ביורוקרטיה | לפני כולם

מסתמן - שליש מהעסקים יוכלו לקבל רישיון תוך 21 יום

במשרדי רה"מ, הפנים והכלכלה מגבשים רפורמה ברישוי העסקים, שתקל על הרגולציה והביורוקרטיה המכבידות ■ לפי התוכנית, לראשונה יסווגו עסקים לפי רמת הסיכון שלהם

אלי גרונר / צילום: תמר מצפי
אלי גרונר / צילום: תמר מצפי

בדרך להקלות נרחבות באחת הרגולציות המעיקות ביותר על המגזר העסקי: מטיוטת הרפורמה החדשה שמתגבשת במשרדי ראש הממשלה, הפנים והכלכלה והתעשייה בתחום רישוי העסקים והגיעה לידי "גלובס", עולה כי יותר משליש מהעסקים בישראל יקבלו בתוך 21 יום רישיון עסק במסגרת מסלול מהיר במיוחד, שתפתח עבורם המדינה.

מסלול הרישוי המהיר אמור לשנות את המצב הקיים, שבו תקופות המתנה של חודשים ארוכים, אי ודאות, ביורוקרטיה והתרוצצויות רבות שבהם נתקלים בעלי עסקים רבים ברחבי הארץ, שנאלצים לפעול בלי רישיון ונעשים עבריינים בעל כורחם.

על פי הרפורמה, שתובא בקרוב לאישור הממשלה, בעל עסק שהוגדר כעסק ברמת סיכון נמוכה יקבל רישיון עסק על בסיס של חתימה על תצהיר ולפיו תוכנית העסק עומדת בדרישות המפרט ובמדיניות הרשות הרלוונטית. עם אישור התוכנית ובדיקת התצהיר, רשות הרישוי תספק את רישיון העסק האמור בתוך 21 יום.

התוכנית המתגבשת פונה למגזר ענק של כ-150 אלף עסקים בארץ, שפועלים בכל ענפי המשק. עם זאת, לראשונה הרפורמה אמורה להבדיל בין סוגי עסקים, אלה שמהווים סיכון נמוך, בינוני וגבוה.כיום, החוק ואיתו ההליכים לקבלת רישיונות עסק לא מבדילים בין מספרה לבין מפעל שמחזיק במסגרת תהליכי הייצור שלו כמויות גדולות של חומרים מסוכנים. על פי הערכות, כ-35% מכלל העסקים במשק שפעילותם טעונה ברישיון הם עסקים שניתן לסווג ככאלה שמהווים סיכון נמוך. מדובר בקבוצה של כ-55 אלף בתי עסק כאלה.

עוד כ-70 אלף עסקים במשק (47% מכלל העסקים) הם בעלי רמת מסוכנות בינונית, וכ-25 אלף עסקים מוגדרים כבעלי סיכון גבוה, שהם 18% מכלל העסקים שטעונים ברישיון עסק, רובם המוחלט בענפי התעשייה השונים.

מטיוטת הרפורמה ברישוי העסקים עולה כי עסק שמוגדר כבעל רמת סיכון בינונית יקבל אף הוא את רישיון העסק בתהליך מקוצר, שיימשך 45 יום בהתבסס על תצהיר שעליו יחתום בעליו, או בהתבסס על אישור מגורם מורשה ולפיו העסק עומד בתנאי המפרט שנקבעו לו בחוק.

עסק שפועל ברמת סיכון נמוכה, כפי שעולה מהרפורמה, הוא עסק כמו רוכלות, מעבדת שיניים, קיוסק, מרכול, מתחם קיט ונופש, ותחנת מוניות. עסק שמהווה רמת סיכון בינונית הוא בריכת שחייה, מפעל לייצור מכשור אלקטרוני, עסק שמוכר משקאות משכרים, מוסכים וחניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי.

כדי לנהל את מערך קליטת התצהירים ואספקת הרישיונות לבעלי עסקים שהוגדרו כבעלי רמת סיכון נמוכה ובינונית, המדינה מתכוונת להסמיך גורמים מורשים בשוק הפרטי או ברשויות המקומיות, שיעברו תהליכי הכשרה ייעודיים. זאת, לצד פיתוח של מערכת מקוונת ייעודית, שבאמצעותה ישלחו בעלי עסקים את התצהירים לרשות הרישוי וגם תנפק את רישיונות העסק באופן אוטומטי.

