בנקל לביהמ"ש: להכריז על פישמן פושט רגל ולחקור אותו

לאחר שהציע הסדר לפישמן ועקב סיבוב הפרסה של הבנקים והלחץ הציבורי והתקשורתי: המנהל המיוחד מבקש מינוי חוקרים פרטיים לאיתור נכסים של פישמן ומשפחתו

אליעזר פישמן ועורך דין יוסי בנקל/ צילומים: שלומי יוסף
אליעזר פישמן ועורך דין יוסי בנקל/ צילומים: שלומי יוסף

הביקורת הציבורית והלחץ התקשורתי נושאים פרי: אליעזר פישמן בדרך לפשיטת רגל ולחקירות.

בעקבות אסיפת הנושים של פישמן שנערכה בשבוע שעבר, ושבה התנגדו הבנקים למתווה הסדר החוב שאליו הגיע המנהל המיוחד, עו"ד יוסי בנקל, עם משפחת פישמן, הגיש היום (א') בנקל לנשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, בקשה להורות על חידוש הדיון בעניינו של פישמן ובשאלה האם להכריז עליו כפושט רגל.

בנקל מבקש מבית המשפט להכריז על פישמן פושט רגל, למנות את בנקל כנאמן בפשיטת הרגל של פישמן ולהתיר לבנקל להתקשר עם בעלי מקצוע כגון משרד רואי חשבון לצורך עריכת חקירות חשבונאיות וכלכליות בקשר עם נכסי ועסקי פישמן ובני משפחתו.

בנוסף, בנקל מבקש מבית המשפט למנות חוקרים פרטיים בארץ ובחו"ל לשם איתורם של נכסים אשר השליטה בהם במישרין או בעקיפין היא או אמורה הייתה להיות של פישמן.

עוד מבקש בנקל מבית המשפט כי יורה למשפחת פישמן להעביר לקופת פשיטת הרגל לאלתר את יתרות הכספים המוחזקים בחשבונות על-שם פישמן לבדו ו/או פישמן ביחד עם רעייתו, טובה פישמן, או לזכותם. עוד הוא מבקש לאפשר לו להעמיד למכירה את נכסי הנדל"ן הרשומים על-שם פישמן לבדו או ביחד עם אשתו, בארץ ובחו"ל.

בנקל מפרט בבקשתו את האירועים האחרונים בתיק פישמן, שעליהם דובר רבות בימים האחרונים בתקשורת, ואשר הובילו לכך שהתיק חוזר לבית המשפט לצורך נקיטה בהליך של פשיטת רגל. "אור ליום 1 ביוני 2017 הצליחו בא-כוח פישמן ובני משפחתו והחתום מטה, בסיועו הפעיל של עו"ד עמית פינס, להגיע לעקרונות למתווה ממנו ניתן יהיה להתקדם לקראת גיבושו וניסוחו של הסדר נושים", כתב בנקל והמשיך כי "בשעות הבוקר של יום 4 ביוני 2017 הוגש הודעה ברוח זו לבית המשפט, ואליה צורפו עקרונות המתווה, כפי שסוכם כי יוצגו לנושים באסיפתם".

נזכיר כי לפי אותו מתווה, סוכם שמתוך חובות של כ-1.8 מיליארד שקל, פישמן ובני משפחתו יחזירו עד 400 מיליון שקל לקופת הנושים, בשני שלבים. בשלב הראשון תעביר משפחת פישמן לקופת הכינוס 140 מיליון שקל וכן 15 מיליון שקל לרשות המסים לצורך תשלום חובות חברת פישמן רשתות וכדי לאפשר את המשך פעילותה. לפי ההסדר, בשלב השני, שייכנס לתוקף בעוד 5 שנים, תעביר משפחת פישמן סכום נוסף של עד 260 מיליון שקל. הכסף יתקבל ממכירת אחזקות משפחת פישמן ב"פישמן רשתות" וב"א.ט. אחזקות קירור".

פרסום מתווה הסדר החוב של פישמן עורר סערה ציבורית ותקשורתית, שבעקבותיה נסוגו הבנקים מהכוונה לתמוך בהסדר. זאת, למרות שבמהלך הדיונים המשפטיים שנערכו לאורך שבועות, הבנקים דווקא דחפו לכיוון של הסדר חוב עם פישמן והתנגדו לפנייה להליך של פשיטת רגל, כנראה מחשש שהתנהלותם מול פישמן לאורך השנים תתגלה ותיחשף.

