נדחתה העלאת גיל הפרישה - וקרנות הפנסיה הוותיקות ייפגעו

לפי הערכות, מדובר בהפחתת זכויות של 1% עד 1.5% - כ-4.8 מיליארד שקל ■ הפגיעה - בגלל שהקרנות ייאלצו לשלם קצבאות זיקנה מגיל מוקדם יותר

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת אישרה את תיקון התקנון האחיד בקרנות הפנסיה הוותיקות, שבו מוגדרות הזכויות של כלל החוסכים והגמלאים, כך שגיל הפרישה לנשים יישאר 62 ולא יעלה ל-64. כעת, אומרים ברשות שוק ההון, החקיקה עלולה להוביל להפחתת זכויות לעמיתים חוסכים ולפנסיונרים, משום הצורך לשמור על האיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה הוותיקות. על פי הערכות, מדובר בפגיעה כספית של 4.8 מיליארד שקל, כלומר, בהפחתת זכויות של 1% עד 1.5% בכלל הקצבאות.

במכתב ששלחו אנשי רשות שוק ההון לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בראשות ח"כ אלי אלאלוף, הדן ב"תיקון סעיף 12 לתקנון האחיד", מבהירה הממונה דורית סלינגר ש"כידוע, קרנות הפנסיה נעדרות מקורות חיצוניים למימון התחייבויותיהן כלפי העמיתים, זולת דמי הגמולים שהעבירו להן כלל העמיתים. פעילותן של הקרנות מושתתת על עקרונות השוויון וההדדיות ועל העיקרון שלפיו תשלם קרן הפנסיה לכלל העמיתים ולשאיריהם סכום הזהה לסכום הכולל שנצבר בקרן הפנסיה בגין ההפרשות שנעשו עבור כלל העמיתים (לרבות התשואה שהושגה בגינן)... מכוח עקרונות אלה נגזרת חובה כלפי קרן הפנסיה, הנובעת מעצם מהותה, לבצע איזון אקטוארי לכלל העמיתים והגמלאים".

ברשות שוק ההון מסבירים כי יש לעשות זאת "על מנת שניתן יהיה לוודא שלכל עמית תשולם הקצבה שמותאמת לסכומים בקרן בזמן היותו מבוטח או גמלאי בה, וכדי שיישמר השוויון בין העמיתים הזכאים לקבל קצבה במועדים שונים".

כיצד, אם כן, משפיע התיקון של התקנון האחיד בהתאם לחקיקה? על פי רשות שוק ההון, הוא יגדיל את התחייבויות הקרן, מאחר שהן יצטרכו לשלם קצבאות זיקנה מגיל מוקדם יותר ולנשים יהיו פחות שנים לחסוך. לפיכך, "ייתכן שקרנות הפנסיה ייאלצו לבצע הפחתת זכויות לעמיתים ולפנסיונרים על מנת לשמור על איזון אקטוארי".

לפי חוק גיל פרישה, ניתן לחייב עובד, גבר או אישה, לפרוש מעבודתו בגיל 67, ואולם נשים יכולות לפרוש מעבודתן מגיל 62, ורבות מהן אכן עושות כך. אלא שהעלייה המתמדת בתוחלת החיים מעמידה בסימן שאלה את מידת הרלוונטיות של פרישה בגיל זה וסוגיית העלאת גיל הפרישה של נשים עולה שוב ושוב לכותרות, לא פעם בהקשרים פופוליסטיים.

הוועדה הציבורית שלאור המלצותיה חוקק חוק גיל פרישה המליצה לממשלה כבר ב-2004 להעלות באופן הדרגתי את גיל הפרישה לנשים. כך, נקבע בחוק שתהיה העלאה של גיל הפרישה של נשים לגיל 64 בתחילת 2017, בכפוף לבחינת הנושא על ידי ועדה ציבורית נוספת שתוקם על ידי שר האוצר. המועד להקמת הוועדה הציבורית הנוספת נקבע ל-2011 ומאוחר יותר נדחה בתיקון לחוק לשנת 2016. לבסוף המליצה הוועדה הנוספת על העלאת גיל הפרישה לנשים שנולדו מ-1995 אילך ל-64 בפריסה לשמונה שנים. תחילת הפריסה נדחתה בחקיקה של הכנסת, אך ברשות שוק ההון בחרו לשנות את התקנון האחיד בגלל "כוונת המחוקק שגיל הפרישה לנשים יעמוד על 62".