לפי טיוטת הרפורמה, יישומה טעון בשורה ארוכה של סיווגי פריטים כפי שהם מופיעים כיום בצו רישוי העסקים, שנוגע לכאלה שרמת הסיכון שלהם נמוכה ובינונית.

בגיבוש הרפורמה מעורבים בעיקר מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונר, ושר הפנים, אריה דרעי. גרונר מוביל בשנתיים האחרונות מהלך לטיוב הרגולציה, תוך בחינת השפעתה של כל החלטה שכרוכה ברגולציה חדשה על המשק - על המגזר העסקי.

לפי נתונים שהובאו לידי "גלובס", נוסף על היעדר הוודאות והסחבת בשל ההליכים הממושכים שעומדים כיום לפני בעלי עסקים המבקשים לקבל רישיונות עסק, לפחות 25% מכלל העסקים בארץ נאלצים לפעול בלי רישיונות כדין, מה שהופך את בעליהם לעבריינים. זאת, נוסף על העובדה שעסקים מסוכנים נפתחים ופועלים בלי שהרשויות נתנו את דעתן על כך. 

רישוי עסקים
 רישוי עסקים

עיצומים כספיים במקרה של הפרה

לצד ההקלות הנרחבות שעתידות לגעת ברוב העסקים במשק, לפי טיוטת הרפורמה יחוזק מערך הפיקוח והאכיפה כלפי גופים בעלי רמות סיכון נמוכות ובינוניות: 60 יום טרם יפקע רישיון העסק, תשגר רשות הרישוי הודעה לבעליו ולפיה עליו להגיש בתוך 30 יום תצהיר חדש. אי שליחת תצהיר כזה - משמעה ביטול רישיון העסק. בתקופה זו רשות הרישוי תוכל לקבוע תנאים חדשים לבעל העסק, שאותם יידרש למלא לפני קבלת רישיון מחודש.

עוד עולה מהרפורמה, כי במקרי הפרה ואי עמידת בדרישות החוק שנוגעות לכל עסק - יוטלו על עסקים אלה עיצומים כספיים. עיצומים כספיים יוטלו במצב של הפעלת עסק בניגוד למפרט האחיד; מסירת תצהיר כוזב והפעלת עסק ללא רישיון.

על רקע ביקורת נרחבת מן העבר של בעלי עסקים קטנים ובינוניים לגבי דרישות סותרות ואף מנוגדות של רגולטורים שונים, לפי הרפורמה המתגבשת כל דרישות הפיקוח מעסקים אלה יהיו אחידות וסופיות, ולא ניתן יהיה להוסיף עליהן או לסתור אותן באמצעות דרישות אחרות.

במקרים כאלה, שבהם יחולו דרישות סותרות בין הרגולטורים ומדובר בסוגיה שיש בה כדי להוות סכנה מוחשית - יוסמך גורם מוסמך מיוחד שיפסוק ויכריע במחלוקת.

אימוץ "רגולציה דיפרנציאלית"

לפני כחצי שנה "גלובס" דיווח לראשונה אודות התוכנית המתגבשת למתן הקלות למגזר העסקי תוך אימוץ גישה של "רגולציה דיפרנציאלית" שמקדם שר הפנים, אריה דרעי, שהצהיר כבר אז כי "המהלך הזה מתווסף לשורה של צעדים שכבר מיושמים בשטח מתוקף הרפורמה ברישוי העסקים, כמו כתיבה ופרסום של מפרטי דרישות אחידים, הארכת תוקף רישיונות העסק, הקמת ועדות השגה, ביזור סמכויות לרשויות המקומיות ועוד".

במשרד הפנים מאמינים כי ההיתר המזורז לקבלת רישיונות עסק ישפר משמעותיות את השרידות של עסקים רבים - תוך פתיחת מקומות תעסוקה חדשים. 

צרו איתנו קשר *5988