האם איש העסקים יוסף גרינפלד בדרך למאסר?

כונס הנכסים על נכסיו של גרינפלד פנה הבוקר לביהמ"ש בבקשה להורות על מאסרו, לאחר שלטענתו גרינפלד לא העביר לקופת כינוס הנכסים את התשלומים החודשיים בהם חויב בסך כ-90 אלף שקל

יוסף גרינפלד /צילום: תמר מצפי
יוסף גרינפלד /צילום: תמר מצפי

האם איש העסקים יוסף גרינפלד, המצוי בימים אלה בלב ליבו של הליך פשיטת רגל ומימוש נכסיו, בדרך למאסר? עו"ד עופר שפירא, כונס הנכסים על נכסיו של גרינפלד, פנה הבוקר (א') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בבקשה להורות על מאסרו, לאחר שלטענתו גרינפלד לא העביר לקופת כינוס הנכסים את התשלומים החודשיים בהם חויב בסך כ-90 אלף שקל.

על-פי הבקשה, החוב נוצר לאחר שגרינפלד לא העביר את התשלום החודשי המסוכם לקופת הכינוס, בסך 30 אלף שקל, מאז מאי ועד עכשיו.

עד לשנים האחרונות היה גרינפלד אחד האנשים העשירים בישראל. שווי מניותיו בקבוצת קרדן עמד בתקופת השיא על מעל 2 מיליארד שקל. אך הצניחה החופשית בערך המניות, בין היתר על רקע השקעות שכשלו בנדל"ן בחו"ל, הביאה לכך שחובותיו לבנקים עולים על שווי הבטוחות - עיקרן המניות, והוא נקלע להליך של פשיטת רגל.

באוגוסט 2015, במסגרת ההליכים המשפטיים, מונה עו"ד שפירא, שהגיש את בקשת פשיטת הרגל בשם בנק לאומי, למנהל מיוחד לנכסיו. בהמשך לכך, החל מספטמבר 2015, הוטל על גרינפלד צו תשלומים חודשיים בסך 10,000 שקל לקופת כינוס הנכסים. בהמשך הוגדל הסכום האמור לסך של 30 אלף שקל בחודש, החל מינואר 2016.

בבקשת לפי פקודת ביזיון בית המשפט שהגיש הבוקר עו"ד שפירא לנשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, טוען שפירא כי החל מחודש מאי האחרון גרינפלד אינו עומד בצו התשלומים שנקבע לו והפסיק לשלם.

"זה המקום לציין כי מדובר בחייב בעל הכנסה גדולה שוטפת ומשמעותית (לא כולל הכנסות שנתיות נוספות בסך של מאות אלפי שקלים בגין מענקים), והכנסה זו אמורה לשמש לפירעון החובות לנושיו", כותב עו"ד שפירא בבקשה.

עוד מוסיף שפירא כי "גרינפלד ממשיך להחזיק ולהתגורר בדירה מגורים יוקרתית במגדלי אקירוב בתל-אביב, חי ברמת חיים גבוהה, אשר למצער אין בה כדי לשקף את היותו של החייב בהליכי פשיטת רגל - הכול שעה שחוב החייב לקופת הכינוס תופח".

לטענת עו"ד שפירא, "לא ניתן אלא לראות בחומרה רבה את אי-עמידתו של החייב בתשלומים החודשיים. השתמטות החייב מתשלום התשלומים לפי צו התשלומים שנפסק לו, ובפרט בנסיבות המיוחדות של החייב כאן, עולה כדי ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל בהם מצוי החייב ומהווה ביזיון בית המשפט".

נזכיר כי לאחרונה הציע גרינפלד הצעה לסיום הליכי פשיטת הרגל נגדו בהסדר הכולל מחיקת חובות בסך מאות מיליוני שקלים ושמירה על דירת מגוריו היוקרתית במגדלי אקירוב בתל-אביב, בה הוא מתגורר עם רעייתו.

הסדר החוב הוצג בפברואר השנה בפני נושיו של גרינפלד במשרדי כונס הנכסים הרשמי בתל-אביב בישיבה סוערת, שבמסגרתה עלו התנגדויות רבות להסדר, ואשר הסתיימה ללא תוצאות.

