בן משה מוביל את אלון רבוע כחול לגיוס אג"ח של 650 מיליון שקל

ההנפקה מיועדת למחזור חובות החברה לבנקים ולמחזיקי אג"ח ג' שעומדים לפירעון בשנה הבאה

מוטי בן-משה / צילום: תמר מצפי
מוטי בן-משה / צילום: תמר מצפי

חברת ההחזקות אלון ריבוע כחול, שנמצאת מאז ספטמבר האחרון בבעלות איש העסקים מוטי בן משה, מתקדמת לקראת הנפקה גדולה של אגרות החוב. אמש פרסמה החברה טיוטת תשקיף ראשונה לגיוס של 650 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מסדרה ד', כשתמורת ההנפקה מיועדת לשמש למחזור חובות החברה לבנקים ולמחזיקי אג"ח ג', שעומדים לפירעון עד ספטמבר 2017.

כתנאי להשלמת ההנפקה, מציינת אלון רבוע כחול כי בכוונתה להכניס לשטר הנאמנות מנגנון לפיו יותנה שחרור כספי ההנפקה בהיקף גיוס של 650 מיליון שקל, או לחילופין בהפקדת פיקדון ייעודי או ערבות בנקאית על-ידי בעל השליטה אצל נאמן בגובה ההפרש שבין סכום הגיוס לבין הסך של 650 מיליון שקל בתור כרית נזילות, שתוכל לשמש את החברה בתנאים ולתקופה שיוגדרו בשטר הנאמנות ותפחת בד בבד עם הקמת מקורות נזילים חלופיים. התחייבותו של בעל השליטה תתקבל במועד ההנפקה ותהווה תנאי להשלמתה.

דירוג מותנה של Baa1

סדרה ד' החדשה מתוכננת לעמוד לפירעון החל משנת 2018 בחמישה תשלומים שנתיים בשיעורים שבין 2.5% ל-7.5%, כאשר התשלום השישי, בשיעור של כ-70% מהקרן, ישולם ב-2023. לטובת המחזיקים תשעבד אלון רבוע כחול מניות של החברות הבנות רבוע כחול נדלן ודור אלון.

לקראת ההנפקה, קיבלה אלון רבוע כחול דירוג מותנה של Baa1 מחברת מידרוג. לדברי מידרוג, הדירוג מותנה בהקמת מקורות נזילים לחברה בהיקף שלא יפחת מ-650 מיליון שקל, אם באמצעות הנפקת אגרות חוב בלבד ואם באמצעות השלמת הסכום בידי בן משה.

במידרוג מדגישים כי גם לאחר גיוס של 650 מיליון שקל (בתוספת מקורות קיימים אחרים של כ-150 מיליון שקל) תציג אלון רבוע כחול נזילות שאינה מספקת. זאת, בשל הצורך שלה לפרוע חובות פיננסיים והתחייבויות אחרות בהיקף של כ-900 מיליון שקל. עם זאת, לדברי חברת הדירוג "הנזילות החלשה מפוצה מצד גמישותה הפיננסית של החברה, אשר הינה טובה ביחס לדירוג ונתמכת בהחזקות מבוצרות ובעלות סחירות טובה ובצפי לשחרור שעבודים עם מחזור חוב".

על-פי תרחיש הבסיס של מידרוג, תידרש החברה לגייס ב-2017 חוב נוסף של בהיקף של 90-140 מיליון שקל, כאשר היא תוכל לעשות זאת בעקבות פירעון החובות הקיימים שיביאו לשחרור משעבוד של חלק מנכסיה.

אלון רבוע כחול מחזיקה ב-54% ממניות חברת הנדל"ן רבוע כחול נדל"ן בשווי של כ-1 מיליארד שקל, ב-63% ממניות חברת תחנות התדלוק וחנויות הנוחות דור אלון בשווי של כ-500 מיליון שקל, וכן ב-78% ממניות רשת חנויות כלי הבית נעמן גרופ בשווי של כ-50 מיליון שקל.

בתחילת 2016 נקלעה אלון רבוע כחול למצוקת נזילות חריפה, לאחר שניסיונותיה לתמוך ברשת מגה שהייתה בבעלותה עלו בתוהו, ודרדרו את מצבה. בפברואר פנתה החברה אל נושיה - הבנקים ומחזיקי האג"ח - בבקשה לנהל משא ומתן להסדרת החובות, ואלו העדיפו את הצעתו של בן משה על-פני הצעה שהגישה גינדי החזקות.

