פנינסולה: זינוק של 75% ברווח; ההכנסות צמחו ל-35 מיליון ש'

חברת המימון החוץ-בנקאי שבשליטת מיטב דש מציגה עלייה של כ-35% בהכנסות ב-2016 ■ תחלק דיבידנד של כ-9 מיליון שקל  ■ "שוק האשראי העסקי נמצא בצמיחה מהירה"

אייל ליאור, מיכה אבני, צבי זיו, אורי פז / צילום: שלומי יוסף
אייל ליאור, מיכה אבני, צבי זיו, אורי פז / צילום: שלומי יוסף

חברת האשראי לעסקים קטנים ובינוניים פנינסולה, שנמצאת בשליטת בית ההשקעות מיטב דש (49%) ובניהול המייסד מיכה אבני, ממשיכה להציג שיפור בתוצאותיה. החברה דיווחה כי הכנסות המימון נטו שרשמה ב-2016 הסתכמו בכ-37.2 מיליון שקל - עלייה של כ-35% ביחס ל-2015. בשורה התחתונה הסתכם הרווח הנקי של החברה ב-14.9 מיליון שקל - גידול של כ-75% ביחס לרווח ב-2015.

ברבעון הרביעי רשמה פנינסולה   רווח נקי של כ-4.7 מיליון שקל, כשהיא מציגה גידול עקבי ברווח הרבעוני בכל אחד מהרבעונים בשנה שעברה.

ההוצאות של פנינסולה בגין חובות מסופקים גדלו מ-1.83 מיליון שקל בסוף 2014 ל-2.62 מיליון שקל ב-2015 ול-3.75 מיליון שקל בסוף 2016 - כתוצאה מ"הגידול בפעילות הקבוצה, וכן בגין הפרשה שבוצעה ברבעון הראשון של השנה בסך כ-1 מיליון שקל בגין לקוח בודד", כפי שדיווחה החברה. עם זאת, האשראי שהחברה העמידה ללקוחות ב-2016 הסתכם ב-2.07 מיליארד שקל - כך שמדובר בהפרשות לא מהותיות.

במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, הודיעה פנינסולה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-9 מיליון שקל. ב-2015 חילקה החברה דיבידנד צנוע של כ-1.5 מיליון שקל, וב-2016 היא חילקה דיבידנד של כ-5.1 מיליון שקל.

קווי האשראי לא מנוצלים לגמרי

ומה לגבי תוכניות החברה לעתיד? החברה מדווחת כי היא מתכננת להתרחב בפעילויות הקיימות וליצור פעילויות מוספות, כולל מתן אשראי לטווחים ארוכים יותר. בינתיים, פנינסולה מציגה גידול נאה ועקבי לא רק בהכנסות וברווח, כי אם גם בהון העצמי ובתיק האשראי שלה, כשב-2016 רשמה תשואה על ההון של 15.8%.

בהקשר זה נזכיר כי בסוף 2015 זכתה החברה, יחד עם צבי זיו ואורי פז, במכרז לבחירת מנהלים לקרנות השקעה בעסקים בינוניים, שפרסמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. עתה מדווחת החברה כי נכון למועד דוח זה, השלימה הקרן גיוס התחייבויות להשקעה בסכום המרבי הניתן לגיוס על פי תנאי המכרז.

ומה לגבי התחרות העיקרית, מצד הבנקים? פנינסולה מדווחת כי היא "מעריכה כי הגברת הרגולציה על תאגידים בנקאיים בישראל, כמו גם הגברת הרגולציה בתחום האשראי החוץ-בנקאי, התארכות תנאי האשראי המסחריים הנהוגים בין חברות בישראל וההאטה בפעילות הכלכלית, צפויים להגביר את הצורך במציאת מקורות מימון, וכתוצאה מכך, להגדיל את הביקוש לאשראי חוץ-בנקאי במשק", במיוחד "לעסקים קטנים ובינוניים בישראל".

בהקשר זה אמר המנכ"ל אבני: "שוק האשראי העסקי נמצא בצמיחה מהירה כתוצאה מתהליך פתיחת התחרות, והדבר מתבטא בתוצאות 2016, שהיתה שנה משמעותית ביותר בפעילות החברה. אנו ערוכים מבחינה תפעולית להגדלת הפעילות במגוון פתרונות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים לאור הביקוש המתמשך לאשראי".

נכון למועד הדוח, לקבוצה קווי אשראי מחמישה בנקים בישראל, בסך כולל של כ-465 מיליון שקל, למימון פעילותה השוטפת - מתוכם מנוצלים כיום כ-370 מיליון שקל. לדברי החברה, "הלוואות הקבוצה מתאגידים בנקאיים הן בעלות שיעור ריבית ממוצע בגובה פריים פלוס 0.8% (ניצול בפועל של מקורות האשראי)". כמו כן, החברה פרסמה תשקיף מדף שבאמצעותו היא יכולה להנפיק אג"ח.

בסוף 2016 עבדו בחברה 23 עובדים, לעומת 20 עובדים בסוף 2015.

צמיחה באשראי החוץ בנקאי של פנינסולה
 צמיחה באשראי החוץ בנקאי של פנינסולה

צרו איתנו קשר *5988