"חברת האלגו-טריידינג בדתה פעולות מכירה וקנייה"

למרות האזהרות שפרסמה רשות ני"ע למשקיעים שלא להתפתות להשקיע כספים במסחר הרובוטי - ממשיכים ישראלים להשקיע בזירה הלא מפוקחת

בורסה / צילום: תמר מצפי
בורסה / צילום: תמר מצפי

ר', עולה מרוסיה בן 73, שמע ממכר על חברת "וואן אף.אי.אן.ווי" ופעילותה בזירת ה"אלגו-טריידינג" (מסחר בניירות ערך באמצעות רובוט/אלגוריתם ממוחשב - וזאת ללא התערבות אדם); והחליט לבחון את האפשרות להשקיע כספים שחסך באמצעותה. בדצמבר 2013 נפגש ר' במשרדי "וואן אף.אי.אן.ווי" בירושלים עם נציג החברה ועם עו"ד עמוס אבידן, שהציג עצמו בפניו כבעל החברה. בפגישה זו חתם ר' על הסכם התקשרות עם החברה. בפגישה, הסביר עמוס ל-ר', כי החברה משקיעה בשערי חליפין של מטבעות באמצעות תוכנה ממוחשבת - היינו מסחר רובוטי או "אלגו-טריידינג".

סכום ההשקעה הראשונית של ר' הסתכם ב-20 אלף דולר, ובהמשך השקיע כספים נוספים בסכום כולל של כ-223 אלף דולר. מפעם לפעם משך ר' סכומים שונים מחשבונו בחברה, שהסתכמו ב-45.6 אלף דולר.

לטענת ר', בהמשך, עלו אצלו חששות כי כספו אינו מושקע במקומות שהובטחו לו, או אף אינו מושקע כלל, ולכן ניסה למשוך את כספו. אולם לדבריו, כל הניסיונות למשוך את יתרת הכספים בחשבונו בחברה של אבידן - נכשלו.

השבוע הגיש ר' תביעה בהיקף 700 אלף שקל נגד חברת "וואן אף.אי.אן.ווי" ונגד עו"ד אבידן, בטענה כי ייתכן שנפל קורבן לתרמית וכספו לא הושקע כלל. לדבריו, נציגי החברה הציגו לו מצגי שווא של פעילות והשקעות, כאשר בפועל כספו הועבר לחשבונות החברה ולכיסיו של בעליה.

"קיים חשש מבוסס כי הפעולות שבוצעו לכאורה בחשבונות, כולן או חלקן, כלל לא בוצעו בפועל, באופן בו פעילות הקנייה והמכירה בחשבונות לא שיקפה פעילות מסחר אמיתית אלא פעילות וירטואלית", נטען בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד דן צוק. "סביר להניח בסבירות גבוהה כי כספו של התובע עבר ישירות לחשבונה של החברה, מבלי שנעשתה בו פעילות מסחר, כשהחברה מציגה בפני התובע פעילות וירטואלית שלא התבצעה בפועל אצל ברוקר או זירת מסחר כלשהי".

אזהרה מהרשות

זירת האלגו-טריידינג עלתה לכותרות בשנתיים האחרונות, לאחר שמשקיעים רבים בזירת המסחר הרובוטית העלו טענות נגד בתי השקעות שונים שגרמו להם, לטענתם, להפסדי-עתק ולא השיבו להם את יתרת כספם כשביקשו לפדותם. על רקע הטענותף פתחה רשות ניירות ערך במאבק נגד בתי ההשקעות הפועלים בזירה, ובנוסף שיגרה למספר רב של בתי השקעות הפועלים בתחום דרישה כי יחדלו מפעילותם בזירה ללא רישיון לניהול תיקים. כמו-כן דחתה הרשות בקשות רבות לקבלת רישיון שהוגשו לה מאז.

