הרגולטורית משלבת ידיים עם חברות הביטוח

"הרשות לביטוח הון וחיסכון", שאמונה לפקח על חברות הביטוח ולדאוג לאינטרס הציבורי ולאינטרס הצרכני הפרטי של כל מבוטח, פועלת למעשה כזרוע הארוכה של חברות הביטוח ■ דעה, יו"ר איגוד המוסכים

מוסך / צילום: תמר מצפי
מוסך / צילום: תמר מצפי

בחודשים האחרונים מתרחש מאבק ממושך בין איגוד השמאים ואיגוד המוסכים לאיגוד חברות הביטוח והמפקחת על שוק ההון והביטוח, דורית סלינגר - סביב נושא "הרפורמה במוסכי ההסדר ושמאי הרכב", על-מנת להוזיל את ביטוחי הרכב המקיף ולאפשר למבוטחים ולניזוקי תאונות צד ג' בחירה חופשית במוסך ובשמאי רכב.

לאחר חודשי דיונים ארוכים, שבהם היו מעורבים הגורמים הנ"ל, וכן גם בכירי משרדי התחבורה והאוצר, הגיעו הצדדים להסכמות על רפורמה, שמשמעותה ביטול רשימות "מוסכי ההסדר" ושמאי הרכב, כמקובל בעולם. אך לאחרונה הפתיעה אותנו המפקחת על הביטוח עם פרסום מסמך הזוי, המשמר את הרעות החולות הקיימות.

מסתבר כי "הרשות לביטוח הון וחיסכון", שאמונה לפקח על חברות הביטוח ולדאוג לאינטרס הציבורי ולאינטרס הצרכני הפרטי של כל מבוטח, פועלת למעשה כזרוע הארוכה של חברות הביטוח ומנסה בכוחה ובהשפעתה הרגולטורית לשמר את המצב הקיים והמעוות.

לגישתה, אין פסול באחת הבעיות החמורות שנוצרו עם "שיטת מוסכי ההסדר" - שותפויות ואינטרסים זרים של חברות הביטוח עם "מסלקי תביעות" שונים ומגוונים וברירות מחדל של תיקונים באיכות שנויה במחלוקת. מוסכים אלה (בהסדר עם חברת הביטוח), התלויים בחברות הביטוח, נאלצים להיכנע לשיטה המוגנת על-ידי המפקחת ולהוזיל עלויות באמצעים הפוגעים באיכות ובחובת השקיפות לבעל הרכב.

חמור לא פחות - חברות הביטוח פונות ומציעות למבוטחים המעוניינים לתקן במוסך הקבוע שלהם הנחות משמעותיות, ובלבד שיתקנו את רכבם במוסכי ההסדר. שיטה זו פוגעת הן בערכים חוקתיים והן בזכויות בעלי המוסכים החוקיים, במקצועם ובעסקם וכן בשמאי הרכב. מדובר בשיטה פסולה, של התערבות חברות ביטוח בבחירת ספק לתיקון הנזק, תוך שימוש במנגנון "ההשתתפות העצמית" ובסוג של מקל או גזר למבוטח.

שיטה זו אינה מקובלת באף מדינה בעולם המערבי, ואף אסורה בדין במדינות רבות בארה"ב. ויתור על גביית מרכיב "ההשתתפות העצמית" בביטוח, מפורש בחלק מחוקי הביטוח במדינות ארה"ב כ"הונאת ביטוח" והוא אסור, בין שהמוותר הוא המבטח או המוסך.

מסתבר שכנראה כל האמצעים כשרים להשגת המטרה, לרבות הצגת נתונים שגויים ומוטים, כפי שהגישו לאחרונה נציגי רשות שוק ההון והביטוח ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל. נתונים "מכובסים" אלה מבססים כביכול את עמדתם, אך בפועל מביאים לחיסול התחרות בענף, ובעקבותיו לגדיעת מטה לחמם של אלפי בעלי עסקים ומועסקים. זאת, על אף שהמפקחת יכולה להשתמש בסמכותה ולהוביל לשינוי חשוב למבוטחים ולעוסקים בתחום.

כשלי השוק הרבים והמגוונים בשוק ביטוחי הרכב בישראל, "מתנקזים" דרך צינור אחד - מוסכי ההסדר; קרי, על גבם של העסקים הקטנים והמבוטחים. הגיעה העת לשים סוף לפארסה הזאת. מוטב היה שרשות ההון והביטוח תעשה את תפקידה ותפקח על חברות הביטוח כפי שמוגדר בחוק, ולא על המוסכים המפוקחים על-ידי משרד התחבורה. כמו כן, עליה להפסיק את מעורבותה בשוק תיקוני הרכב ואת פעילותה לטובת חברות הביטוח, שאינן בעלות רישיון עיסוק לתיקון כלי רכב כדין, ושמתנהלות בניגוד עניינים פסול.

באשר לרפורמה כולה, תפוח-האדמה הלוהט הזה, מגיע כעת לפתחם של חברי ועדת הכלכלה. ברור כי מופעל עליהם מכבש לחצים כבד מצד חברות הביטוח, הלוביסטים שלהן, ואף מצד רשות ההון והביטוח כפי שנחשף כאן. אך רגע האמת מגיע, ואנו תקווה שכפי שאמר זאת יו"ר הוועדה, ח"כ כבל, אכן תעבור הרפורמה, וועדת הכלכלה תביא בשורה, ותבטל אחת ולתמיד את התלות המקצועית והכלכלית של המוסכים ושמאי הרכב בחברות הביטוח.

כך היא תאפשר בחירה חופשית במוסך מתקן ובשמאי רכב אובייקטיבי ובלתי תלוי. זאת, כמקובל בעולם ולטובת השקיפות הצרכנית והבטיחות בדרכים.

■ רונן לוי הוא יו"ר איגוד המוסכים.