לאחר פרסום ההסדר והביקורת שהחלה להתעורר, מסר בנק הפועלים כי "הבנק הודיע כי בחן את הסדר החוב המוצע על-ידי המנהל המיוחד שמונה על-ידי בית המשפט, ונראה כי ההסדר אינו מבטא מאמץ ראוי להחזיר את החוב לבנק".

בנוסף שלחו עורכי הדין של בנק לאומי מכתב לעו"ד יוסי בנקל מכתב שבו הביעו הסתייגויות ממנו. עורכי הדין של לאומי, רונן מטרי ואיל רוזובסקי, התנערו מההסדר המוצע ואמרו כי הבנק אינו שותף לו: "הבנק לא היה שותף למגעים שהתנהלו בין המנהל המיוחד לבין מר פישמן ובני משפחתו. רק אתמול בשעות הצהריים קיבלנו את הודעת המנהל המיוחד לבית המשפט בהליך שבנדון".

בלאומי ציינו כי פרטי הסדר החוב אינם ברורים, ובעיקר לא ברור מדוע הסדר זה עדיף על הליך של פשיטת רגל. "נדרש תסקיר באשר לסכומים שניתן לגבות ממשפחת פישמן במסגרת הליכי פשיטת רגל, אל מול סכומי הגבייה הצפויים במסגרת הסכם העקרונות", לשון המכתב.

עוד דרשו בלאומי התייחסות לבדיקות שנערכו על-ידי המנהל המיוחד או מי מטעמו לשם קבלת תמונת מצב מלאה ומבוססת באשר למצבת נכסי החייב ובני משפחתו, לרבות התרומה של פישמן ובני משפחתו להסדר.

בלאומי גם דרשו לקבל פרטים ומידע נוסף בטרם יגבשו דעה באשר להסדר. "מעיון ראשוני בהסכם העקרונות עולה כי הוא מסתמך על נתונים רבים ומהותיים לצורך בחינה - ולו ראשונית - אשר לא פורטו לנושי החייב".

בין היתר דורשים בבנק לאומי כי יוגש פירוט של המקורות מתוכם פישמן ישלם את הסכום של השלב הראשון בהסדר העומד על 140 מיליון שקל. "נדרש פירוט הנכסים והמקורות וכן הערכת השווי עליהם מתבסס סכום זה".

בהמשך נערכה אסיפת הנושים, שבה השתתפו נציג לאומי, הפועלים ובנקים נוספים שהם נושים של פישמן.

עו"ד בנקל מציין בבקשתו היום כי לאחר אסיפת הנושים שבה הוצג ההסדר, הודיע לו בנק הפועלים כי החליט שלא לתמוך בהסדר במתכונת כלשהי. בהמשך, מציין בנקל, נמסר לו מהפועלים כי "הרינו להודיעך כי ההצעה בדבר הסדר נושים של החייב שהועברה אלינו אינה מקובלת על בנק הפועלים. עמדתו של בנק הפועלים, הייתה והינה שיש לנקוט בכל האמצעים המשפטיים כנגד החייב, לרבות קידום הליכי פשיטת הרגל".

לדברי בנקל, "ברור כי התנגדותו של בנק הפועלים לעקרונות ההסדר ודרישתו 'לקידום הליכי פשיטת הרגל' סותמת את הגולל על כל ניסיון להשגת הסדר; זאת מן הטעם הפשוט כי בנק זה הנו הנושה הגדול ביותר של החייב, והוכחת החוב מטעמו, אשר הוגשה לבנקל המסתכמת בסך של כ-1.87 מיליון שקל, עולה לכדי 47% מסך כל הוכחות החוב שהוגשו, ועל כן אין כל תוחלת לניסיונות להגיע להסדר נושים, יהא תוכנו אשר יהא".

נציין כי גם שאר הבנקים הנושים, ובהם, כאמור, בנק לאומי, הביעו התנגדות למתווה הסדר החוב שאליו הגיע בנקל עם בני משפחת פישמן באסיפת הנושים. עכשיו, תפוח האדמה הלוהט חוזר לשולחנו של השופט אורנשטיין.