נחסמה הצעה להעניק הטבות המס של הגמל לתיקים מנוהלים

במסגרת הצעת החוק של ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) דובר על מוצר מתחרה לקופת גמל שישקיע בני"ע, בקרנות נאמנות ובתעודות סל ■ למדריך קופת גמל להשקעה

חבר הכנסת מיקי זוהר / צילום: דוברות הכנסת
חבר הכנסת מיקי זוהר / צילום: דוברות הכנסת

יוזמה חקיקתית פרטית חדשה שנועדה להרחיב את הטבות המס הניתנות לחוסכים בקופות הגמל להשקעה גם לחוסכים בשווקים אחרים ובראשם קרנות הנאמנות והתיקים המנוהלים, נחסמה לפי שעה ולא עלתה לדיון בממשלה.

עוד על פי הצעת החוק הפרטית, "מוצע לקבוע שהפעילות שתתבצע בתוך החשבון תהיה פטורה ממס. עם זאת, משיכת כספים או ני"ע להשקעה מחשבון ההשקעה ושמקורם ברווחים שהופקו או שנצמחו בחשבון ההשקעה, יראו אותם כרווח הון חייב במס". ככל הידוע היוזמה ירדה לפי שעה מסדר היום של הממשלה כתוצאה מהתנגדות האוצר.

נושא מתן הטבות המס של הגמל להשקעה גם לעולמות קרנות הנאמנות והתיקים המנוהלים - גם אם באותו השיעור הקיים בקופות הגמל, וזאת למי שיחליט למצות את ההטבה בתיק מנוהל במקום בקופת גמל להשקעה - לא זוכה לקונצנזוס בקרב גורמי המקצוע הרלבנטיים. לא אחת הביעה רשות ני"ע תמיכה ברעיון מעין זה שבבסיס הצעת החוק, מתוך רצון להרחיב את הטבת המס ולמנוע "אפליה" כנגד מוצרים קיימים, המפוקחים על-ידיה, ושלכאורה מאבדים עתה אטרקטיביות. מנגד, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שמפקחת על שוק הגמל, ורשות המסים, ככל הידוע אינן ששות להרחיב את מסגרת הטבת המס שניתנה בגמל להשקעה, וזאת בהתאם לכוונת הצמרת הפוליטית של משרד האוצר, שמתנגדת - ככל הנראה - לחקיקה הפרטית כאמור, ושקידמה בכל כוחה את הגמל להשקעה.

■■

קופת גמל להשקעה היא מכשיר החיסכון הפרטי ההוני החדש יחסית של האוצר, שאושר עם תקרת השקעה של 70 אלף שקל לשנה לתעודת זהות, ובניגוד לעמדת רשות ני"ע, שחוששת מהשפעות המוצר הזה על שווקים מקבילים הנמצאים תחת פיקוחה: קרנות הנאמנות והתיקים המנוהלים. מדובר במוצר חיסכון שעתיד להיות חלופה אטרקטיבית גם לפיקדונות בבנקים.

הגמל להשקעה נחסך מהנטו של החוסך, לאחר תשלומי המס, והחיסכון האמור יחויב בתשלום מס רווחי הון רק במועד פדיון הכספים, ולא תוך כדי חיי החיסכון. כמו כן, חוסכים שישמרו את הכסף בקופת הגמל להשקעה עד גיל הזכאות לקצבת הזקנה, ויבחרו לקחת את הכספים בקצבה חודשית (ולא בתשלום הוני חד-פעמי), יוכלו ליהנות מפטור ממס רווחי הון על החיסכון.

על פי ההצעה שלא קודמה היום על-ידי הממשלה, להצעת החוק אין עלות תקציבית, שכן הפטור שבה נשען על הפטור שניתן לקופת הגמל להשקעה.

צרו איתנו קשר *5988