"גל המיזוגים והרכישות עשוי לשנות את פני ענף האגרוכימיה"

 האנליסט מתן בנימין מ-S&P מעלות: גל המיזוגים עשוי להשפיע גם על החברות הישראליות, כיל ואדמה

מפעלי ים המלח / צילום: איל יצהר
מפעלי ים המלח / צילום: איל יצהר

"גל של מיזוגים ורכישות (M&A - Mergers and acquisitions) בין חברות המייצרות זרעים, דשנים וכימיקלים אחרים לחקלאות עשוי, להערכתנו, לשנות את פניו של ענף האגרוכימיה העולמי" - כך כותבים כלכלני חברת הדירוג S&P מעלות בסקירה שפירסמו היום (ה'). "גל העסקות הנוכחי, שהינו יוצא דופן בגודלו ובהיקפו, כולל כמה מהחברות המובילות בענף, ומתרחש בתקופה שבה הן מתמודדות עם תנאי שוק מאתגרים במיוחד".

האנליסט מתן בנימין מעריך כי גל המיזוגים עשוי להשפיע גם על החברות הישראליות כיל, הפעילה בתחום הדשנים, ואדמה, הפעילה בתחום המוצרים להגנת הצומח. "אנו ממשיכים להעריך שענף האגרוכימיה מושפע לאורך זמן לחיוב ממגמה ארוכת טווח של גידול בביקושים, על רקע הצמיחה העקבית באוכלוסייה העולמית והמרוץ המתמשך להגברת הפריון החקלאי. למרות זאת, חוסר איזון זמני בין היצע לביקוש, סיכוני שער חליפין ורמת מחירים נמוכה יחסית של הסחורות החקלאיות היו בין הגורמים שהפכו את 2016 לשנה מאתגרת עבור החברות הפועלות בשוק, ולמעשה היוו קטליזטור מהותי לגל המיזוגים והרכישות", כותב בנימין.

אחת העסקות הבולטות שהוכרזה (אך טרם הושלמה) ושעשויה לשנות את פניו של הענף היא המיזוג המוצע בין החברות האמריקאיות דאו כמיקל ודופונט - עסקה בהיקף של כמעט 130 מיליארד דולר. מיזוג זה, אם ייצא לפועל, יהיה הגדול ביותר שידע הענף אי פעם. לאחר המיזוג, מתכננות החברות לפצל את עסקי החקלאות המשותפים ליישות עסקית נפרדת.

עסקות גדולות אחרות העומדות על הפרק ועשויות להכות גלים בענף כוללות חברות באירופה, ארה"ב, קנדה ואסיה, וחלקן כרוכות במיזוגים בין חברות ביבשות ובמדינות שונות. בין השאר, חברת כמצ'יינה הסינית, בעלת השליטה באדמה, פועלת להשלמת הרכישה של חברת סינג'נטה השווייצרית, וחברת באייר הגרמנית מתכננת לרכוש את מונסנטו האמריקאית. עסקה מהותית נוספת בתחום הדשנים, שייתכן כי תושלם ב-2017, היא המיזוג המתוכנן בין ענקיות הדשנים פוטאש ואגריום.

כיצד צפוי גל המיזוגים והרכישות להשפיע על הדירוגים של החברות בענף? להערכת בנימין, מהלכי ה-M&A עשויים לתמוך באיכות האשראי של כמה מהחברות בענף, אבל יגדילו את האי ודאות בחברות אחרות. "היות שבעסקות המתוכננות מעורבות כמה מהשחקניות הגדולות בענף, אנו עשויים לראות בסופו של הגל מספר קטן יותר של חברות מובילות בשוק העולמי, אך חזקות וממוקדות יותר. המיזוגים עשויים לחזק את פרופיל הסיכון העסקי של החברות המעורבות בו ואת היתרון התחרותי שלהן (באמצעות חיזוק יכולות המו"פ) - כלומר, את יכולתן לפתח ולהשיק מוצרים חדשים", כותב בנימין.

לדבריו, "המיזוגים עשויים גם לחזק את מבנה ההון בענף ולשפר את יכולות גיוס ההון של החברות לצורכי מו"פ והשקעות אחרות ואת יכולתן להשיג אישורים רגולטוריים. מאידך, המיזוגים צפויים, להערכתנו, לגרום להתהדקות הפיקוח הרגולטורי, להקשות על כניסה לשוק של חברות חדשות או קטנות יותר, ולהגביר את הלחץ התחרותי על חברות קטנות ומקומיות".