היקף הכספים שמנוהל בבתי ההשקעות הפועלים בזירה הרובוטית אינו ידוע, כיוון שאין עליה כל פיקוח. -אולם בשנים האחרונות, במסגרת קריסות של חברות שונות, נחשפו סכומי-עתק שהושקעו בזירה הרובוטית בהיקפים של מיליוני ועשרות מיליוני שקלים.

בין היתר, בפרשת "יוטרייד" - במסגרתה נעצר בעל השליטה בחברת יוטרייד, אביב טלמור, ונחקר חשד להונאת משקיעים; וכן בפרשת קריסת חברת "USG קפיטל" שבבעלות אברהם סיני, שגם בעניינה עולות טענות להונאת משקיעים.

רשות ניירות ערך פרסמה בשנים האחרונות מספר אזהרות לציבור "בדבר ניהול השקעות ממוחשב", באמצעות פעילויות ניהול השקעות המשווקות לקהל הרחב כ"מסחר רובוטי" או "אלגו-טריידינג". אולם לאור ריבוי המקרים המתפרסמים על אובדן כספי משקיעים בחברות אלגו-טריידינג, נראה כי האזהרה לא הצליחה להרתיע משקיעים או לא הגיעה לרבים. חלק מהמשקיעים שנקלעו לזירה הרובוטית מוצאים היום את דרכם לבתי המשפט ומגישים תביעות נגד בתי ההשקעות שניהלו את כספם בזירה זו. גם ר' מצא את עצמו, לטענתו, באותה סיטואציה, לאחר שעלו בתוהו כל מאמציו לקבל את יתרת כספו - הכסף שעדיין לא הפסיד תוך מסחר באמצעות חברת "וואן אף.אי.אן.ווי".

האחות, הרעיה והחברה הזרה

במסגרת התביעה מעלה ר' תהיות באשר למבנה הבעלות בחברה, שבתקופות שונות הייתה רשומה על-שם קרובי משפחתו של עו"ד אבידן, כאשר בפועל הוא - כך על-פי הנטען - "הרוח החיה מאחורי החברה", מנהלה בפועל והשולט בה. התשובה לשאלה מי הבעלים של החברה, חושפת מבנה בעלות שמתחיל באבידן, עובר דרך אחותו הקטנה ואשתו ודרך עו"ד-נאמן, ומסתיים בחברה זרה, הרשומה באנגליה.

לפי התביעה, עמוס אבידן, עורך דין בעל רישיון בתוקף, שימש במועדים הרלוונטיים לתביעה כבעל המניות האמתי של החברה, יחד או לחוד עם בני משפחתו. כן, נטען כי עמוס שימש כמנכ"ל החברה ודירקטור, והוא מנהל את החברה בפועל גם כיום. עוד נטען כי למרות שאבידן היה הרוח החיה מאחורי החברה, מרים אבידן, אחותו הצעירה של עמוס אבידן, הייתה בעלת המניות היחידה של החברה בסמוך למועד בו התקשר ר' עם החברה; על-פי מסמכי רשם החברות במארס 2012, מרים אבידן העבירה בנאמנות את כל מניות החברה שהחזיקה לעורך דין, כשלאחרונה הועברו המניות שהוחזקו על-ידי אותו עורך דין לתאגיד הרשום באנגליה בשם "One Technologies LTD". בהמשך, בחודשים אוקטובר 2016-ינואר 2017, נטען, הועברו מניותיה של חברת "וואן אף.אי.אן.ווי" אל החברה הזרה. עוד נטען בתביעה, כי אשתו של עמוס, תמר אבידן, רשומה כבעלת המניות, המנכ"לית והדירקטורית היחידה של החברה הזרה.

"ניתן להסיק ממסמכי רשם החברות, כי עמוס הוא בעלי החברה בפועל והרוח החיה בה, וכי הבעלות על החברה נרשמה על-שמם של קרובי משפחה מדרגה ראשונה של עמוס - שכפי הנראה אין להם מעורבות או השפעה על הניהול השוטף של החברה - תוך ביצוע העברות תכופות של מניות החברה בין בני המשפחה", נכתב בתביעה.

