חברת החשמל נערכת להנפקת אג"ח בהיקף עד 2 מיליארד שקל

גיוס החוב יבוצע בדרך של הרחבת סדרות אג"ח 28 ו-29 שנרשמו לראשונה למסחר בחודש מארס השנה ■ מטרת הגיוס לא צוינה, אך לרוב החברה מבצעת הנפקות לצורך מיחזור חובותיה

בניין חברת החשמל / צילום: איל יצהר
בניין חברת החשמל / צילום: איל יצהר

חברת החשמל דיווחה היום (א') לבורסה כי היא נערכת להנפקת אג"ח לציבור בהיקף של עד 2 מיליארד שקל. גיוס החוב יבוצע בדרך של הרחבת סדרות אג"ח 28 ו-29 שנרשמו לראשונה למסחר בחודש מארס השנה.

על-פי הדיווח, היקף ההנפקה המשוער יהיה בהיקף של עד 1 מיליארד שקל ויכול להגיע ל-2 מיליארד שקל, "בהתאם לתנאי השוק".

מטרת הגיוס לא צוינה, אך לרוב החברה מבצעת הנפקות לצורך מיחזור חובותיה. על-פי הדוחות הכספיים האחרונים של חברת החשמל, חוב החברה עומד על כ- 42 מיליארד שקל. חוב זה הצטמצם בכ-10 מיליארד שקל ב-4 שנים האחרונות.

עוד צוין בדיווח כי תנאי אגרות החוב יהיו זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות. מועד ביצוע ההנפקה טרם פורסם, והוא "כפוף בין היתר לשיקול-דעת החברה, לאישור דירקטוריון החברה, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לקבלת דירוג מהחברות המדרגות את אגרות החוב, לאישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב ולפרסום דוח הצעת מדף על-ידי החברה".