האוצר: קול קורא לחברות ניהול, אחזקה וביטוח בתחום השכירות

משרד האוצר ביקש לקבל מידע אודות תחומי הפעילות והניסיון בתחומים הרלוונטיים של הגוף המגיש, תיאור מפורט של המנגנון המוצע, תוך התייחסות לאופן פרסום המנגנון ומשיכת בעלי דירה פוטנציאלים, תנאי תקופת שכירות ומנגנון היציאה מהחוזה

משרד האוצר פרסם היום (ג') בקשה לקבלת מידע (RFI-Request For Information ) מחברות ניהול, אחזקה וביטוח הפועלות בתחום דיור להשכרה. משרד האוצר ביקש לקבל בפנייתו מידע אודות תחומי הפעילות והניסיון בתחומים הרלוונטיים של הגוף המגיש, תיאור מפורט של המנגנון המוצע, תוך התייחסות לאופן פרסום המנגנון ומשיכת בעלי דירה פוטנציאלים, תנאי תקופת שכירות ומנגנון יציאה מהחוזה על-ידי אחד מהצדדים.

בנוסף, התבקשו המשיבים לפרט אודות השירות שיינתן על-ידי הגורם מתפעל ואופן מדידתו כגון: התייחסות לתמורה שיקבל המתפעל בעד מתן השירותים, התייחסות לכמות הדירות המינימלית לצורך תפעול המודל, ניתוח מנגנון התמריצים הן למשכירים והן לשוכרים ועוד. הבקשה לקבלת מידע (RFI) פורסמה היום באתר אגף החשב הכללי כאשר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה לבקשה זו יחול ב-20 ליולי 2017. ⁠⁠⁠⁠

נציין כי מדובר בצעד מקדים למימוש אחת ההטבות שאמורות להיות במסגרת חוק שכירות הוגנת שמקודם בכנסת. במשרד האוצר מתכננים לבחור מאוחר יותר חברות שיעמדו בקריטריונים ולהציע לבעלי דירות להשקעה בשוק החופשי, המשכירים את הדירות, הטבה כספית בתמורה לחתימת הסכמי שכירות ארוכי טווח. כלומר, בעל דירה שיחתום על חוזה ארוך טווח מול שוכרים יוכל לקבל סבסוד מהמדינה על שירותי חברת ניהול או ביטוח דירה.

ממשרד האוצר נמסר היום כי "פעולה זו באה בהמשך לעבודת מטה שרוכזה באגף החשב הכללי באוצר, בראשות סגן החשב הכללי יהלי רוטנברג, בעקבות החלטת הממשלה מיוני 2016 בהשתתפות נציגים מאגף התקציבים, רשות שוק ההון והמועצה הלאומית לכלכלה.

בהחלטת הממשלה נקבע כי הצוות יבחן תמריצים למשכירים שיתחייבו להשכיר את דירותיהם לתקופה שלא תפחת מ-5 שנים.  בהתאם לכך, משרד האוצר מבקש לבחון מנגנונים שיעניקו למשכיר לפחות אחד מהשירותים הבאים: שירותי תפעול - ניהול הנכס, ניהול ההתקשרות עם השוכר ומתן שירותי אחזקה. שירות ביטוחי - סבסוד ביטוח דירה עבור המשכירים וכן שירות פיננסי - הבטחה של תזרים המזומנים מהשכרת הנכס".

יו"ר סיעת כולנו, ח"כ רועי פולקמן, המקדם את חוק שכירות הוגנת בכנסת אמר היום כי "אנחנו עושים היום היסטוריה בשוק השכירות בישראל. משנות ה-70 לא דאגו לשוכרי הדירות והיום, יחד עם חוקים נוספים שאני מקדם, כמו שכירות הוגנת ועידוד יזמים לבנייה בשכירות אנחנו דואגים גם לעשות סדר בשוק השכירות הקיים. 2 מיליון שוכרים בישראל זכאים לשקט נפשי במקום המגורים שלהם בלי צורך במרדף אחרי המשכנתא".