עובד שפוטר מקב' שלמה: "הענקתי לשמלצר שירותים אישיים"

דן שבת כהן, שפוטר אחרי כ-15 שנה, תובע כ-5 מיליון שקל מקבוצת שלמה ומישראל רייף, חתנו של שמלצר המנוח: "פוטרתי באופן מביש" ■ קבוצת שלמה: "תביעת-סרק"

ישראל רייף ושלמה שמלצר / צילום: יוסי כהן
ישראל רייף ושלמה שמלצר / צילום: יוסי כהן

"במהלך עבודתי בקבוצת שלמה הענקתי לבני משפחת שמלצר שירותים אישיים, לרבות בבניית ביתם של בני משפחת שמלצר בסביון, שיפוצים שנערכו בבתיהם בדירות בפרויקט בחוף הצוק, רכישת טובין שונים לשימושם הפרטי של בני משפחת שמלצר - ועד כדי רכישת יחידת מגורים עבור טוביה שמלצר (אחד מבניו שלמה שמלצר ז"ל ורעייתו) על חשבון חברות שונות בקבוצת שלמה".

כך טוען דן שבת כהן, המציג עצמו כמנהל בכיר לשעבר בקבוצת שלמה, אשר פוטר מעבודתו בנובמבר 2016 אחרי יותר מ-15 שנות עבודה בחברה. כהן הגיש תביעה על סך כ-5 מיליון שקל לבית הדין לעבודה בתל-אביב, נגד 5 חברות מקבוצת שלמה ונגד ישראל רייף, חתנו של שלמה שמלצר ז"ל, שמשמש כיו"ר חברת "ש.י.ר שלמה נדל"ן".

באמצעות עורכי הדין טל בננסון וחיים אייש ממשרד טל בננסון ושות', עותר התובע לקבלת פיצויי פיטורים בסך 1.2 מיליון שקל, מענקים בסך כ-1.2 מיליון שקל, פיצוי בגין אי עריכת שימוע בסך 820 אלף שקל, פיצוי בסך חצי מיליון שקל בגין עוגמת-הנפש שנגרמה לו וסכומים נוספים שאותם הוא זכאי לטענתו לקבל מקבוצת שלמה ורייף, המסתכמים, כאמור, ביותר מ-5 מיליון שקל.

את התביעה פותח כהן באמירה כי המקרה שלו הוא "הוכחה מצערת לכך כי אף עובד, בכיר ככל שיהא מעמדו, איננו "חסין" בפני התעמרות,פיטורים שלא כדין תוך הפרת חובת השימוע ופגיעה בזכויותיו".

לדברי כהן, "הנתבעים אינם מהססים לפגוע בזכויות התובע - אשר הקדיש את מיטב שנותיו ובמשך למעלה מ-15 שנים בעבודה עבור שלמה שמלצר ז"ל (שהלך לעולמו ביולי 2014) ורייף שאף שהתחייב אישית, כי ישולמו לתובע מלוא זכויותיו, פעל באופן הפוך ופיטר את התובע, ככה סתם, ללא שימוע".

לדברי התובע, הוא "עבד שנים רבות וארוכות בקבוצת שלמה ובין היתר, שימש כמוציא והמביא, יד-ימינו וכפרויקטור של המייסד ובעל השליטה בנתבעות, המנוח שלמה שמלצר ז"ל". יתר על כן, לטענת כהן, "נוכח קרבת התובע לשלמה שמלצר ז"ל ולמשפחה, היה זה התובע אשר התבקש על-ידי המשפחה לנהל ולהנחות את טקס ההלוויה של שמלצר ז"ל, ועשה כן בפועל".

לטענת כהן, "לאחר פטירתו של שלמה שמלצר ז"ל, עמידת התובע על זכויותיו וסירובו לוויתורים שביקש רייף לכפות עליו, הובילו לפיטוריו של התובע וזאת ללא כל סיבה אמיתית, באופן מביש, בשרירותיות וכאילו היה חפץ משומש המושלך לאחר שאין עוד חפץ בו".

