היועמ"ש יכריע על מינוי יו"ר קק"ל למועצת המקרקעין

רשות מקרקעי ישראל: "בשל ההליך המשפטי, יש קושי למנות את דני עטר לחבר במועצה" ■ עטר קיבל חוות דעת של השופט בדימוס עודד מודריק וטוען: "גוף מפוקח מנסה למנוע מינוי של חבר מרכזי בגוף המפקח בתירוצים קלושים"

דני עטר / צילום: עינת לברון
דני עטר / צילום: עינת לברון

היועץ המשפטי לממשלה בוחן את דרישתו של יו"ר קק"ל, דני עטר, להתמנות לחבר במועצת מקרקעי ישראל, וזאת בגלל תביעה שהוגשה לבית משפט השלום בנצרת נגד עטר על פלישה לשטח ציבורי, השייך לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), במושב גן נר בו הוא מתגורר. רמ"י הודיעה ליועמ"ש כי היא מתנגדת למינוי, ועל בדיקת כשרות המינוי הופקדו שני המשנים ליועמ"ש, עוה"ד דינה זילבר וארז קמיניץ.

עטר (מפלגת העבודה) כיהן תקופה ארוכה כראש המועצה האזורית גלבוע ומונה ליו"ר קק"ל בנובמבר 2015. בכתב התביעה מדובר על פלישות רבות לקרקע במושב, ונאמר כי "המדובר בתופעה פסולה שהתרחבה מאוד ביישוב גן נר, היוצרת נורמה פסולה, ושיש להוקיע אותה ולפעול בצורה נמרצת למיגורה".

במועצת מקרקעי ישראל, העוסקת בקביעת מדיניות קרקעית, בפיקוח על רמ"י וגם בנושאים פרטניים, יש תקן ל-14 חברים. בראש המועצה עומד השר האחראי על רמ"י - כיום זהו שר האוצר משה כחלון. מתוך 14 החברים, 6 חברים אמורים להיות נציגים של קק"ל, שקרקעותיה משווקות על ידי רמ"י. בעבר כיהן יו"ר קק"ל גם כממלא מקום יו"ר המועצה.

לאחרונה מכהנים במועצת המקרקעין רק 2 נציגים מקק"ל, כאשר שאר 4 הנציגים אמורים להתמנות בקרוב, עם התקדמות הרפורמה ומימוש ההסכם בין קק"ל לבין רמ"י משנת 2015 על רישום הבעלות לטובת רוכשי דירות באדמות קק"ל. עם עזיבתו של מנכ"ל קק"ל היוצא, מאיר שפיגלר, שהיה חבר במועצה, יחליף אותו במועצה עו"ד נדב עשהאל, היועץ המשפטי של קק"ל. החבר השני במועצה מטעם קק"ל הוא ממלא מקום המנכ"ל אלכס חפץ.

"פולשים למקרקעין"

בתביעה שהגישה רמ"י באמצע אוגוסט נגד עטר ובני משפחה נוספים שלו (וכן נגד עוד 10 חברים במושב גן נר), טוענת רמ"י כי עטר פלש לשטח ציבורי הממוקם בסמוך לביתו. בתביעה נאמר: "מבדיקה שערך מפקח מטעם רמ"י עולה, כי הנתבעים מסיגים את גבולה של התובעת, פולשים למקרקעין שבבעלותה באמצעות הקמת בריכת שחייה, פריצת דרך, נטיעת עצי נוי, שתילת דשא, הקמת מסלעה וגידור בשטח של כ-0.670 דונם, והכול ללא רשותה של רמ"י ו/או היתר כלשהו מרמ"י ו/או מי מטעמה".

בתביעה אומרת רמ"י: "התנהלו מגעים בין הצדדים במסגרתם הסכימה התובעת, לפנים משורת הדין, ליתן לנתבעים ארכה עד ל-5 בספטמבר 2016 לפינוי הפלישה בעצמם, בכפוף לחתימתם על התחייבות לביצוע הפינוי ולהפקדת ערבות בסך 5,000 שקל להבטחת ביצוע הפינוי עד לא יאוחר מיום 5 באוגוסט 2016. .. למרות פניות התובעת, עד היום הנתבעים לא פינו את המקרקעין, והם ממשיכים להסיג את גבולה של התובעת אף במועד הגשת כתב תביעה זה".

