קבינט הדיור עומד להכשיר את סוגיית כתבי השיפוי

בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין, הקבינט יורה על קידום חקיקה שתאפשר לרשויות המקומיות לדרוש כתבי שיפוי מיזמים

יואב גלנט  ומשה כחלון / צילום: אוריה תדמור
יואב גלנט ומשה כחלון / צילום: אוריה תדמור

האם סאגת כתבי השיפוי והחלטת בית המשפט העליון שהובילה לקיפאון בענף הנדל"ן בדרך לסיום? ל"גלובס" נודע כי קבינט הדיור עומד לאשר מחר הצעת החלטה שמקדם שר האוצר משה כחלון שתכליתה קידום מזורז של חקיקה שתאפשר לכל מוסדות התכנון לדרוש כתבי שיפוי מיזמים וקבלנים. זוהי החלטה דרמטית לענף, לאחר שלאור החלטת בית המשפט העליון הקפיאו הוועדות המקומיות דיונים בתוכניות בעקבות הנחיה של מרכז השלטון המקומי לבחון מחדש את פוטנציאל הסיכון מתביעות ירידת ערך כנגד תוכניות.

על פי הצעת ההחלטה שצפויה לעלות מחר לאישור קבינט הדיור, והגיעה לידי "גלובס", מדובר במהלך בן שני שלבים. בשלב הראשון צפוי הקבינט להטיל על שר האוצר להפיץ בתוך 14 ימים מיום אישור ההחלטה תזכיר חוק שיסדיר באופן חד משמעי את היכולת לדרוש כתבי שיפוי. מדובר בתיקון החוק הקיים "באופן שיסדיר את האפשרות של מוסד תכנון להתנות קידומו של הליך תכנון, בהפקדת כתב שיפוי מפני תביעה לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק לטובת הוועדה המקומית", כך בהצעת המחליטים.

גורמים במינהל התכנון באוצר מסבירים כי מדובר בהליך מזורז שמטרתו לתקן את המצב שנוצר בעקבות פסיקת העליון כדי להפשיר את הקיפאון שנוצר. עוד הוסיפו אותם גורמים כי הכוונה היא לקדם הליך מהיר ולסיים אותו עוד במושב הכנסת הנוכחי. לא מדובר במהלך שכבר מחר בבוקר יאפשר לוועדות לדרוש את כתבי השיפוי, אבל תזכיר החוק יעיד על רוח הדברים וישיב את הוודאות לענף.

הצעת ההחלטה מתייחסת גם לטווח הארוך יותר, ובשלב השני החליטו במשרד האוצר לקדם את תיקון 103 לחוק התכנון והבנייה בדגש על שינוי האפשרות לתביעה מכוח סעיף 197 (תביעה של ירידת ערך ממי שרואה עצמו נפגע מאישור תוכנית). מדובר בפרקים הכלכליים ברפורמה בחוק התכנון והבנייה, שנותרו מחוץ לרפורמה שאושרה.

 

צמצום התביעה

תיקון 103 כולל התייחסות גם לסעיף 197 וגם לסוגיית הפיצויים ולנושא חישוב היטלי ההשבחה, שאינו צפוי להיכנס לתיקון החדש: בהצעת ההחלטה נאמר, "להפיץ תזכיר לתיקון החוק בהתבסס על תזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 103) ... וזאת בשינויים המחויבים ובהתאמות הנדרשות וללא שינוי באופן חישוב היטל ההשבחה הקבוע כיום בחוק. כל זאת, על מנת להתאים את ההליכים שקבועים בפרקים ח', ט' והתוספת השלישית בחוק למקובל בעולם המערבי. באופן שיאזן בין אינטרסים שונים ובכלל זה שמירה על אינטרס התכנון הראוי וקידום הפיתוח".

השינוי הנוגע לתביעות מכוח סעיף 197 בתיקון 103 עתיד לשנות את האפשרות להגשת התביעות ולצמצם את יכולת התביעה רק למי שגובל בתוכנית, בניגוד למצב הנוכחי, שהאפשרות לתביעה רחבה בהרבה. גורמים במינהל התכנון אישרו היום ל"גלובס" כי ועדות התכנון אכן הקפיאו טיפול בתוכניות בעקבות פסיקת העליון לפני שבועות אחדים, ונוצר מצב המחייב התייחסות מהירה לבעיה, מה שהוביל להצעת ההחלטה האמורה שתעלה מחר לקבינט הדיור.