לטענת ר', העברת חלק ממניות החברה בנאמנות לעו"ד, נעשתה "מתוך מטרה מכוונת 'להחביא' ולהסתיר את הבעלות והשליטה של עו"ד אבידן בחברה, על-מנת לצמצם את חשיפתו להליכים משפטיים הנוגעים למעשי תרמית ומרמה בחברה". ר' מבהיר כי עו"ד אבידן הציג עצמו בפניו כבעלי החברה, וכך, בין היתר, הוא השתכנע להשקיע בה.

ההפקדות בחשבון שעוררו חשד

"במהלך תקופת ההתקשרות התובע עקב, מפעם לפעם, אחר מצב ההשקעה באמצעות תוכנת המעקב שסיפקה לו החברה", נכתב בתביעה, וצוין כי ר' ביצע רישום שבועי של היתרות בחשבונות לשם מעקב - באופן ידני ובשפת האם שלו - והנה, "במהלך אוגוסט 2015, הבחין עו"ד אבידן כי נגרמו הפסדים בהשקעה, ולכן החליט מיד לסיים את ההתקשרות עם החברה ולמשוך את כספו ואף הגיע לשם כך למשרדי החברה".

אז, נטען, ניסתה החברה להניא את ר' מלמשוך את כספו והמליצה לו "להמתין בסבלנות" עד להתאוששות ההשקעה. ר' לא נענה להמלצת החברה, ואז לטענתו, במטרה למנוע ממנו למשוך את כספו, התחייבה החברה כלפיו, כי "תקבע" את השקעתו על-סך של 140 אלף דולר - שווי חשבונותיו אצלה נכון ליום ההתחייבות. בשלב מסוים, נטען, החלה החברה "להפקיד" בחשבונותיו של ר' "כספים" או "קרדיטים" - כפי שכונו על-ידי החברה - על-מנת לאושש את מצב ההשקעה, כך לטענת החברה. אולם, לטענת ר', "אותם 'קרדיטים' לא היו אלא פעולות וירטואליות ופיקטיביות של העברות מזומנים, לכאורה, לחשבונותיו בחברה".

ר' טוען כי בעקבות ההפקדות, הבין, בין היתר, כי מדובר בתרמית. "רק בדיעבד, טרם הגשת התביעה, הבין התובע כי מדובר בתרמית שכן לא ייתכן שחברה - כל חברה - המנהלת את כספי לקוחותיה, תפקיד בחשבונות לקוחותיה כספים שלה, השייכים לה, מרצונה וביוזמתה", נטען. "עצם העובדה כי החברה 'הפקידה', לכאורה, כספים בחשבונות התובע מעידה כי פעילות המסחר שבוצעה בחשבונות הנה וירטואלית בלבד, וכי כספי התובע עברו למעשה, ישירות, לכיסי החברה ולכיסם של בעליה". לדברי ר', "בעשותה כן פעלה החברה בתרמית ובמרמה על-מנת לשכנע את התובע שלא למשוך את כספו ו/או חמור מכך, להפקיד כספים נוספים בחברה. התנהלותה של החברה בהקשר זה מהווה אף מצג שווא רשלני וחוסר תום לב בקיום החוזה".

ר' טוען עוד כי המשיך לדרוש את כספו מהחברה, כאשר לטענתו את "המשא ומתן" מטעם החברה בקשר להחזר הכספים, ניהל אליאב אבידן, אחיו הצעיר של עמוס אבידן. "על-פי מסמכי רשם החברות משמש אליאב אבידן כיום כמנכ"ל החברה - בעוד שעמוס אבידן הוא המנהל בפועל ומי שמקבל את ההחלטות המהותיות בשם החברה", נכתב בתביעה. לטענת ר', כספו לא הוחזר לו, ובדיעבד הוא הבין כי החברה לא העבירה את כספו למסחר "אלא שלשלה את כספו ישירות לכיסה".

צרו איתנו קשר *5988