רנ"ע קנסה ברבע מ' ש' שלוש קרנות נאמנות ושתי חברות ציבוריות

החברות הן מגדל, הראל פיא, אלומות, לוינסקי עופר ובתי זיקוק צירון ■ הסכום בו נקנסו אלומות, מגדל והראל פיא - הופחת בכ-80-95%

פנסיה  / צלם: פוטוס טו גו
פנסיה / צלם: פוטוס טו גו

רשות ניירות ערך הטילה היום (ב') עיצומים כספיים על שלושה מנהלי קרנות נאמנות ועל שתי חברות ציבוריות בסכום כולל של כרבע מיליון שקל. לצד ההרתעה שמנסה לייצר, ביצעה הפחתה, מכל מיני נסיבות מקלות, של אחוזים דרמטיים מהקנסות בכל אחד מהמקרים - בשיעורים של בין 25%-95% לכל אחד מהגופים המפוקחים.

על אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ הוטל עיצום כספי בסך כ-64 אלף שקל בגין רכישת נכסים שלא בהתאם למדיניות ההשקעות של קרן בניהולו; על מגדל קרנות נאמנות בע"מ הוטל עיצום כספי בסך כ-35 אלף שקל בגין אי דיווח לרשות על פרטי חשבונות קרן שבניהול מנהל הקרן; על הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ הוטל עיצום כספי בסך כ-95 אלף שקל בגין אישור בדיעבד ולא מראש של עסקאות מתואמות; על לוינסקי עופר בע"מ הוטל עיצום כספי בסך כ-37 אלף שקל בגין אי דיווח במועד על עסקה חריגה עם בעלת השליטה החברה; ועל בתי זיקוק צירון בע"מ הוטל עיצום כספי בסך כ-10 אלף שקל בגין איחור בהגשת הדוח התקופתי לשנת 2015.

הטלת העיצומים על עבירות אלו - בסכומים קטנים ככל שיהיו - מדגישה את חשיבות הציות להוראות שמאפשרות את פיקוח הרשות, שאמור להגן על משקיעים ביחידות הקרן. ההפחתה, התואמת את מדיניות רנ"ע בשנים האחרונות, דרמטית ברבים מהמקרים ומלמדת על היתרון שבשיתוף פעולה עם הרשות: העיצום על אלומות, מגדל והראל פיא - הופחת בכ-80-95%, בעיקר בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעו החברות; העובדה שמנהל הקרן הפסיק את ההפרה מיוזמתו; פעולות שנקט מנהל הקרן למניעת הישנות ההפרה; ופעולות שנקט להקטנת הנזק שנעשה.

העיצום על חברת לוינסקי עופר הוטל למרות העובדה שהיא זו שהחליטה לדווח על ההפרה - אי-דיווח במועד על הלוואה שניתנה לבעל השליטה - ולמרות שעשתה זאת כשכבר הוחזרה ממילא ההלוואה : העסקה החריגה עם בעל השליטה בחברה היתה העברה של רבע מיליון שקל לבעל השליטה כהלוואה ללא בטחונות ו/או ערבות. ההלוואה כבר הוחזרה על ידי בעל השליטה, אבל זה הספיק לרנ"ע להטיל עיצום כספי, בגין אי- דיווח מיידי בזמן מתן ההלוואה, ואי-אישורה במנגנונים הנדרשים על פי דיני החברות. פרס הניחומים היה שהעיצום, בסך כ-37 אלף שקל, הוטל לאחר הפחתה של 25% מהסכום המקורי.

עוד תמרור אזהרה לגופים המפוקחים נמצא בעיצום הכספי שהוטל על בתי זיקוק צירון: האיחור האמור בהגשת הדוח התקופתי לשנת 2015 היה של 5 ימים בלבד. עם זאת, הרשות הפחיתה 75% מסכום העיצום הכספי, בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה ובשל מצבה הכלכלי של החברה.


צרו איתנו קשר *5988