העליון אישרר לשלול לשנתיים את רישיון סוכנות הביטוח בינה

סלינגר שללה את רישיון הסוכנות והטילה עליה עיצום כספי בסך כמיליון שקל בשל פעילות מוקד המכירות בניגוד להוראות הדין ■ בין היתר נמצא כי הסוכנות הטעתה לקוחות בתיאור עסקאות ביטוח ואף רכשה עבורם פוליסות ללא ידיעתם והסכמתם 

דורית סלינגר/ צילום:חן גלילי
דורית סלינגר/ צילום:חן גלילי

בית המשפט העליון אישרר אתמול (א') את החלטת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, לשלול לשנתיים את רישיון סוכנות הביטוח בינה. בית המשפט דחה את ערעורה של סוכנות הביטוח על החלטת בית המשפט המחוזי שאיפשר לפני מספר חודשים את שלילת הרישיון.

החלטת הממונה לשלול את הרישיון הסוכנות ולהטיל עליה עיצום כספי בסך כמיליון שקל נבעה מממצאי ביקורת חמורים, שהובילו בצעד חסר תקדים להשבתה לאלתר של הפעילות הפסולה ולהטיל עיצומים משמעותיים על הסוכנות.

בביקורת שערכה רשות שוק ההון עלה כי הסוכנות מטעה בתיאור עסקאות ביטוח ואף רכשה עבור המבוטחים פוליסות ללא ידיעתם והסכמתם. הרשות האזינה לעשרות שיחות מכירה שערכה הסוכנות ללקוחותיה ומצאה כי בשיחות רבות בוצעה הטעיה חמורה של מבוטחים במטרה לשכנעם לרכוש פוליסות ביטוח. המוכרנים הונחו למכור פוליסות תוך הטעיית הלקוחות באמצעות תסריטי שיחה מובנים.

הטעיית המבוטחים נעשתה בדפוסי פעולה שונים: הסוואת מטרת השיחה מהלקוח, העברת נתונים מוטעים ללקוח, טשטוש דרישת אישור תשלום עבור המוצר החדש, הטעיית הלקוח לגבי סכום הפרמיה החודשית, הקראת הצהרת בריאות ללא הקדמה וללא הסבר מלווה והימנעות ממתן תשובות ישירות ועוד. השיחות נמצאו מטעות ומשקפות התנהגות שאינה חוקית ושאינה הולמת התנהגות בעל רישיון. נדגיש כי השיחות גרמו לנזק של ממש ללקוחות ומבוטחים.

סוכנות הביטוח בינה הוקמה בשנת 2002 על-ידי רם רוזנטל כעסק משפחתי שהכפיל את מכירותיו בשנים האחרונות, לא מן הנמנע בעקבות שימוש מאסיבי ומובנה בשיטות מכירה פסולות באמצעות המוקד הטלפוני. ביום בו החלה הביקורת מטעם רשות שוק ההון, העסיקה הסוכנות למעלה מ-50 עובדים, והיקף הכנסותיה הסתכם במיליוני שקלים.