שפ"מ מערערת על אי-פסילת הזוכה במכרז הפרסום של תאגיד השידור

מבקשת לערער על החלטת ביהמ"ש המחוזי שלא לפסול את זכייתה של חברת טרגט ספיריט או את המכרז כולו

שפ"מ לא אומרת את המילה האחרונה במלחמה לפסילת תוצאות המכרז לשיווק זמן הפרסום של תאגיד השידור הציבורי וזכייתה של חברת טרגט ספיריט שבבעלות טרגט מרקט. ל"גלובס" נודע כי היום (ה') הגיש אברהם פרחי בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, בה הוא מבקש לערער על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לפסול את הזוכה או את המכרז כולו.

מעיון בתביעה עולה כי אם תתקבל בקשתה של שפ"מ לפסילת טרגט מרקט, תהיה היא הזכאית לשיווק זמן האוויר של תאגיד השידור, שכן לטענתה, "מאז הגשת העתירה התברר כי ככל הנראה הכשיר השני (קבוצת אירובוט) אינו מעוניין לשמש כזכיין של התאגיד". שפ"מ דורגה במקום השלישי במכרז, ואחריה הצעתו של המפיק בני מנשה.

בכתב ערר ארוך מאוד מגוללת שפ"מ את הסיבות בשלהן יש לדעתה לבטל את החלטת השופט קמא שדן בתביעה בבית המשפט המחוזי - זאת מבלי לחסוך בהאשמות קשות נגד התאגיד. "נחוש בדעתו להחריב עולם ישן עדי יסוד, החליט תאגיד השידור הישראלי, שקם במקום רשות השידור, להחליף את המערערת בזכיין אחר, עד כדי כך שהיה מוכן לעוות את הוראות המכרז שהוציא, שאסר השתתפות פרסומאים, ולייצר בדיעבד אבחנה עקומה מלאכותית וחסרת שחר בין פרסומאי למקדם מכירות", נטען בערעור.

עוד נטען כי טרגט ספיריט היא למעשה פרסומאי שעוסק בפרסום, שיווק וקידום מכירות, ולכן על-פי תנאי הסף של המכרז אסור היה לחברה לבוא בשערי המכרז בשל ניגוד עניינים חריף. "על-מנת לאפשר לטרגט ספיריט להשתתף במכרז ולזכות בו, החליטה ועדת המכרזים להתעלם מהדבשת שנושאת על גבה טרגט ספיריט ולהחליט כי ניתן לקרוא לגמל סוס ובכך להכשיר את השתתפותו במרוץ".

שפ"מ טוענת כי בית המשפט דחה את הטענה שטרגט הינו פרסומאי, כי יש לבחון את כוונת ואומד דעת עורך המכרז ולתת להם פרשנות סבירה. עוד נקבע כי את הפרשנות יש ללמוד מתכלית המכרז מעמדת גורמים חיצוניים והשכל הישר - מה שאומר, לטענת שפ"מ, כי השופט קמא היה ער לכך שעל-פי לשון המכרז, ההגדרה "פרסומאי" רחבה ותופסת גם את טרגט מרקט.

השופט קמא דחה את הטענה כי קיים ניגוד עניינים, משום שוועדת המכרזים דחתה קביעה זאת, והשופט פעל לפי הכלל שבית משפט אינו מחליף שיקול-דעת של ועדת מכרזים, ולכן לא הייתה בדיקה לגופה של הטענה על ניגוד העניינים.

עוד נטען כי בניגוד לתפיסת קמא, שפ"מ לא הצביע על ניגוד העניינים כדי להגן על התאגיד אלא כדי להצביע על הפגיעה בשוויון בין המתמודדים במכרז, כי קיומו של ניגוד עניינים איפשר לטרגט להציע הצעה נמוכה.

לכן טוענים בטרגט כי פסק דינו של קמא מוטעה לכל אורכו, ומבקשים לבטל אותו.

כזכור, לפני ימים ספורים דחה המשפט המחוזי בתל-אביב דחה את עתירתה של שפ"מ נגד תאגיד השידור הציבורי. השופט משה ורדי קבע כי שפ"מ תשלם הוצאות משפט של 100 אלף שקל לכל אחת מהמשיבות - התאגיד וחברת ספיריט מרקט שזכתה במכרז.