הערכת שווי של 500 מ' ש' לבורסה הקפיצה את רווחי מיטב דש

בית ההשקעות רשם רווח חד-פעמי של 11 מיליון שקל משיערוך מניותיו, המהוות 5.3% מהון הבורסה, עפ"י הערכה של PWC

אילן רביב / צילום: איל יצהר
אילן רביב / צילום: איל יצהר

בית ההשקעות מיטב דש , המנוהל על ידי אילן רביב, רשם בשלושת הרבעונים הראשונים של 2017 רווח נקי של כ-74 מיליון שקל - גידול של כ-10% ביחס לתקופה המקבילה ב-2016.

ברבעון השלישי השנה רשם בית ההשקעות, שנמצא בשליטת משפחת סטפק וקרן BRM של אלי ברקת, ירידה סמלית של כ-0.5% בהכנסות, כשבשורה התחתונה, הרווח הנקי הרבעוני גדל בכ-24%, לכ-31 מיליון שקל.

בבית ההשקעות הסבירו כי הגידול ברווח הרבעוני "נובע ברובו מהכנסה חד-פעמית בגין שיערוך של מניות הבורסה לני"ע", כשסך הרווח החד פעמי - שרובו נזקף להחזקות בבורסה - עמד על 11 מיליון שקל. למיטב דש 5.3% ממניות הבורסה, באמצעות מיטב דש טרייד.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשם בית ההשקעות גידול של כ-13% בהכנסות, לכ-653 מיליון שקל, בעיקר הודות לפעילויות הגמל והפנסיה והמימון החוץ-בנקאי, שכללו השנה לראשונה איחוד של פעילויות שלא אוחדו בדוחות בעבר, לאחר רכישות שבוצעו. כל תחומי הפעילות הניבו לחברה רווח.

הליך אכיפה של רשות ני"ע

במסגרת הדוחות דיווח מיטב דש על רווח משינוי זכויות במניות הבורסה, כשצירפו לדוחות את "הערכת השווי ההוגן של הבורסה לני"ע ליום ה-30 בספטמבר 2017", שנעשתה באחרונה לבקשת חברי הבורסה שאינם בנקים, על ידי PWC, ולפיה שווי הבורסה מסתכם בכ-503 מיליון שקל, כשמתוך סכום זה, שווי פעילות הבורסה מוערך בכ-464 מיליון שקל (והיתרה נכסים פיננסיים נטו).

מעריכי השווי מציינים ביחס לבורסה, בין השאר, כי "שנת 2016 מייצגת שנת שפל במחזוריות ההכנסות של הבורסה", וש"הבורסה בוחנת כמה אפיקי הכנסה ויוזמות נוספים שצפויים להעלות את רמת ההכנסות". הם אף הוסיפו כי "קיים חוסר ודאות בכל הנוגע למועד הנפקת מניות הבורסה בתל-אביב לציבור ורישומן למסחר".

במיטב דש גם מתייחסים לראשונה באופן מספרי לרפורמת הפיכת תעודות הסל לקרנות סל, ומעריכים בדוחות כי "כניסתו לתוקף של תיקון 28 עלולה להוביל לפגיעה של עד 15 מיליון שקל בהכנסות, בחישוב שנתי על פי נתוני 2017". מדובר בכ-15% מההכנסות של מיטב דש בתחום זה בקצב שנתי.

עוד גילתה מיטב דש כי רשות ני"ע הודיעה לה על "פתיחת הליך אכיפה מינהלי נגד מיטב דש קרנות בדבר אי-נקיטת אמצעי בקרה מספקים בקשר עם חריגה תוך-יומית ממדיניות ההשקעה באחת הקרנות שבניהולה".

כמו כן, בית ההשקעות דיווח כי רכש ביולי האחרון את מניות יוהן קדוש וג'ו קטן במיטב דש ברוקראז', בכ-4 מיליון שקל. מיטב דש גם ממשיך בחלוקת דיבידנדים, והפעם בהיקף של 15 מיליון שקל.

כמו כן, נודע באחרונה כי הממונה על ההגבלים העסקיים אישרה את עסקת רכישת פעילות הברוקראז' של בנק ירושלים על ידי מיטב דש.

צרו איתנו קשר *5988