שלילת רישיון לשנתיים ומיליון ש' קנס לסוכנות הביטוח בינה

סלינגר: הסוכנות הטעתה לקוחות בתיאור עסקאות ביטוח ואף רכשה עבור המבוטחים פוליסות ללא ידיעתם והסכמתם ■ בנוסף, הפעילה הסוכנות מוקד טלפוני ע"י עובדים ללא רישיון מתאים

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, שללה לשנתיים את רישיון סוכנות הביטוח בינה והטילה עיצום כספי בסך מיליון שקל בגין הטעיה חמורה של מבוטחים - כך עולה מהודעה שפרסמה היום (א') רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

לפי הודעת הרשות, הסנצקיות הוטלו על הסוכנות בשל פעילות מוקד המכירות בניגוד להוראות הדין, שגרמה לנזק ממשי ללקוחות ומבוטחים. בית המשפט המחוזי דחה את ערעור הסוכנות ובעליה. 

החלטת הממונה התקבלה לאחר ביקורת שביצעה רשות שוק ההון. הביקורת החלה לאחר שהצטברו ברשות יותר מ-120 תלונות כנגד הסוכנות ומנהליה, למעלה ממחציתן בין השנים 2010-2015.

בביקורת התברר כי הסוכנות מטעה בתיאור עסקאות ביטוח ואף רכשה עבור המבוטחים פוליסות ללא ידיעתם והסכמתם. בנוסף, הסוכנות הפעילה מוקד טלפוני על-ידי עובדים ללא רישיון מתאים. הרשות האזינה לעשרות שיחות מכירה שערכה הסוכנות ללקוחותיה ומצאה כי בשיחות רבות בוצעה הטעיה חמורה של מבוטחים במטרה לשכנעם לרכוש פוליסות ביטוח. אנשי המכירות של בינה הונחו למכור פוליסות תוך הטעיית הלקוחות, באמצעות תסריטי שיחה מובנים. 

לפי הודעת הרשות, "הטעיית המבוטחים נעשתה בדפוסי פעולה שונים: הסוואת מטרת השיחה מהלקוח, העברת נתונים מוטעים ללקוח, טשטוש דרישת אישור תשלום עבור המוצר החדש, הטעיית הלקוח לגבי סכום הפרמיה החודשית, הקראת הצהרת בריאות ללא הקדמה וללא הסבר מלווה והימנעות ממתן תשובות ישירות ועוד. השיחות נמצאו מטעות ומשקפות התנהגות שאינה חוקית ושאינה הולמת התנהגות בעל רישיון. נדגיש כי השיחות גרמו לנזק של ממש ללקוחות ומבוטחים". 

סוכנות הביטוח בינה הוקמה ב-2002 על-ידי רם רוזנטל כעסק משפחתי, שהכפיל את מכירותיו בשנים האחרונות. לפי ההודעה, לא מן הנמנע כי הכפלת מכירות זו אירעה "בעקבות שימוש מאסיבי ומובנה בשיטות מכירה פסולות באמצעות המוקד הטלפוני".