עשור לתמ"א 38: 1,370 בניינים חוזקו או נהרסו במסגרת הפרויקט

חוות-הדעת של היועמ"ש מספטמבר 2015 כבר ניכרת בנתונים - נרשמה ירידה בבקשות להיתר במסלול הריסה ובאישורי הרשויות ■ התוכנית השפיעה על 12.7 אלף דירות שחוזקו והניבה כ-14.7 אלף יח"ד חדשות

פועלי תמ"א / צילום: שלומי יוסף
פועלי תמ"א / צילום: שלומי יוסף

באיחור של חודשים ארוכים פרסם היום (ד') מינהל התכנון שבמשרד האוצר את דוח יישום תמ"א 38 לשנת 2015. נציין כי מדובר בדוח מקיף, שנותן תמונת מצב מלאה לגבי היקף ההיתרים שהונפקו על ידי הועדות המקומיות, כמו גם מספר הדירות החדשות שנבנו וחוזקו במסגרת תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, דוח עליו מסתמכים בענף וגם בממשלה כדי לנתח את היקף יישום התוכנית. בעוד הענף כולו ממתין לדוח כבר חודשים ארוכים, אחת הבעיות בגיבושו היא העובדה שהוא נשען על דיווחי הרשויות המקומיות, ובמינהל התכנון מתקשים לקבל את הנתונים המלאים ובמועד המבוקש.

עובדה זו עולה גם במסגרת הדוח, כאשר באחד הפרקים מציינים עורכיו, כי בשנה הבאה מתכננים לשנות את המבנה שלו בין השאר בשל הסיבה המתוארת לעיל. "מינהל התכנון ומשרד הבינוי והשיכון, מתעתדים להוציא ברבעון הראשון לשנת 2017 דוח יישום מפורט ועשיר יותר לתמ"א 38, שיתבסס, באופן ישיר על בקשות להיתר והיתרים שניתנו, בשונה מדוח זה, המתבסס על דיווחים מהרשויות המקומיות".

עוד מציינים במינהל התכנון בהקשר זה כי הוצאת הדוח החדש הטילה ספק בהוצאת הדוח הנוכחי, וזאת בשל העובדה שייתכן והדוח החדש יכלול נתונים שאינם יתאמו לנתוני הדוח הנוכחי. עדות לבעייתיות הדיווח של הרשויות ניתן למצוא בתוך הדוח עצמו, כאשר מחברי הדוח מציינים זאת בעצמם: "לא מדובר במדע מדויק", כך לגבי דיווח הרשויות ואיסוף הנתונים המתבססים על שיטה זו, "בשיטת הדיווח השנתי יש בעיות, ביניהן, חוסר עקביות בדיווח ברשות מקומית לאורך השנים; דיווחים חסרים שלא כוללים את כלל הנתונים הנדרשים ושוני באופן חישוב הנתונים".

 עלייה באישורים וירידה בבקשות להיתר

על פי נתוני הדוח, אותו ערכה עידית בן בסט, יועצת מקצועית למינהל התכנון, מיום אישור תמ"א 38 בממשלה, במאי 2005, עד מועד סיום עריכת הדוח, הונפקו היתרי בנייה לכ-1400 בניינים ישנים סך הכל. לגבי בקשות להיתר, בעשור זה הוגשו בסך הכל כ-4,800 בקשות להיתר במסלולים השונים ברחבי הארץ.

מתוך זה, בשנת 2015 לבדה, הוגשו כ-1,220 בקשות להיתר מתוכן, אושרו על ידי הועדות המקומיות כ-800 בקשות, כ-170 בקשות נדחו וכ-430 היתרים ניתנו.

בכל הקשור למספר יחידות הדיור שמאפשרת התוכנית לחזק או לבנות מחדש, בשנת 2015, כלולות כ-5,300 יח"ד חדשות שיתווספו מכח ההיתרים שניתנו, וכ-4,100 יח"ד שיחוזקו. מאז שאושרה תמ"א 38 בממשלה (מאי 2005), הניבה התוכנית כ-27.4 יח"ד, מתוכן, כ-14.7 אלף יח"ד חדשות שיתווספו כדירות חדשות, וכ-12.7 אלף יח"ד שיחוזקו.