עליות חדות במניות הדשנים

בשבועות האחרונים נרשמו עליות חדות למדי במניות של חברות הדשנים בעולם, ובהן כיל, בעיקר על רקע הקפיצה במחירי הנפט והתאוששות מסוימת במחירי הסחורות החקלאיות. מניית כיל עלתה ב-23% מתחילת נובמבר, פוטאש עלתה ב-17% ואגריום הוסיפה לערכה 14.5%.

לגל המיזוגים, מעריכים ב-S&P מעלות, צפויה להיות השפעה גם על כיל ואדמה. לגבי כיל, המשתייכת לקבוצת החברה לישראל של עידן עופר, כותב בנימין: "המיזוג המתוכנן בין פוטאש לאגריום אינו צפוי לשנות באופן מהותי את הדינמיקה בענף הדשנים, שמתאפיין בריכוזיות גבוהה כבר כיום. עם זאת, המיזוג צפוי לשפר את מעמדה התחרותי של החברה המאוחדת לאור הפוטנציאל למימוש של סינרגיות תפעוליות וגיוון רחב יותר בתיק המוצרים".

לגבי אדמה, אם תתקדם העסקה לרכישת סינג'נטה, "יגבר חוסר הוודאות לגבי האסטרטגיה של כמצ'יינה ביחס להחזקת שתי חברות מתחרות במקביל. עד כה אין כל אינדיקציה לשינוי במדיניות או במעמדה של אדמה, ולכן אנו מעריכים שהיא תמשיך לפעול כחברה עצמאית", כותב בנימין.

אדמה עצמה פועלת בימים אלה להשלמה של עסקת מיזוג עם חברת האגרוכימיה הסינית סנונדה, שנמצאת גם היא בשליטת כמצ'יינה. "להערכתנו, לעסקה עשויה להיות השפעה חיובית מסוימת על הפרופיל העסקי של אדמה לאור פוטנציאל הסינרגטיות עם סנונדה והפוטנציאל לחיזוק מעמדה של אדמה בשוק הסיני, שמתאפיין בשיעורי צמיחה גבוהים", מסכם בנימין.

החברה לישראל גייסה יותר מ-800 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

במקביל לעלייה במניית כיל קידמה בשבועיים האחרונים החברה האם שלה - החברה לישראל של עידן עופר - הנפקת אג"ח, ואתמול הושלם השלב המוסדי בהנפקה. החברה לישראל תיכננה לגייס כ-400 מיליון שקל באמצעות הרחבה של סדרות האג"ח 10 ו-11, ולבסוף הרחיבה את היקף ההנפקה לכ-900 מיליון שקל על רקע ביקושים גבוהים שהתקבלו מגופים מוסדיים (360 מיליון שקל לסדרה 10 ו-930 מיליון שקל לסדרה 11).

בשלב המוסדי גייסה החברה לישראל 800 מיליון שקל באמצעות הרחבה של סדרה 11, שהינה צמודת דולר במח"מ 4.7, ונסחרת כיום בבורסה בתשואה של 4.9%. ההנפקה זכתה לדירוג A מחברת S&P מעלות.

בהנהלת החברה לישראל מייעדים את כל תמורת ההנפקה למיחזור חובות, כך שסך המינוף שלה לא צפוי לגדול. השלב הציבורי בהנפקה צפוי להתקיים היום (יום חמישי), וגם הוא יכלול הרחבה של סדרה 11 בלבד. במסגרת השלב הציבורי תנסה החברה לישראל לגייס עד 100 מיליון שקל נוספים, אם כי הגיוס הסופי צפוי להיות נמוך יותר, כפי שקורה בדרך כלל באחרונה בשלבים הציבוריים בהנפקות אג"ח קונצרניות.

בתוך כך, בעלי המניות של החברה הבת השנייה של החברה לישראל, בתי הזיקוק (בז"ן), אמורים להצביע היום על חלוקת דיבידנד בהיקף של 85 מיליון דולר. החברה לישראל מחזיקה 37.1% ממניות בז"ן, כך שהיא אמורה לקבל 31.5 מיליון דולר אם תאושר החלוקה.

מניות הדשנים בשלושת החודשים האחרונים
 מניות הדשנים בשלושת החודשים האחרונים

צרו איתנו קשר *5988