דוח המבקר: נתניהו לא דיווח על זיקה חברית עם שאול אלוביץ'

בצעד חריג, מבקר המדינה מותח ביקורת על היועמ"ש בעניין ניגוד העניינים של נתניהו ■ מיד עם כניסתו לתפקיד שר התקשורת, אישר ראש הממשלה את המיזוג בין בזק ל-yes

שאול אלוביץ ובנימין נתניהו / צילומים: תמר מצפי
שאול אלוביץ ובנימין נתניהו / צילומים: תמר מצפי

ראש הממשלה בנימין נתניהו לא דיווח על זיקה חברית עם גורם מרכזי בתחום התקשורת (שאול אלוביץ', בעל השליטה בבזק - ג"פ), למרות שהיה מעורב בפועל בכמה נושאים המשפיעים על חברת בזק - כך קובע דוח מבקר המדינה המתפרסם היום (ד').

נתניהו שימש בתפקיד שר התקשורת החל מנובמבר 2014 ועד לפברואר 2017. הדוח בחן את פעולות משרד התקשורת לאסדרת מגזר התקשורת הנייחת בין החודשים יולי 2016 למארס 2017, ואת הסדר ניגוד העניינים שנקבע לרה"מ ביוני 2016 בתפקידו כשר התקשורת.

נזכיר, כי מיד עם כניסתו לתפקיד אישר נתניהו את המיזוג בין בזק ל-yes. הוא עשה זאת דרך מועצת הכבלים והלוויין שאף היא מחויבת באישור. כמו כן, מיותר לציין כי אלוביץ' לא יכול היה להניע את מהלך מיזוג בזק-yes ללא ההסכמה המקדמית של נתניהו.

הבדיקה בנושא ניגוד העניינים של נתניהו החלה בעקבות כתבה בעיתון "הארץ" באוקטובר 2015, שעסקה בקשר שבין רה"מ לאתר וואלה (חברה-בת של בזק) והצביעה על הקשרים החבריים שלו עם יו"ר בזק, אלוביץ'. ביוני 2016 ערך היועמ"ש את הסדר ניגוד העניינים שבו צוין כי על מנת למנוע טענות בדבר חשש לניגוד עניינים ומטעמים של נראות הציבור, הודיע נתניהו ליועמ"ש כי הוא יהיה מוכן להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים לאלוביץ' ולחברות שבשליטתו, לרבות אסדרת תחום התשתית הקווית הנייחת ושירותי הטלפוניה הנייחת. עוד נקבע, כי סמכויות שר התקשורת בעניינים אלה יועברו לשר אחר (ביולי 2016 הן הועברו לשר צחי הנגבי). המבקר בדק היבטים הנוגעים להשלכות הסדר ניגוד העניינים שנקבע לנתניהו והוא אף נפגש עם אלוביץ' בעניין.

לדברי המבקר, באפריל 2016, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה החל בבחינת הזיקה של נתניהו לאלוביץ', רוכזה בלשכת מנכ"ל משרד התקשורת רשימת נושאים שבהם עסק נתניהו מאז נכנס לתפקיד, שיש להם קשר ישיר או עקיף לבזק. נמצא כי רשימה זו לא נמסרה למשרד המשפטים בעת שגיבש את הסדר ניגוד העניינים.

ביקורת על היועמ"ש

בצעד חריג, מותח המבקר ביקורת על היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, על כך שהבדיקה שעשה לא התייחסה להחלטות קודמות שקיבל נתניהו בתחום, בזמן שהיה ברור לו, וברור מהסדר ניגוד העניינים שקבע מנדלבליט עצמו - כי הוא נמצא בניגוד עניינים משווע. המבקר העיר ליועמ"ש שמוטב היה שבהחלטתו על הסדר ניגוד העניינים של נתניהו היה משקף לציבור שלא מדובר בהחלטות עבר שקיבל.

וכך כותב המבקר: "בעת גיבוש הסדר ניגוד העניינים בחן משרד המשפטים את השלכות ההסדר על החלטות אשר נתניהו היה מעורב בקבלתן במסגרת תפקידו כשר התקשורת לפני גיבוש ההסדר, וקבע כי ההסדר יחול מעת גיבושו ואילך. הביקורת העלתה כי משרד המשפטים פרסם את הסדר ניגוד העניינים, אולם הקביעה ולפיה ההסדר אינו משליך על החלטות עבר לא שוקפה לציבור".

עוד מציין המבקר, כי "בעת גיבוש הסדר ניגוד העניינים פנה משרד המשפטים לנתניהו בתפקידו כשר התקשורת בעניין קשריו עם אלוביץ'. הביקורת העלתה כי בנוסח התשובה שהועברה מטעם נתניהו למשרד המשפטים לא היה כדי להסיר את החשש שנושאים שבתחום אחריותו של משרד התקשורת או השר העומד בראשו נדונו ביניהם". יצוין, כי בהתייחס לכך הבהיר אלוביץ' במארס 2017 למשרד מבקר המדינה כי הוא לא דן עם נתניהו בנושאים אלו.

"התוצאה של המצב שנוצר מעוררת קושי של ממש - מלכתחילה לא דווח על זיקה חברית בין נתניהו לבין גורם מרכזי בתחום התקשורת; נתניהו שימש בתפקיד שר התקשורת מנובמבר 2014, והיה מעורב בפועל בכמה נושאים המשפיעים במישרין או בעקיפין על בזק (עד לתחילת בירור נושא ניגוד העניינים); בפני משרד המשפטים לא עמדה תמונה מלאה בנושא היקף העיסוק של נתניהו בנושאים הקשורים לחברת בזק; בתשובה שניתנה מטעם נתניהו למשרד המשפטים לפני גיבוש ההסדר לא היה כדי לשלול את קיומן של שיחות בין נתניהו לבין אלוביץ', הנוגעות לנושאים שבהם היה מעורב נתניהו במסגרת תפקידו כשר התקשורת בתקופה שקדמה לבירור נושא ניגוד העניינים".

בנוסף, לפי הדוח, בירור שעשה משרד מבקר המדינה בפברואר 2017 עם משרד המשפטים, העלה כי "על אף שהוכנה בלשכת משרד מנכ"ל התקשורת רשימת נושאים בהם עסק ראש הממשלה ושיש להם קשר לבזק - היא לא הועברה לידיעת משרד המשפטים ולא הייתה בפניו בעת גיבוש הסדר ניגוד העניינים".

בהקשר לבחינת החלטות שהתקבלו לפני גיבושו של הסדר ניגוד העניינים, המבקר קובע כי "יש לתת את הדעת אף על עצם הכללתו של הסעיף המתייחס לשוק התקשורת בהסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין הסיעות המרכיבות את הממשלה הנוכחית. נוסח הסעיף עלול לעורר קושי מיוחד בנסיבות שבהן נלמד בדיעבד כי בעת חתימת ההסכם הייתה לנתניהו זיקה לגורם מרכזי בתחום התקשורת".

צרו איתנו קשר *5988