רווח של מיליארד שקל? דלק בוחנת מימוש תמלוגי העל מ"תמר"

תמלוגי העל אשר להם זכאית דלק ממאגר הגז אינם רשומים בערך כלשהו בספריה, כך שכל ההכנסות מהמכירה, ככל שתתרחש, יוכרו כרווח

יצחק תשובה / צילום: יחצ
יצחק תשובה / צילום: יחצ

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, בוחנת את מימוש "תמלוגי העל" ממאגר הגז תמר. קבוצת האנרגיה מקיימת בחינות ראשוניות למימוש התמלוגים הנובעים מהמאגר, שאותו עליה למכור במסגרת מתווה הגז, בין אם בדרך של העברת התמלוגים לחברה ייעודית שתונפק בבורסה, או בדרך של מכירתם לצדדים שלישיים. ככל הידוע בדלק, שבניהול אסי ברטפלד, טרם התקבלה החלטה בנושא.

תמלוג על הוא שיעור מסוים מההכנסה ברוטו מהפקת נפט או גז, שנקבע מראש, ואשר מועבר מבעל הזכויות בקידוח לבעל התמלוג, מבלי להתחשב בעלויות ההפקה. במקרה דנן מדובר בתמלוג של 3% שלו זכאית קבוצת דלק, ושיעלה עתה ל-13% - בעקבות תום תקופת החזר ההשקעה במאגר. את תמלוגי העל שלה מתמר מקבלת דלק באמצעות החברה הבת בבעלות מלאה, דלק אנרגיה (75%), וישירות (25%).

1.5 מיליארד דולר עד שנת 2051

על פי נתונים שפורסמו בהקשר זה על-ידי חברות בקבוצת דלק, הקבוצה זכאית לתמלוגי על שתחת ההנחות הנוכחיות יסתכמו לכ-1.5 מיליארד דולר עד 2051. כך, גורס גורם מעורה, בניכוי המס בגין ההכנסה הזו, ובהיוון להיום, עשוי שווי הנכס לעמוד על כמיליארד שקל. מבחינת דלק מדובר במהלך מימוש שצפוי להניב רווח חשבונאי ניכר, לצד תזרים מזומנים עצום. זאת מאחר שהתמלוגים לא רשומים בערך כלשהו בספרי דלק, כך שכל ההכנסות מהמכירה, ככל שתהיה, יוכרו כרווח.

מניית דלק נסחרה היום בעליות של עד 2%, המשקפות לקבוצה שווי של כ-7.8 מיליארד שקל. מתחילת השנה השילה מניית דלק כ-15%.

בדוחות הכספיים של דלק אנרגיה נכתב, כי כחלק ממהלך למימוש תמלוגי העל שהקבוצה זכאית לקבל ממאגרי הגז - בדרך של העברת הזכות לתמלוגים לחברה בת שתונפק בבורסה בתל אביב - נדונה השאלה האם הוראות מתווה הגז בקשר עם מחויבותה של השותפות למימוש זכויותיה במאגר תמר מקימות גם צורך מימוש תמלוג העל ממאגר תמר, וזאת בתוך פרק הזמן שקבוע בהסכם למימוש תמר, קרי עד ליום 17 בדצמבר 2021 (בתוך כ-4.5 שנים).

"לא הובאה עמדת המדינה הרשמית"

עוד נכתב, כי "העמדה העקרונית של החברה, כפי שגם באה לידי ביטוי בהוראות מתווה הגז, הנה שמתווה הגז מתייחס לזכויות השותפות במאגר תמר, ואינו מסדיר את תקופת המימוש של תמלוג העל ממאגר תמר, אשר לו זכאיות החברה וחברות מקבוצת דלק". עוד נמסר בדוחות הכספיים האמורים, כי "לא הובאה לידיעת החברה עמדת המדינה הרשמית".

בדצמבר האחרון הושלמה העסקה למכירת החזקות הקבוצה ברישיונות כריש ותנין, במסגרת מתווה הגז שמאפשר לקבוצה להחזיק במאגר לוויתן, בעוד שבעתיד היא תידרש למכור את החזקותיה במאגר תמר. בהמשך לכך, הכירה הקבוצה ברבעון הרביעי של 2016 ברווח של כ-253 מיליון שקל ממכירת כריש ותנין. לדלק החזקות במאגרים וברישיונות נוספים גם מחוץ לישראל.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988