הממונה על ההגבלים: "נפנה משאבים רבים לטיפול במונופולים"

בכנס השנתי של רשות ההגבלים אמרה מיכל הלפרין: "הרשות צריכה להפוך שוב לרשות רלוונטית"

מיכל הלפרין / צילום: איל יצהר
מיכל הלפרין / צילום: איל יצהר

"אני מעמידה בראש סדרי העדיפויות את האכיפה נגד מונופולים, נושא שהיה בשולי העשייה של רשות ההגבלים העסקיים עד היום" - כך אמרה היום (ג') הממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין.

בכנס השנתי של רשות ההגבלים אמרה הלפרין כי "בצד האכיפה נגד מונופולים, אנו נעמיק את האכיפה נגד קרטלים, בעיקר על-ידי העצמת עבודת החקירות וחתירה לעונשים גבוהים יותר ובראשם עונשי מאסר ממושכים למנהלים. תחום האכיפה יהיה מבוסס בשנים הקרובות על 3 רבדים: נמשיך לרכז מאמץ בהפרות החוק החמורות, קרטלים ותאומי מכרזים; הפרות חוק שאינן פוגעות בתחרות ייאכפו תוך השקעת כמות מינימלית של משאבים, באמצעות אכיפה מינהלית; ברובד האמצעי, הפרות שנמצאות בתווך בין הפלילי לבין ההפרות שאין בצידן פגיעה בתחרות, הפרות שאינן מצדיקות אכיפה פלילית אך הן חמורות משום פגיעתן בתחרות - גם לצורך כך נפעיל את הסנקציות המינהליות, אבל שיעור העיצומים הכספיים יהיה גדול משמעותית בשל הפגיעה בתחרות. בתיקים אלה המדיניות מכאן ואילך תהיה עיצומים בגובה מיליונים רבים".

הלפרין נקטה ביקורת מרומזת על מעמדה של רשות ההגבלים העסקיים, כשאמרה: "הרשות צריכה לייצר לעצמה סדר יום חדש ומחודש ולהפוך להיות שוב רשות רלוונטית. המטרות המרכזיות שהצבתי לעצמי עם כניסתי לתפקיד הן להגביר את האכיפה ולמקד אותה ולהפחית, ככל שניתן, את הביורוקרטיה המיותרת.

הממונה על ההגבלים ציינה כי במהלך 2016 נרשמה עלייה של למעלה מ-20% במספר המיזוגים שהוגשו ביחס לשנת 2015. "למרות העומס העצום בהיקף ובכמות המיזוגים הבעייתיים, הצלחנו להביא לשיפור ניכר בקצב בדיקת המיזוגים, והוא עומד בסוף שנת 2016 על 26.3 יום, לעומת 29.2 יום בשנת 2015. בכוונתי להוביל מהלך שיוביל הפחתת כמות המיזוגים המגיעים לפתחה של הרשות, כדי לסייע לרשות להתמקד בנושאים החשובים שעל הפרק".

הלפרין בחרה לציין את הטיפול במתווה ומשבר הגז כאירועים ש"הכניסו את הרשות למערבולת וגררו את הרשות שלא בטובתה לעין הסערה". עוד היא ציינה כי לא רק הדרג הממשלתי צריך להתייחס אל אירועי מתווה הגז כאירועים יוצאי דופן וחסרי תקדים, אלא גם הרשות עצמה צריכה לצאת מהאירועים האלה כשהיא לומדת ומפנימה את לקחיה.

"רשות ההגבלים העסקיים היא חלק ממארג ממשלתי מורכב. בצד העצמאות שניתנת לה באכיפה וברישוי עסקאות, עלינו לזכור כי בכל הנוגע לעבודה פנים-ממשלתית, רשות הגבלים עסקיים היא שחקן צוות, ועליה לשתף פעולה ולנהל דיאלוג קשוב עם משרדים ממשלתיים ורגולטורים נוספים שמונעים משיקולים שונים משיקולי תחרות. זה הליך מחויב המציאות, ואני מחויבת לו לא פחות מלשמירת עצמאותה של הרשות".