קו מנחה: אתר ביזפורטל סיים את 2016 ברווח של 1.6 מיליון שקל

קבוצת המידע העסקי עברה ב-2016 לרווח של 9.2 מיליון שקל ■ תחלק דיבידנד של 3 מיליון שקל

חברת קו מנחה, שעוסקת באספקת מידע עסקי ממוחשב ונסחרת בבורסה לפי שווי של כ-104 מיליון שקל, סיכמה את שנת 2016 עם רווח שנתי של כ-9.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל שרשמה ב-2015.

יציבות נרשמה בהכנסות החברה, שהסתכמו בכ-77 מיליון שקל, ברווח הגולמי שעמד על כ-40 מיליון שקל וברווח מפעולות של 9.7 מיליון שקל. ואולם, ב-2016 נהנתה קו מנחה  מרווח של כ-1.1 מיליון שקל משורת "חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני", וזאת לעומת הפסד של כ-8.9 מיליון שקל באותה שורה בשנת 2015, הפסד חד-פעמי שנזקף בעיקר להפסקת פיתוח תוכנה על-ידי חברה-בת.

ההבדל בין 2016 ל-2015 מקבל סדר גודל "נכון" יותר דווקא בשורת הרווח ללא פחת והוצאות מימון (ה-EBITDA), שהשתפר ב-2016 לרמה של כ-16.2 מיליון שקל, לעומת כ-15.3 מיליון שקל ב-2015.

מהדוחות עולה כי אתר ביזפורטל, המספק מידע לשוק ההון, סיים את שנת 2016 ברווח של 1.6 מיליון שקל (לאחר מס ותשלום דמי ניהול של 600 אלף שקל לקו מנחה), ואילו אתר חדשות הברנז'ה ICE סיכם את השנה באיזון וחילק לקו מנחה דיבידנד של כמיליון שקל.

נמכרו ההחזקות בתפוז ופליקס

מרכז הרווח העיקרי של קו מנחה היה החברה-הבת חשבים HPS, העוסקת בפיתוח מוצרים משפטיים, בעיקר בתחום ההדרכה וההוצאה לאור, שסיימה את השנה החולפת ברווח של 6.2 מיליון שקל (לאחר מס ותשלום דמי ניהול של 1.2 מיליון שקל לקו מנחה).

לצד פרסום הדוחות הודיעה החברה, הנמצאת בשליטת היו"ר אבי בגס, גם על חלוקת דיבידנד בגובה 3 מיליון שקל. קו מנחה, בניהול שי מגל, הציגה בדוחותיה הון עצמי של כ-87.5 מיליון שקל שהיווה כשני שלישים מהמאזן.

עוד נציין כי לאחרונה הודיעה קו מנחה כי מכרה את כל החזקותיה באתרי האינטרנט תפוז ופליקס, בתמורה לכ-1.5 מיליון שקל.