפי ההסכם בין העירייה ל"גרין נט", כל עוד העירייה משלמת את התמורה בהתאם להוראות ההסכם, החברה מחויבת להמשך לספק לה את השירותים ללא עיכובים. אולם, השופט הבהיר כי אם אכן יוכח שהעירייה חייבת לגרין נט 15 מיליון שקל, וכי היא ביצעה הפרות נוספות של ההסכם, רשאית החברה לחדול מלהעניק לה שירותים.

עם זאת, ציין השופט כי אין מקום בשלב זה לדון בבקשתה המרכזית של החברה בנוגע לזכותה לדרוש את "התאמת" המחיר החוזי של ההסכם לשינוי הנסיבות בשוק, וזו אף אינה סיבה להפסיק את הענקת השירותים לעירייה. השופט מצא כי מההתכתבויות שערכה החברה עם העירייה בשנה החולפת ניתן ללמוד באופן ברור ש"בראש מאווייה" של החברה עמד אך ורק השינוי בשיעור התמורה, ותחילה לא הועלו כלל טענות להפרת ההסכם מצד העירייה.

עוד נמצא, כי רק בשלב מתקדם של המחלוקת החלו לצוץ הטענות על ההפרות, אך גם אז הן נטענו "בשוליים". בנסיבות אלו, קבע השופט, "חסומה הדרך לפני 'גרין נט' לבטל את ההסכם".

עוד ציין השופט כי השירות שמעניקה החברה לעירייה הוא חיוני וכי "היום, קשה עד בלתי-אפשרי 'להחזיר את הגלגל לאחור', כך שהעירייה תעביר את הפסולת המצטברת בתחומיה למטמנות כבעבר ללא מיחזור הפסולת. מעבר לכך שפעולה מעין זו תדרוש היערכות עצומה, היא תפגע באופן קשה ביותר באיכות הסביבה".

צרו איתנו קשר *5988