"חלית? נפצעת?" של המרכז למימוש זכויות יירשם כסימן מסחר

סגנית רשם הפטנטים דחתה את התנגדות לשכת עורכי הדין לבקשת הרישום שהגישה לבנת פורן: "איני סבורה כי עלולה להיווצר הטעיה באשר לאופי השירותים הניתנים ע"י המבקשת"

לבנת פורן / צילום: כפיר זיו
לבנת פורן / צילום: כפיר זיו

מי לא מכיר את הסיסמה "חלית? נפצעת?" - אותה סיסמה שפותחת את כל הפרסומות של המרכז למימוש זכויות רפואיות של לבנת פורן? מהיום הסיסמה הזאת הפכה לסימן המסחר הרשמי של המרכז. זאת, לאחר שסגנית רשם הפטנטים, ז'קלין ברכה, דחתה את התנגדות לשכת עורכי הדין לבקשת הרישום וקבעה כי הסימן "חלית? נפצעת?" אכן יירשם כסימן מסחר.

מדובר בהתנגדות שהגישה לשכת עורכי הדין במסגרת המאבק שהיא מנהלת בהסגת גבול מקצוע עריכת הדין. לפני מספר שנים פתחה לשכת עורכי הדין בהליכים משפטיים נגד החברה למימוש זכויות רפואיות של לבנת פורן, ואף ניתן פסק דין בנושא (פסק דין של בית המשפט העליון משנת 2014), המגדיר את גבולות עיסוק עריכת דין ובמה חברת לבנת פורן כן תוכל לעסוק.

בין היתר קבע בית המשפט כי המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ הסיג את גבול מקצוע עריכת הדין, ועליו לחדול מלהעניק ייעוץ משפטי. בעקבות אותו פסק דין, נדרש המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ לערוך שינוי בשירותים המוענקים על-ידו, באופן בו לא יינתנו עוד שירותים משפטיים.

עוד במסגרת המאבק בין הצדדים, לשכת עורכי הדין הגישה התנגדות אצל רשם הפטנטים לרישום הסימן "חלית? נפצעת?", אותו ביקש המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ לרשום. בכך ביקשה לשכת עורכי הדין למנוע מצב בו המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ יוכל לעשות שימוש ייחודי בצירוף המילים על-מנת לפרסם את שירותיו.

טענתה העיקרית של לשכת עורכי הדין הייתה כי רישום סימן עבור שירותים שנאסר על המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ להעניק פוגע בתקנת הציבור. הצדדים הסכימו כי נוכח השימוש שעשתה לבנת פורן בסימן לאורך השנים, צבר המרכז מוניטין בסימן עד כדי רכישתו של אופי מבחין.

ואולם, טענתה המרכזית של לשכת עורכי הדין הייתה כי פסק הדין העליון הורה למרכז לחדול מלהעניק השירותים בגינם נצבר מוניטין זה. לפיכך, נוצרו לטענת הלשכה שתי אפשרויות: האחת - והיא האפשרות אשר לדעתה מתקיימת - שהמרכז למימוש זכויות רפואיות ממשיך לתת את השירותים האסורים, כך שאם יירשם הסימן, תהיה בכך פגיעה בתקנת הציבור. השנייה - שהמרכז שינה את אופי השירותים אותם הוא מעניק באופן בו איבד הסימן את אופיו המבחין הנרכש, ועל כן אין להתיר את רישומו.

טענה נוספת שהעלתה הלשכה היא שהציבור מקשר את שירותי המרכז למימוש זכויות רפואיות אל לבנת פורן, המופיעה בפרסומיו, ולא אל המרכז עצמו. לפיכך, הלשכה סבורה כי רישום הסימן יטעה את הציבור.

המרכז למימוש זכויות חלק על טענותיה של לשכת עורכי הדין בכל הנוגע לכשירותו של הסימן להירשם כסימן מסחר. לשיטתו, הסימן הוא בעל אופי מבחין ביחס לשירותי המרכז, אינו מטעה ואינו פוגע בתקנת הציבור.

עוד טען המרכז כי ניהולו של הליך זה על-ידי הלשכה נעשה בחוסר תום-לב מצדה, ומטרתו לסכל שלא כדין את זכויותיו של המרכז, תוך שימוש לרעה בהליך ההתנגדות.

בהחלטתה, קיבלה סגנית רשם הפטנטים את טענת לשכת עורכי הדין, כי אין לאפשר רישום סימן מסחר עבור שירותים שהענקתם לציבור נאסרה בחוק או בהחלטה שיפוטית. חרף זאת, מאחר שקבעה כי השירותים עבורם ביקש המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ לרשום את הסימן אינם כוללים ייעוץ משפטי, דחתה הסגנית את ההתנגדות והורתה על רישום הסימן.

"איני סבורה כי יש דבר מה בסימן אשר יש בו כדי להטעות את הציבור ביחס לאופי השירותים הניתנים. משהוגבלה פעילות המבקשת (המרכז למימוש זכויות, א' ל"ו) לאותם שירותים אשר אינם משפטיים גם ברשימת הסחורות בגינם יירשם הסימן, ואשר ביחס אליהם אף יש לסימן אופי מבחין, איני סבורה כי עלולה להיווצר הטעיה באשר לאופי השירותים הניתנים על-ידי המבקשת", כתבה הרשמת.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, סגניתו והפוסקת בקניין רוחני, מוסמכים לנהל הליכים שיפוטיים בענייני ערעורים על החלטות בוחנים, התנגדויות לרישום ובקשות לביטול זכויות רשומות. הליכים אלה מתנהלים בבית הדין המצוי ברשות הפטנטים, כאשר ערעורים על החלטות אלה מוגשים לבית המשפט המחוזי.

עו"ד נדב אפלבאום, ממשרד G&A גלסברג, אפלבאום ושות', אשר ייצג את המרכז למימוש זכויות רפואיות בהליך, מסר כי: "אנחנו מרוצים מההחלטה של כבוד סגנית הרשם, אשר קיבלה את טענותינו במלואן וחייבה את לשכת עורכי הדין בהוצאות בסך של כ-35,000 ש"ח בגין ההליך. הסימן "חלית? נפצעת?" הוא מהסימנים המוכרים ביותר בישראל, ולא היה כל ספק כי הוא ראוי לרישום. מצער שלשכת עורכי הדין לא השכילה למחוק את ההתנגדות שלה, והעדיפה לעכב את רישום הסימן, תוך בזבוז משאבים ציבורים - הן של חבריה והן של רשות הפטנטים.".

צרו איתנו קשר *5988