קודם להשלמת הסדר החוב, סיימה אלון רבוע כחול את הרבעון השני עם גירעון של 188 מיליון שקל בהון העצמי. מדוחות פרופורמה שפרסמה החברה לקראת ההנפקה, עולה כי אם היה מושלם הסדר החוב עוד בחודש יוני, היא הייתה מסיימת את הרבעון השני עם הון עצמי חיובי בהיקף של 440 מיליון שקל.

נאמני מגה נגד רבוע כחול נדל"ן

בתוך כך, דיווחה השבוע החברה הבת רבוע כחול נדל"ן, כי הומצאה לה בקשה נאמני רשת מגה לביהמ"ש, ולפיה מבקשים הנאמנים כי ביהמ"ש יורה להם לפעול למימוש זכויות שלטענתם נותרו למגה ב-11 נכסי מקרקעין, אשר מכרה מגה לרבוע נדל"ן ב-2009 (כאשר שתיהן היו בבעלות מלאה של אלון רבוע כחול, אז תחת ניהולו של דודי ויסמן).

מרבית הנכסים הם חנויות סופרמרקט שהועברו באותה שנה ממגה לרבוע כחול נדל"ן בתמורה ל-265 מיליון שקל, ושחלקם משועבדים להבטחת הלוואות בנקאיות שקיבלה החברה.

בבקשה לביהמ"ש טוענים הנאמנים כי הואיל ולמועד מתן צו הקפאת ההליכים של מגה, טרם הושלם רישומם של הנכסים על שם רבוע כחול נדל"ן בלשכת רישום המקרקעין, הרי שהנכסים מהווים חלק מנכסיה של מגה. זאת, חרף רישומו של שיעבוד לטובת החברה על כל זכויותיה של מגה בנכסים.

עוד נטען בבקשה, כי השעבוד מקנה לרבוע כחול נדל"ן מעמד של נושה מובטח, מכוחו היא זכאית לקבל השבה של סכומי התמורה ששולמו על-ידה למגה, וזאת בעדיפות על-פני יתרת הנושים הבלתי מובטחים של מגה. עם זאת, בבקשה גם צוין כי רבוע כחול נדל"ן איחרה את המועד להגיש תביעת חוב בגין הזכות שיש לה - על-פי הבקשה - לקבלת החזר התמורה ששילמה עבור הנכסים, בנשייה מובטחת, מכוח השעבוד.

בהודעה לבורסה מסרה רבוע כחול נדל"ן כי היא בוחנת, יחד עם יועציה המשפטיים החיצוניים, את הבקשה. יחד עם זאת, היא הדגישה כי "מעיון ראשוני בה, לעמדת יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, הטענות בבסיס הבקשה משוללות יסוד, ודין הבקשה להידחות".

פורסמו גם הדוחות הכספיים: "שיפור משמעותי בכל היחסים הפיננסים בחברה"

הערב פרסמה אלון רבוע כחול את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי, ובהם הציגה הון עצמי של 528 מיליון שקל ורווח הנקי שהסתכם ב-166 מיליון שקל. בתזרים המזומנים החזוי שצירפה החברה לדוחות, נכתב כי בכוונתה לגייס סכום של 800 מיליון שקל עד סוף 2017 באמצעות גיוס או החלפת אגרות חוב, וזאת לצורך פירעון חובות בהיקף של 793 מיליון שקל.

עם פרסום הדוחות אמר בן משה, המכהן גם כיו"ר הקבוצה כי: "אנו מפרסמים היום את תוצאות הרבעון הראשון לאחר השלמת רכישת השליטה בחברה וסיום הליך הסדר החוב. ניתן לראות שיפור משמעותי בכל היחסים הפיננסים בחברה ומעבר להון עצמי חיובי. חברות הבת של הקבוצה הציגו דוחות טובים וערוכות להמשך צמיחה והתפתחות ובכוונתנו לפעול במגוון האפיקים העומדים לרשות החברות לטובת השגת היעדים העסקיים של חברות הקבוצה."

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988