פילוח נתוני 2015 לעומת שנת 2014, כמו גם לעומת השנים הקודמות מעלה תמונה על פיה היקף הבקשות להיתר שהוגשו במסגרת תמ"א 38 ברמה הארצית ירד ב-2015,  בעוד מספר הבקשות להיתר שאושרו דווקא עלה בכ-10%. העלייה באישור הבקשות היא במחוזות דרום המרכז וירושלים.

במינהל התכנון מציינים כי תמונת מצב זו משוייכת בעיקר לתיקוני התמ"א המקודמים בשנה האחרונה ומשליכים על השוק. נזכיר כי בין היתר מדובר בתיקון 3א' העוסק בדרך חישוב הזכויות במסלול הריסה ובנייה מחדש בתמ"א 38, תיקון שנולד בעקבות התנגדות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לדרך החישוב בשנה שעברה שהובילה לקיפאון בענף. חשוב לציין שחוות-הדעת האמורה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה פורסמה רק בספטמבר 2015, ורוב הדיונים על התיקון החדש היו בשנת 2016, כך שעיקר ההשפעה של אירוע זה לא בטוח שמשתקפת בדוח הנוכחי.

 

ירידה בהגשה ואישור בקשות להיתר בהריסה ובנייה

בחזרה לנתונים. כידוע, לתמ"א 38 שני מסלולים - חיזוק מבנה קיים ותוספת קומות לצד הריסה ובנייה מחדש של מבנה ישן. הדוח מעלה כי בכל הנוגע למסלול הותיק יותר, חיזוק מבנה קיים, חלה עצירה ואף ירידה קלה במספר הבקשות להיתר בשנתיים האחרונות. עם זאת, היקף הבקשות להיתר שאושרו במסלול זה דווקא רשמו עלייה לא מבוטלת מרמה של 483 אישורים ב-2014 ל-573 ב-2015. מדובר בעלייה של כ-18.6% בשנה. 

במקביל, במסלול הריסה ובנייה, מעידים הנתונים כי לאחר שנים של עלייה בהיקף הגשת בקשות ואישור הבקשות, ב-2015 ניכרת האטה ואף ירידה בשני הסעיפים. כך, בכל הנוגע לבקשות שהוגשו, מדובר ב-517 בשנת 2014 לעומת 447 בשנת 2015 - ירידה בשיעור כ-13.5%. בכל הנוגע לאישור הבקשות, מדובר בירידה קלה של כ-4% בשנה מרמה של 235 בקשות שאושרו ב-2014 ל-226 אישורים ב-2015. לא מן הנמנע שתוצאות אלו קשורות גם להחלטת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כמו גם לבעייתיות של חישוב הזכויות בפרויקטים מסוג זה עוד טרם חוות-הדעת שעצרה את השוק. במינהל התכנון מקווים שעם אישור תיקון 3א' לתמ"א 38, מגמת העלייה במסלול הריסה ובנייה תתחדש, אם כי נכון להיום לא נראה שהתיקון קרוב לאישור.

בכל הנוגע לגבולות הגיאוגרפיים של תמ"א 38, גם הדוח הנוכחי לא מביא איתו בשורה לגבי מימוש התוכנית בפריפרייה. על פי הנתונים, המחוז הפעילה ביותר בכל הנוגע לתמ"א 38 הוא תל-אביב, לאחריו מחוזות חיפה והמרכז. את הרשימה חותמים מחוז דרום ירושלים וצפון, כאשר על פי הדוח, מחוז צפון נעדר בהגשת בקשות בשנת 2015 לחלוטין. תמונה דומה עולה גם מפילוח גיאוגרפי של אישור הבקשות להיתר. 

הגשה ואישור של בקשות להיתר בניה
 הגשה ואישור של בקשות להיתר בניה

צרו איתנו קשר *5988