דוח מבקר: התע"א הגבילה את גישת מבקר הפנים למסמכים

עפ"י חוק הביקורת הפנימית, מבקר הפנים של החברה רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך ומידע שברשות הגוף שהוא מבקר

דב בהרב / צילום: תמר מצפי
דב בהרב / צילום: תמר מצפי

מבקר המדינה מעיר בדוח הביקורת המתפרסם היום (ג') לתעשייה האווירית על כך שבשנים 2012-2013 לא ניתנה למבקר הפנים לשעבר של החברה גישה למידע ולמסמכים שונים. בדוח נכתב כי מהדיווחים החצי שנתיים שהעביר מבקר הפנים לשעבר של תע"א, יעקב נוס, לרשות החברות הממשלתיות, צוין כי חלק מפרוטוקולים של דיונים בהנהלת החברה היו חסויים בפניו. המבקר ציין עוד כי הביקורת לא מצאה תימוכין המבהירים את הסיבות לאי מתן הגישה למבקר הפנים למסמכים האמורים.

התעשייה האווירית היא חברה ביטחונית ממשלתית ונתונה לפיקוח של רשות החברות הממשלתיות. על פי חוק הביקורת הפנימית, מבקר הפנים של החברה רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך ומידע שברשות הגוף שהוא מבקר. בנושא זה העיר מבקר המדינה גם לרשות החברות הממשלתיות, על כך שלא העירה לתעשייה האווירית על מניעת הגישה של מבקר הפנים למסמכים, וזאת על אף שקיבלה דיווחים על כך.

הביקורת בתעשייה האווירית העלתה עוד כי בשנים 2011-2014, יושבי ראש הדירקטוריון של החברה לא דיווחו לשרי הביטחון והאוצר, כמו גם לרשות החברות הממשלתיות על החלטות שהתקבלו בישיבות דירקטוריון. בתקופה זו כיהנו בתפקיד היו"ר של החברה דב בהרב ואחריו רפי מאור - שצפוי לסיים את תפקידו בקרוב.

דוח הביקורת בתע"א כולל גם ממצאים הקשורים לאי דיווח מצד מזכיר החברה ליו"ר הדירקטוריון וליושבי ראשי ועדות הדירקטוריון על סטטוס היישום של החלטות; ליקויים במעקב אחר יישום החלטות הנהלה ופגמים בבקרה על יישום החלטות דירקטוריון - באופן שהוביל לכך שביצוען של חלק מההחלטות נמשך פרקי זמן חריגים, ואף היה בהם כדי להביא לכך שחלקן כלל לא בוצעו. המבקר המליץ כי "מן הראוי שדירקטוריון התע"א ומנכ"ל התע"א יפעלו להעמקת הבקרה שמקיימים הגורמים האחראיים על יישום החלטות הדירקטוריון וההנהלה".

מהתעשייה האווירת נמסר בתגובה: "התעשייה האווירית מברכת על דוח המבקר, שבשורה התחתונה מצא כי התנהלות החברה בכל הקשור לנושאי דיווח ומעקב הינה נאותה. הנושאים המינוריים והטכניים שהועלו על ידי המבקר טופלו.

"לגבי היעדר דיווח לשרים: על פי חוק, תפקידה של רשות החברות לקבל את הדוח ולהעביר את התייחסותה בעניינו לשרים וכך נהגה התעשייה האווירית מאז 1999. עם הערת המבקר שיש להעביר הדו"ח גם לשרים פעלנו בדרך זו והדוח מועבר גם ישירות אליהם.

"לגבי מידע שכביכול לא הועבר למבקר הפנים: כפי שמסרה החברה בתגובתה למבקר עוד בשלב הטיוטה של הדו"ח, מבקר הפנים לא הוגבל בקבלת החלטות דירקטוריון עליהן הוא נדרש לבצע מעקב ביצוע. ככל שביקש פרוטוקולים רלבנטיים הוא קיבל גם אותם".

צרו איתנו קשר *5988