"נכסי פישמן שימשה כצומת לשינוע כמיליארד שקל למקלט מס"

עו"ד יוסי בנקל, הנאמן לנכסי אליעזר פישמן, מעדכן את בקשת הפירוק נגד איש העסקים ■ לטענתו, הכספים הועברו לחברת Off Shore הולנדית, שהשליטה בה בידי פישמן ובני משפחתו, ושנותרה חייבת לחברת "נכסי משפחת פישמן" 1.06 מיליארד שקל ■ החברה: "בנקל חוטא לאמת"

אליעזר פישמן ועורך דין יוסי בנקל/ צילומים: שלומי יוסף
אליעזר פישמן ועורך דין יוסי בנקל/ צילומים: שלומי יוסף

"חברת 'נכסי משפחת פישמן' שימשה כ'צומת' מרכזי, אחד מכמה, אשר דרכה 'שונעו' סכומי כסף אדירים בהיקף כולל של מיליארדי שקלים, לא פחות! (סימן הקריאה במקור - ח' מ') בין חברות שבשליטת פישמן ובני משפחתו" - כך כותב עו"ד יוסי בנקל, הנאמן לנכסיו של איש העסקים פושט הרגל אליעזר פישמן, בעמדה מעודכנת שהגיש היום (ג') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

עו"ד בנקל מציין כי העמדה המעודכנת מוגשת בסמוך לדיון בבקשת הפירוק, הקבוע ל-1 באוקטובר. זאת, בשל כך שמאז הוגשה התגובה הקודמת בוצעו על-ידו בדיקות וחקירות באשר למצבת נכסי פישמן, "תוך ניסיון להתחקות אחרי העברות של נכסים וזכויות שבוצעו על-ידו בדרכים מתוחכמות, יותר או פחות, בעיקר לבני משפחתו הקרובים".

לדברי הנאמן, מהנתונים שאסף בעת האחרונה ממש, עולה כי חברת "נכסי משפחת פישמן" שימשה כ"צומת" מרכזית לשינוע מיליארדי שקלים בין חברות משפחת פישמן. לטענתו, "המאפיינים העיקריים בזרימת הכספים מהחברה ואליה הם: הזרמה כוללת של למעלה מ 1.63 מיליארד שקל לחו"ל, למבנה חברות Off Shore (מקלט מס) הממוקם בהולנד, שהשליטה בו היא בידי פישמן ובני משפחתו הקרובים".

לפי טענת הנאמן, חברת ה-Off Shore ההולנדית נותרה חייבת ל"נכסי משפחת פישמן" סכום-עתק של 1.06 מיליארד שקל, שכנגדו אין בבעלות חברת "נכסי משפחת פישמן" ובנותיה נכסים ששוויים מתקרב, ולו במעט, לסכום זה. "ההסברים שפישמן ובני משפחתו נתנו להעברת הכספים המסיבית הזו לחו"ל, היו מגומגמים, לשון מנומסת, והלכה למעשה סותרים האחד את השני", טוען עו"ד בנקל.

הנאמן סבור כי האמור לעיל מחייב להוסיף ולבחון את מהלכיו של פישמן, של בני משפחתו ושל נושאי משרה בקבוצת פישמן, שבוצעו בחברת "נכסי משפחת פישמן", כמו גם בחברות אחרות בקבוצה. זאת, בכדי שהתמונה בהקשרה המלא של קריסת פישמן והחברות שבשליטתו (כאשר אשתו וילדיו - בעלי מניות בחברה ובחברות אחרות יוצאים מכך ללא כל פגע שכל 'רכושם' בידיהם), תיפרש, תיבחן ותיבדק במלואה על-ידי גורם אחד, לטובת נושי החייב שהם גם נושי החברות, גם אם בשיעורים שונים".

הנאמן מבקש מבית המשפט להורות על מינויו כמפרק החברה או לחלופין על מינויו של כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) כמפרק החברה ומינויו של בנקל כמנהל מיוחד מטעמו של הכנ"ר.

המרה למניות ומחיקת הלוואות

עו"ד בנקל מנתח גם את השינוי בשיעור אחזקותיו של פישמן בחברת "נכסי משפחת פישמן"."אחזקותיו של פישמן בחברת 'נכסי משפחת פישמן' הלכו וגדלו עם השנים כתוצאה מכך שהוא מחל על הלוואות שהוא וחברות בשליטתו המלאה העמידו ל'נכסי משפחת פישמן', כנגד הקצאת מניות בחברה, אשר במועד ההקצאה היה ברור שהיא מועדת לחדלות פירעון, במוקדם או במאוחר".

לדברי הנאמן, "המרת הלוואות למניות בחברה, תוך מחיקת ההלוואות בספרי החברות המלוות, הגדילו את שיעורי האחזקה של פישמן ב'נכסי משפחת פישמן', תוך דילול חלקו הכללי באחזקות בעלות ערך בקבוצה".

