שפ"מ: לפסול את תוצאות מכרז הפרסום של תאגיד השידור

חברת הפרסום, שהחזיקה 20 שנה בזיכיון לשיווק זמן הפרסום של רשות השידור, עתרה לבית המשפט בטענה כי הזוכה - טרגט ספיריט - נמצאת בבעלות של פרסומאי, בניגוד לכללי המכרז

טרגט ספיריט מקבוצת טרגט מרקט עונה על הגדרות המונח "פרסומאי", ולכן היה על תאגיד השידור הציבורי לפסול את הצעתה ולא לאפשר לה להתמודד על המכרז לשיווק זמן הפרסום של התאגיד - כך טוענת קבוצת שפ"מ. בעתירה שהגישה לבית המשפט היא דורשת לפסול את זכייתה של טרגט ואת המכרז כולו.

שפ"מ החזיקה קרוב ל-20 שנה בזיכיון לשיווק זמן הפרסום של רשות השידור, והתמודדה במכרז של תאגיד השידור הציבורי. עוד התמודדו קבוצת איירובוט, שזכתה במקום השני, וקבוצה של המפיק בני מנשה.

בעתירה שהוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי בת"א טוענת שפ"מ לפגמים שנפלו הן בהצעת טרגט מרקט והן באופן ניהול המכרז, ומבקשת לא רק לפסול את טרגט כזוכה אלא גם לחייב את התאגיד לחשוף בפניה את כל פרטי ההצעה של "הכשיר השני" - קבוצת איירובוט.

בתביעה, נסמכת שפ"מ בין היתר על כך שהן רשות השידור והן תאגיד השידור קבעו כי פרסומאים אינם יכולים לשמש כזכיין - מאחר שהם מצויים בהכרח בניגוד עניינים, ועל כן יש לאסור את השתתפותם במכרז.

בתביעה, שהגיעה לידי "גלובס", נטען כי קיימת זהות מוחלטת בין טרגט ספיריט שזכתה לטרגט מרקט - החברה האם המחזיקה במלוא מניותיה.

בכללי מכרז התאגיד נקבע כי פרסומאי הוא "אדם, לרבות תאגיד, המחזיק במישרין או בעקיפין בסוג מסוים של אמצעי שליטה בפרסומאי ו/או בתאגיד פרסומאים, בשיעור כלשהו". פרסומת עבור מפרסם הוגדרה לצורך העניין כ"מסר שיש בו כדי לקדם, במישרין או בעקיפין, מוצר, שירות, אדם, עסק, רעיון, מידע או כל ענין אחר, בתמורה כספית".

על פי הנטען, טרגט מרקט עוסקת ביצירת מסרים שיש בהם כדי לקדם מוצרים, שירותים וכיו"ב של מפרסמים שונים ולכן עונה על ההגדרה של פרסומאי המייצר פרסומות.

עוד נטען כי טרגט תימצא בניגוד עניינים יסודי ובלתי ניתן לריפוי, הנובע מכך שהחברה פועלת בשני כובעים: כחברת קד"מ, העוסקת בפרסום עבור מפרסמים, וכזכיין של תאגיד השידור, השולט בפרסום בקול ישראל ובערוצי הטלוויזיה של התאגיד.

ניגוד העניינים נובע מכך שיש בידי טרגט כזכיין יכולות לתת במסגרת פעילותה הטבות למפרסמים שהם לקוחותיה, להפלות לרעה מפרסמים שאינם לקוחותיה ואף לשדל מפרסמים שמעוניינים לפרסם בתאגיד השידור להשקיע תקציבים דווקא בקד"מ.

בעתירה טוענת שפ"מ גם לשיקולים פרסונאליים שהשפיעו לכאורה על הניקוד במכרז. "חברי צוות המשנה שמינה תאגיד השידור למתן ניקוד למציעים במכרז נגוע בניגוד עניינים", נכתב בעתירה. "בצוות ניקוד האיכות מתוך הארבעה שנתנו ניקוד, שלושה הם בעלי ניגוד עניינים מובהק. האחד הוא שכן של מנכ"ל טרגט ספיריט, השני מנכ"ל לשעבר של העותרת (רונן ברקה שימש בעבר מנכ"ל שפ"מ, עב"ל) והשלישי סמנכ"ל כספים לשעבר ברשות השידור הרוכש איבה של ממש לחברות בקבוצת שפ"מ, והוא אף נתן תצהיר עדות ראשית במסגרת תביעה תלויה ועומדת בסך של למעלה מ-100 מיליון שקל נגד חברות בקבוצת שפ"מ.

"הצוות שבחן את ההצעות הכספיות הורכב רק משני חברים: השכן של מנכ"ל שפ"מ ואותו גורם הנוטר טינה".

ההתייחסות לגורם הנוטר טינה היא בהקשר לתביעה שהגישה רשות השידור נגד שפ"מ סביב סכסוך כספי, ונטען כי לפי החוק חבר ועדת משנה בעל קשר אישי למי מהמציעים מחויב שלא להשתתף בדיונים לגביו - ובוודאי לא לתת לו ניקוד.