אלי אלעזרא יזרים 123 מיליון שקל להכשרה ביטוח

אלעזרא החזקות הבטיחה גיוס של 127 מיליון שקל באג"ח במכרז המוסדי ■ ל"גלובס" נודע כי מנהל ההשקעות הוותיק, יוסי אפרתי, הודיע על עזיבתו את החברה

אלי אלעזרא / צילום:  תמר מצפי
אלי אלעזרא / צילום: תמר מצפי

תקופה קצרה לאחר שהמנכ"לית אתי אלישקוב עזבה את הכשרה ביטוח ועברה לקבוצת איילון, נרשמת עוד עזיבה בצמרת החברה שבשליטת אלי אלעזרא. ל"גלובס" נודע כי מנהל ההשקעות הוותיק, יוסי אפרתי, הודיע על עזיבתו את החברה. עוד נודע כי אפרתי יעבור לאיי.די.איי ביטוח, חברת הביטוח הישיר, לתפקיד מקביל - סמנכ"ל ומנהל אגף ההשקעות, תחת המנכ"ל רביב צולר.

אפרתי כיהן בהכשרה ביטוח כמנהל השקעות במשך כ-11 שנה, במהלכן הוביל גם עסקאות ריאליות, והוא מגיע לאיי.די.איי ביטוח במטרה לקדם את תחום ניהול ההשקעות שלה. בהכשרה ביטוח הוא היה אחראי על תיקי עמיתים ונוסטרו בהיקף כולל של כ-8 מיליארד שקל, ואילו באיי.די.איי יהיה אחראי על ניהול תיק בהיקף כולל של כ-3 מיליארד שקל.

אפרתי, בן 45, הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון, ובעל תואר שני במנהל עסקים מהקריה האקדמית קריית אונו. הוא בעל רישיון ניהול תיקים, וכיהן כסמנכ"ל ומנהל ההשקעות בהכשרה מאז מאי 2012. בשנותיו בהכשרה בלטה החברה בתשואות תיק הנוסטרו שלה, ולמשל בשנת 2015 הציגה הכשרה את התשואות הגבוהות בענף בנוסטרו, בדומה לשנים אחרות שקדמו לה.

אלעזרא מסייעת להכשרה ביטוח

בתוך כך, הכשרה החזקות ביטוח - שכל עיסוקה הוא החזקה בחברת הכשרה ביטוח ואג"ח שהנפיקה - דיווחה אתמול כי התקשרה עם החברה האם, אלעזרא החזקות, בהסכם לפיו תקבל ממנה הלוואה בהיקף של כ-123 מיליון שקל מכספי הנפקת האג"ח שמקדמת אלעזרא. זאת, על מנת לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח שלה. הכשרה החזקות ביטוח כבר עברה בעבר מקרה חריג ביותר בתחום הפיננסים, של הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח. יתרת כספי ההנפקה של אלעזרא החזקות ישמשו את החברה לפירעון יתרת אשראי בנקאי במעלה הקבוצה שבשליטת אלי אלעזרא. למול הלוואת הבעלים כאמור תשעבד הכשרה החזקות ביטוח 3.6% ממניות הכשרה חברה לביטוח.

אתמול השלימה אלעזרא החזקות את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת האג"ח, וגייסה כ-127 מיליון שקל, לאחר שקיבלה ביקושים של כ-180 מיליון שקל. הריבית השקלית במכרז נסגרה על 6.25% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 6.5%, וקרן האג"ח תיפדה בעשרה תשלומים בין השנים 2018 עד 2027. בסך הכל יעמוד הגיוס המגובה בביטחונות על 159 מיליון שקל.

מהכשרה ביטוח נמסר כי "סכום ההלוואה מיועד לצורך ביצוע פדיון מוקדם מלא לאג"ח סדרה ד' של החברה, שמועד פירעונן הסופי הינו בשנת 2021. בכך תביא ההלוואה הן לפריסת החוב האמור והן להוזלת הוצאות המימון של החברה. בנוסף, ההלוואה כאמור תביא לעמידת קבוצת אלעזרא החזקות, שהחברה נמנית עמה, בהוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות". עם זאת, בחברה סייגו כי "טרם התקבלה כל החלטה פורמאלית בדירקטוריון לעניין הפדיון המוקדם האמור, והחלטה כזו עשויה להתקבל רק לאחר התקיימות התנאים המקדמיים לשחרור תמורת ההנפקה לצורך הייעוד האמור לעיל, לרבות היתר הממונה על שוק ההון לשעבוד מניות הכשרה חברה לביטוח".