ההסדר המוצע על-ידי גרינפלד כולל תרומת בעלים, ויתור מצד רעייתו, ג'ורג'ט גרינפלד, על תביעת חוב בסך של 20 מיליון שקל, מיצוי יכולות ההשתכרות של גירנפלד וסכומים נוספים עליהם כותב המנהל שהם "אינם נחלת הכלל במסגרת הליכי פשיט רגל".

עוד על-פי ההסדר, ייפדה חלקו של גרינפלד בדירת המגורים באלרוב, ויוענקו סמכויות חקירה נרחבות למנהל המיוחד לאיתור נכסיו.

במסגרת ההסדר שהציע, ביקש גרינפלד בנוסף להפחית את סך התשלומים החודשיים שנפסקו לו ואשר הוגדלו בהסכמתו מראשית 2016. לטענת שפירא, הגם שההסדר טרם אושר, ובתוך כך טרם אושרה הפחתת סכום התשלומים החודשיים, החליט גרינפלד לעשות דין לעצמו ולהפסיק לשלם אותם.

"משיקולים הקשורים בחייב עצמו ובמשא-ומתן פרטני שמנהל החייב עם צדדים שלישיים, ההסדר המוצע טרם אושר, וממילא אין בדבר כדי לשמש בידי החייב אמתלה לעשיית דין עצמי, שחדל, על דעת עצמו, מתשלום התשלומים העיתיים", כותב עו"ד שפירא לבית המשפט.

עוד מוסיף עו"ד שפירא כי ממילא גם במסגרת ההסדר המוצע, לא דובר על הפסקת התשלומים החודשיים על-ידי גרינפלד אלא לכל היותר על הפחתתם, ו"מכל מקום, הפחתות אלה לא אושרו לא על-ידי הכונס, לא על-ידי הנושים ובוודאי שלא על-ידי בית המשפט".

על כך, לטענת עו"ד שפירא, יש להוסיף, בין היתר, את אי-שיתוף-הפעולה מצידו של גרינפלד, בכל הנוגע למסירת מידע לרואי החשבון של החברות הפרטיות שבבעלותו - טענות שהעלה שפירא בעבר בפני בית המשפט.

"עינינו רואות כי עסקינן במקרה בו החייב עושה דין לעצמו ואינו מקיים את החלטת בית המשפט הנכבד בדבר צו התשלומים שנקבע לו", כותב עו"ד שפירא ומבקש כי בית משפט יורה על מאסרו של גרינפלד או על הטלת קנס בסך של 10,000 שקל בגין כל יום בו החייב נמנע מלבצע את צו התשלומים.

מטעמו של יוסף גרינפלד נמסר כי "המנהל המיוחד מטעם ביהמ"ש עו"ד עופר שפירא שבר את כל כללי האמון הנהוגים בין באי כוחות הצדדים, זאת לאור העובדה שבשנה האחרונה התנהלו פגישות בינו ובין בא כוחו של גרינפלד, לרבות שיחות טלפון והתכתבויות על בסיס יומי מתוך שיתוף פעולה מלא לקידום הסדר נושים.

"בפברואר האחרון הסכים שפירא, במסגרת הסכם גישור שנחתם בין הצדדים ונוהל עם כבוד השופטת בדימוס ורדה אלשיך, כי מר גרינפלד יפחית את תשלומי החודשיים לקופת הכינוס ל-10,000 שקל לחודש לאחר שחדל לכהן כיו"ר UMI בעקבות מכירתה ושינוי הבעלות.

"בניגוד לטענותיו של המנהל המיוחד שפירא, התשלומים לחודשים מאי ויוני שולמו כדין, והתשלום עבור חודש יולי ישולם במהלך החודש. מכאן שדרישתו מביהמ"ש היא עזות מצח שכל תכליתה היא תעלול ביחסי ציבור לעצמו. מדובר בדרישה להעברת כל ההכנסה החודשית העומדת לבני הזוג גרינפלד לצורך מחייתם, וגם המנהל המיוחד הכיר בכך במסגרת הליך הגישור, כך שדרישתו החדשה אינה סבירה בעליל".