לפי התביעה, "הנתבעים הגדילו עשות והתעלמו כליל מחוקי העבודה הקיימים בישראל, ובין היתר פיטרו את התובע מבלי לערוך לו שימוע, מבלי לשלם פיצויי פיטורים ומבלי להפריש לתובע כספים לפנסיה. בנוסף, הנתבעים גם נמנעו מלעמוד בהתחייבויותיהם כלפי התובע ובמסגרת זו אף סירבו לשלם לתובע מענקים מוסכמים הנאמדים בסכומי עתק".

"סיוע בפרויקטים"

בתביעה נאמר, כי "התובע שהחשיב עד למועד פיטוריו את בעלי השליטה בנתבעות - עתליה שמלצר, אסי שמלצר ורייף - כבני משפחה, נדהם ממעלליהם וביקש לקיים איתם פגישה ביחס לזכויותיו. ברם, בני משפחת שמלצר נהגו בו בזלזול, באדנותיות והתעלמו מדרישותיו".

לפי הנטען, "קיצוני ובוטה במיוחד היה היחס שקיבל התובע מרייף, שכלל לא טרח לפטר את התובע פנים אל פנים, אלא שלח את אחד מעובדי החברה למסור לתובע מכתב הפסקת עבודה".

לפי התביעה, בנוסף לתנאי ההעסקה הכלליים של התובע, ניתנו לו התחייבויות ביחס לפרויקטים ספציפיים. לפיהן, ובנוסף לשכרו החודשי, יהיה התובע זכאי לקבלת מענקים מיוחדים. לטענת כהן, הפרויקט הראשון בו דובר היה פרויקט גבעתיים שעניינו פרויקט פינוי בינוי בגבעתיים, בעקבות מהלך שהגה ויזם כהן.

לדברי כהן, שמלצר המנוח, שהבין כי קיים פוטנציאל לרווח עצום בפרויקט גבעתיים, אישר לו להוביל את הפרויקט. "נוכח העובדה שהתובע הוא שיזם והגה את פרויקט גבעתיים, התחייב המנוח שמלצר ז"ל לתובע, בנוכחות רייף, כי כמענק בגין מהלכים אלה ומאמציו המיוחדים של התובע, יהפוך האחרון שותף בפרויקט ויזכה לאחוזים מהרווח שיצמח לקבוצה, בשיעור אשר הועמד על הסך של 5% בצירוף מע"מ, מהרווח בפרויקט".

לדבריו, "כ-3 שבועות לפני פטירתו מצא לנכון המנוח שמלצר לציין בפני התובע, כי זו דרכו לגמול לתובע על מסירותו רבת-השנים וכך להבטיח את עתידו".

"בסמוך לאחר פטירת המנוח שמלצר ז"ל, פנה הנתבע אל התובע בטענה כי אחד הפרויקטים של הקבוצה מצוי בקשיים רבים וביקש, כי התובע ייחלץ באופן מידיי להצילו. "הואיל ודובר בתקופת עבודה לא ידועה בה היה על התובע להשקיע לילות כימים בפרנקפורט, כמו גם להמשיך ולמלא מחויבויותיו בארץ, התחייב הנתבע באופן אישי, כי עבור מאמציו ישולם לתובע מענק בשווי משכורתו החודשית ובמכפלת תקופת העבודה שתידרש. להשלמת פרויקט פרנקפורט, עמל התובע משך תקופה העולה על 6 חודשים, במסגרתם נדרש לצאת לפרנקפורט ולטפל בהכשרת בניית בית המלון שם".

פרויקט נוסף שבעניינו ניתנה התחייבות לתובע, לטענתו, כי ישולם לו מענק ספציפי הינו "פרויקט אינטל", שעיקרו הקמת מרכז עסקי לחברת אינטל. "דובר בפרויקט דגל, בהיקף ענק, אשר היה בעל חשיבות רבה לקבוצת שלמה ולנתבע", לשון התביעה.

מקבוצת שלמה נמסר: "קבוצת שלמה לא מנהלת תביעות-סרק בעיתונות".