"מסלולים ירוקים" להחלטות מיסוי בתחום אופציות ומניות לעובדים

רשות המסים ממשיכה לפתח מסלולים מקוצרים ומהירים למתן החלטות מיסוי מקדמיות, המכונות "פרה-רולינג"

עו"ד רו"ח משה אשר / צילום: איל יצהר
עו"ד רו"ח משה אשר / צילום: איל יצהר

רשות המסים ממשיכה לפתח מסלולים מקוצרים ומהירים למתן החלטות מיסוי מקדמיות, המכונות "פרה-רולינג": כחלק ממהלך כולל של רשות המסים לשפר ולקצר את הליך מתן החלטות מיסוי מקדמיות, החטיבה המקצועית מפרסמת בימים אלה 3 "מסלולים ירוקים" חדשים לקבלת החלטת מיסוי מקדמית (פרה-רולינג) בתחום אופציות לעובדים, שעניינם: האחד - הקצאות לעובדים מכוח תכנית ESPP במסלול רווח הון ומסלול הכנסת עבודה באמצעות נאמן באמצעות טופס 926; השני - הקצאות לעובדים מכוח תכנית ESPP במסלול ללא נאמן באמצעות טופס 927 והשלישי נוגע להחלפת אופציות/מניות בגין עסקת מכירת מניות החברה במסגרת שינוי מבנה לפי חלק ה2 לפקודה, וזאת באמצעות טופס שמספרו 928.

שני "המסלול הירוקים" הראשונים עוסקים בהקצאות לעובדים במסגרת תכנית ESPP ((Employee Stocks Purchase Plan. תוכנית ESPP היא תכנית המאפשרת לעובד להפריש חלק ממשכורתו החודשית לטובת רכישת מניות בהנחה בחברה המקצה. תוכנית זו היא מקובלת ברחבי העולם, והחלטות המיסוי מתאימות את עקרונותיה לדין הישראלי במסגרתו של סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, וזאת בין אם בחרה החברה במסלול הקצאה באמצעות נאמן ובין במסלול הקצאה שאינו באמצעות נאמן.

"המסלול הירוק" השלישי עוסק בהענקת אופציות לעובדים במסגרת החלפת מכשירים הוניים במסגרת עסקאות מכירת מניות במהלך שינויי מבנה. האופציות שהוקצו לעובדים בחברה המעבירה יוחלפו באופציות בחברה הקולטת.

החלטת המיסוי מאפשרת, בכפוף לתנאיה, לעובדים המחזיקים אופציות/מניות שלא להתחייב במס בעת החלפת האופציות/מניות תוך יצירת "רצף מס" עד למכירתן בפועל. כמו כן, פרק הזמן המינימלי להחזקת המכשיר ההוני (שנתיים) ייספר ממועד ההקצאה המקורי.

עם זאת, יובהר כי הקצאות סמוכות לעסקת המכירה יחושב בשלהן רכיב פירותי. בכך החלטת המיסוי החדשה תאפשר לחברות ישראליות לבצע עסקת מכירה ללא פגיעה או חשיפת מס לגבי תגמול עובדיהם, וזאת בצורה נוחה התואמת את עקרונות תגמול העובדים בעולם.

צרו איתנו קשר *5988