במסגרת התביעה מבקשת רמ"י מבית המשפט להורות לנתבעים: "לפנות לסלק את ידם מהמקרקעין הידועים כחלקה 92 בגוש 20969 בשטח של כ-670 מ"ר... ולהותירם נקיים מכל בינוי, נטיעות, אדם וחפץ, ובכלל זה להרוס, על חשבונם, את כל המחוברים אשר הוקמו במקרקעין ולסלקם. ליתן צו מניעה קבוע אשר יורה לנתבעים ו/או מי מטעמם להימנע מלהיכנס למקרקעין האמורים ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו. להורות כי באם וככל שהנתבעים לא יפנו את המקרקעין, ובכלל זה הריסת כל המחוברים וסילוק על הנטועים ו/או החפצים, במועד שיקצוב בית המשפט הנכבד, תהיה התובעת זכאית לבצע בעצמה, על חשבונם של הנתבעים, את הפינוי, ההריסה והסילוק המבוקשים".

עטר: אינטרסים זרים להתנגדות

עצם ניהול התביעה נגד עטר בנושא פלישה לקרקעות מדינה הציב שאלה על כשירותו להתמנות כחבר מועצת המקרקעין. ל"גלובס" נודע, כי עטר פנה לקבל חוות דעת משפטית ממשרד הרצוג פוקס נאמן, הריטיינר של קק"ל, ומאוחר יותר קיבל חוות דעת מהשופט המחוזי בדימוס ד"ר עודד מודריק , לפיה אין מניעה למנות אותו לחבר המועצה, בכפוף להסדר מניעת ניגוד עניינים. קק"ל מימנה את חוות הדעת בסכום המוערך ב-15 אלף שקל.

מרמ"י נמסר: "למועצת מקרקעי ישראל הועברה פנייה לאישור מינויו של דני עטר, יו"ר קק"ל, כנציגה במועצת מקרקעי ישראל. עמדתנו הייתה שבשל ההליך המשפטי המתנהל נגד יו"ר קק"ל, בנוגע לביתו, יש קושי למנותו לחבר מועצה ועל כן פנינו למשרד המשפטים להתייעצות בנושא".

ממשרד היועץ המשפטי נמסר: "הענין מצוי בבדיקה".

מקק"ל נמסר בשמו של היו"ר: "לאורך כל השנים, כיהן יו"ר קק"ל כחבר במועצה ועל פי רוב נשא בתפקיד מ"מ יו"ר המועצה, ויש לתהות מדוע יש מי שמנסה לטרפד את המינוי, מהם השיקולים העומדים מאחורי התנגדות זו ומהם האינטרסים הזרים והפסולים המניעים את הגורם המתנגד.

"לאחר הבחירות האחרונות בקק"ל, בוצעו שינויים בהרכב החברים מטעם קק"ל במועצה, ולבקשת המנהל הוגשו חוות דעת על כל אחד מהמינויים הצפויים (שבעה בסך הכל). באופן תמוה, שלהערכתנו נובע מהחשש של גורם מסויים במינהל, שמפוקח על ידי המועצה, שדני עטר יקדם רפורמות ומהלכים שיקדמו את פתרון מצוקת הדיור בישראל, שהמינהל הוא אחד החסמים המרכזיים בפתרון, ולאור ההכרה בפעילות אותה הוביל באדמות קק"ל ובפרויקטים כגון מחיר למשתכן - עלתה התנגדות שווא.

"יש פה עולם הפוך- בו גוף מפוקח מנסה למנוע מינוי של חבר מרכזי בגוף המפקח, בתירוצים קלושים וחסרי כל אחיזה במציאות שנולדו בחטא ומשיקולים זרים ויסתיימו בקרוב בלא כלום".

"קק"ל עומדת על דעתה שאין כל מניעה למינוי, ואף העבירה חוות דעת מנומקת מפורטת ומבוססת של כבוד השופט בדימוס, פרופסור מודריק הקובע באופן חד משמעי כי יש לאפשר המינוי בהקדם, וכך יהיה.

צרו איתנו קשר *5988