עו"ד בנקל מתאר כי חברת "נכסי משפחת פישמן" הוקמה ב-1977 כאשר במועד ההתאגדות החזיקו בחברה באופן שווה פישמן ורעייתו, טובה פישמן (50% כל אחד); ב-1984 בוצעה בחברה הקצאת הון והקצאת מניות לילדיו של פישמן ללא תמורה - וכתוצאה מכך החזיקו הילדים יחדיו בכ-45% מהון המניות בחברה, ואילו החזקות פישמן ורעייתו דוללו, כך שהם החזיקו ביחד רק בכ-55% בהון המניות בחברה; ב-1999 העבירו כל בעלי המניות בחברה (פישמן, רעייתו וילדיו) את אחזקותיהם ב"נכסי משפחת פישמן" לחברת "נכסי א.ט פישמן", המוחזקת בבעלות משותפת של משפחת פישמן, כאשר חלקו של פישמן ב"נכסי א.ט פישמן" עומד על כ-26%. כיום, לאחר שינויים שבוצעו בעיקר בשנים 2013-2014, מחזיק פישמן ב"נכסי משפחת פישמן" בכ-54% בשרשור.

עו"ד בנקל מדגיש כי אחזקותיו של פישמן ב"נכסי משפחת פישמן" כיום הן תולדה של הלוואות בהיקף של מאות מיליוני שקלים שהעמיד (באמצעות חברות שבשליטתו הישירה והבלעדית) לחברות שונות בקבוצה, בין היתר, לחברה עצמה ולחברת "השקעות כדאיות" - שנגדה תלויה ועומדת בקשת פירוק.

"דווקא ב-2013, משנרשמה בספרי 'נכסי משפחת פישמן' הערת 'עסק חי', והוטל סימן שאלה על עצם קיומה, בחר פישמן למחול על זכות החברות שבשליטתו המלאה לפירעון ההלוואות כנגד הקצאת מניות בחברה, מניות ששוויין במועד ההקצאה היה אפס", מציין עו"ד בנקל.

לדברי הנאמן, "הלכה למעשה, הזרמות הכספים לחברות בשליטת פישמן, המרתן למניות בחברה ומחיקת ההלוואות במקביל, גרמה לכך כי פישמן - שהזרים לבדו (מבלי שאשתו וילדיו שותפים בכך) כספים בהיקף של מאות מיליוני שקלים לחברות, במזומן ועל-ידי מתן ערבויות אישיות לנושי החברות - ויתר על נשייתו באותן חברות 'בתמורה' למניות 'נכסי משפחת פישמן', ששוויין שלילי במועד הקצאתן". 

תגובת החברות: "הנאמן לנכסי פישמן חוטא שוב ושוב לאמת ובוחר להציג בדותות חרף העובדות (הידועות לו בידיעה פוזיטיבית), במטרה להתמנות כבעל תפקיד בחברת נכסי משפחת פישמן. החברות יגיבו בפרוטרוט לבית המשפט ויעמידו את הדברים על דיוקם. אין לנו אלא להצטער שהנאמן - בעל תפקיד מטעם בית המשפט - מוצא לנכון להגיש לבית המשפט כתבי בית דין בהם מצוינים דברים שידוע לו שהם אינם נכונים". 

נפילת פישמן: "פשיטת הרגל הגדולה ביותר בתולדות המדינה"

אליעזר פישמן, יליד 1943, החזיק בעבר באחזקות מרובות בתחומי התקשורת והנדל"ן בישראל ובעולם, בחברות פרטיות וציבוריות. עד שנת 2017 היה גם בעל השליטה ב"גלובס".

תחילת הנפילה העסקית של פישמן נרשמה ב-2006, עת הסתבך בעסקאות ענק שביצע בכתיבת אופציות על הלירה הטורקית - עסקאות שהסבו לו הפסדים של כשני מיליארד שקל. באוגוסט 2016 הגישה רשות המסים בקשה להכריז על פישמן כפושט רגל בגין חוב העולה על 196 מיליון שקל למס הכנסה, ובקשה לממש את נכסי קבוצת פישמן ונכסיו של אליעזר פישמן לכיסוי החוב.

בנקים שונים ביקשו להצטרף להליך פשיטת הרגל בעקבות החובות כלפיהם, שהסתכמו לפי דיווחים שונים בכ-4 מיליארד שקל, ובדצמבר 2016 נתן בית המשפט צו לכינוס נכסיו של פישמן. בינואר 2017 הגיש לבית המשפט המנהל המיוחד שמונה לנכסי פישמן דוח על מצב הנכסים של פישמן וקבוצת עסקיו. על-פי הדוח, לקבוצת פישמן - הכוללת למעלה מ-120 חברות בישראל ומחוצה לה - הוכחות חוב בהיקף של כ-4 מיליארד שקלים וכי מדובר ב"פשיטת הרגל הגדולה ביותר בתולדות המדינה".

הסדר שהושג לאחר משא-ומתן ארוך בין המנהל המיוחד לבין פישמן ומשפחתו, בוטל לאחר שבנק הפועלים ונושים אחרים הצביעו נגדו באסיפת הנושים ופישמן הוכרז כפושט רגל. החבות של בני משפחתו ושל רעייתו של פישמן נותרה נתונה למאבק משפטי, במסגרתו הוגשה בקשה מצד באי-כוחה של הרעיה, טובה, להעביר את הדיון בשאלת שיתופה בחוב לבית המשפט לענייני משפחה. על-פי ההערכות, לאחר הליכי המימוש ייוותר חוב של כמיליארד וחצי שקל לפחות, שעתיד להתגלגל על כתפי הציבור.

צרו איתנו קשר *5988