הנפקת תמר פטרוליום סידרה לדלק קד' רווחים של 617 מ' ד'

הכנסות דלק קידוחים ברבעון השלישי הסתכמו ב-92 מיליון דולר ■ תמר פטרוליום תחלק עד סוף השנה הבאה יותר מ-160 מיליון שקל דיבידנדים

יוסי אבו מנכל דלק קידוחים  / צלם: איל יצהר
יוסי אבו מנכל דלק קידוחים / צלם: איל יצהר

הנפקת תמר פטרוליום סידרה לדלק קידוחים רווח רבעוני של 617 מיליון דולר לעומת רווחים של 81 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה הסתכמו רווחי השותפות ב-755 מיליון דולר.

הכנסות השותפות (בניכוי תמלוגים) עמדו על סך של כ- כ-92 מיליון דולר , לעומת סך של כ- 125 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מדילול חלקה של דלק קידוחים במאגר "תמר", בעקבות מכירה של 9.25% מהאחזקות לתמר פטרוליום.

בדלק קידוחים מציינים היום כי תוצאות השותפות מצביעות על המשך מגמת העלייה בביקושים לגז טבעי הן בסקטור ייצור החשמל והן בסקטור התעשייתי על אף עבודות התחזוקה שבוצעו במהלך הרבעון במתקני ההפקה שבמהלכם צומצמה במחצית אספקת הגז למשק ואף הופסקה כליל למספר ימים בשל סדק שנתגלה במערכת האוורור.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה צרכה הכלכלה הישראלית  7.5 BCM גז טבעי - עלייה של 5.6% מצריכת הגז בתקופה המקבילה אשתקד (2016) ועלייה של 17.4% מהתקופה המקבילה לפני כשנתיים (2015).

על פי דו"ח שהוכן על ידי NSAI (חברת - Netherland Sewell &Associates Inc ) במהלך יולי האחרון, והסתמך על הנתונים שנאספו במהלך קידוח "תמר-8", נרשמה עלייה משמעותית בכמות העתודות בפרוייקט תמר (הכולל את מאגר תמר ו-"תמר SW"). על פי הדו"ח המעודכן עומדות העתודות המסווגות 2P (מוכחות וצפויות) על 318.1 BCM ו-14.6 מליון חביות קונדנסט - עלייה של 13% בעתודות בפרוייקט.

במהלך תשעת החודשים האחרונים חילקה השותפות רווחים בהיקף של כ- 780 מיליון דולר, המשקפים תשואת דיבידנד של כ- 25%.

במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של 2017 השקיעה השותפות כ- 323 מיליון דולר בפיתוח פרוייקט לוויתן, בהתאם לתקציב הפיתוח של המאגר וללוחות הזמנים. כעת מתמקדת השותפות בהמשך ביצוע והשלמת קידוחי לוויתן, אשר צפויים להתרחש החל מהרבעון הראשון של 2018, וכן בהמשך ביצוע תכנית הפיתוח של המאגר על מנת להתחיל בהפקת הגז הטבעי למשק הישראלי והיצוא לפני סוף שנת 2019.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים: "האסטרטגיה שלנו אינה נשענת על כותרות הרגע אלא על ראייה ארוכת טווח והיכרות עם צרכי המשק הישראלי והשווקים האזוריים. בהתאם, אנו ממשיכים להתמקד בליבת הפעילות: מכירת גז ממאגר תמר, פיתוח מאגר לוויתן וקידום הסכמי גז חדשים עם לקוחות במשק המקומי ובמדינות האזור".

צרו איתנו קשר *5988