לאומי: הסיכון בהשקעה במניות עולה - אך האפיק עדיין מומלץ

ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת ■ "עלייה ברורה בסביבת האינפלציה במשקים מרכזיים בעולם עשויה לתמוך במעבר הדרגתי לסביבה מוניטרית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים האחרונות. לתהליכים אלו השלכות רחבות גם על הכלכלה הישראלית"

מסכי הבורסה על רקע הנדלן בתל אביב / צילום: תמר מצפי
מסכי הבורסה על רקע הנדלן בתל אביב / צילום: תמר מצפי

בבנק לאומי ממליצים למשקיעים בסקירת סוף השבוע שלהם על חשיפה מנייתית ממוצעת: "רמת הסיכון בהשקעה באפיק ממשיכה לעלות במקביל לעליות החדות במדדי המניות העיקריים בעולם. בשלב זה, לאור רמת התמחור הגבוהה גם בשאר אפיקי ההשקעה, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ", לדבריהם.

הכלכלנים ממליצים על אחזקה מהותית במניות ישראל, ומסבירים כי רווחי הפירמות המקומיות צפויים לגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בישראל, שוק העבודה החזק, וההערכה שהעלאת ריבית בישראל לא צפויה בחודשים הקרובים. בנוסף, הם מציינים, תמחור שוק המניות הישראלי עדיף על שוקי המניות העיקריים בחו"ל. "יחד עם זאת, קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים בגלל שמספר מניות שאינן מומלצות, הינן בעלות משקל גבוה יחסית במדדים אלו", כותבים בלאומי.

עוד מציינים בבנק, כי "הפער בין הריביות המוניטריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב במהלך שנת 2017. נתוני המאקרו בישראל מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית, במקביל לעלייה איטית בלבד בסביבת האינפלציה, והמשך הלחצים לתיסוף בשער החליפין של השקל. בשלב זה סביבה זו מאפשרת את הותרת הריבית המוניטרית ברמה אפסית על ידי בנק ישראל. כל אלו, עשויים להמשיך ולתמוך בשוק ההון המקומי בתקופה הקרובה".

הכלכלנים ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל ללא גידור החשיפה המטבעית. זאת, גם בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות. "קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים 'כרית ביטחון' בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק", לדברי לאומי.

ביחס לעולם, בלאומי מציינים כי גם בכלכלה העולמית נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור. "במקביל, חלה עלייה ברורה בסביבת האינפלציה במשקים מרכזיים. מגמות אלו, ככל שימשכו, יתמכו במעבר הדרגתי לסביבה מוניטרית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים האחרונות. לתהליכים אלו השלכות רחבות גם על הכלכלה הישראלית - עלייה בסביבת הריבית עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים".

באפיק האג"חי, בבנק ממליצים על תמהיל מאוזן בין חשיפה שקלית לחשיפה צמודת מדד. קצב האינפלציה בישראל צפוי להערכתם לעלות במתינות בחודשים הקרובים מעל לציפיות השוק. הערכה זו נשענת על סביבת הביקושים המקומית, התגברות האינפלציה בחו"ל, ותנאים טכניים הנוגעים להתפתחות האינפלציה. מנגד, עוצמת השקל והפחתות מסים אפשריות - עשויים למתן את קצב עליית המדד, הם מעריכים.

צרו איתנו קשר *5988